Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dodane 20 października 2019 przez Witold Bardziński

Nastąpiły dosyć ważne zmiany w  rozporządzeniu w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych. Zapraszam.

Jestem ostatnio w kontakcie z jednym z dobrych projektantów kolejowych. Pozdrawiam Serdecznie Panie Zbigniewie. Napisałem dobrym, jako ocenę średnią, bo patrząc na stronę Inwestora, który zatrudnia Pana Zbigniewa powinien otrzymać ocenę bardzo dobrą, bo Pan Zbigniew patrzy nie tylko na stronę projektową ale również na stronę zakupową oraz to, żeby już po oddaniu inwestycji do użytkowania nie zaskoczyła nas jakaś kontrola i stwierdziła, że np., zakupiony rozjazd nie spełnia wymogów bezpieczeństwa bo nie ma np. świadectwa budowli wydanego przez Prezesa UTK.

A z drugiej strony tą ocenę dostateczną albo nawet gorszą chciałby dać Panu Zbigniewowi – sprzedawca materiałów kolejowych, dlaczego? Bo wg. niego Pan Zbigniew się „jego” czepia!!! Przyjrzyjmy się tej sytuacji.

Wykonawca jako dostawca dostarczył do Inwestora na zakupiony materiał pierścień sprężysty Z-2, deklarację zgodności o treści, że jako dostawca deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że niżej wymieniony wyrób: pierścień sprężysty Z-2 w ilości … sztuk, jest zgodny z następującą normą(ami)

  1. PN-88/K-80017

Pan Zbigniew zakwestionował ten dokument uzasadniając:

Przedstawione przez Wykonawcę zestawienie potwierdza jedynie zgodność wyrobu z normą na której został wytworzony.

Pan Zbigniew chciał natomiast aby sprzedający załączył również dokumenty jakim jest świadectwo dopuszczenia do eksploatacji lub jeżeli ten wyrób nie ma świadectwa sprzedający przedstawił przynajmniej aprobatę techniczną (wydaną przez właściwą jednostkę organizacyjną) oraz kartę gwarancyjną.

Można pomyśleć, „bzdura” na pierścienie Z-2, tyle „papierów”? Otóż, tak bo może to była tylko taka próba ze strony sprzedającego? Zaczyna się od pierścieni, a potem „przyjdą” podkłady drewniane również bez świadectwa…

No zaraz, zaraz „bardziński” przecież na podkłady drewniane nie jest wymagane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, poczytaj sobie rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. 2014 poz. 720) – gdzie nie są wymienione podkłady drewniane tylko jeden rodzaj podkładów to są – podkłady stalowe!

Otóż nie, Szanowni Państwo jest zmiana w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz U. 2019 poz. 1765) podkład stalowy zastąpiono nazwą podkładu kolejowego!!!

Uwaga, doszło w powyższej zmianie nowe określenie – Infrastruktura prywatna. Stąd na co musimy jak zarządca infrastruktury prywatnej mieć świadectwo:

„W przypadku infrastruktury prywatnej, o której mowa w art. 4 pkt 1c ustawy, oraz sieci kolejowych, o których mowa w art. 3 ust. 8 ustawy, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:”;

a) szyny kolejowej, 

b)  systemu przytwierdzeń, 

c)  podkładu kolejowego, 

d) podrozjazdnicy, 

e) mostownicy, 

f) podpory blokowej, 

g)  rozjazdu kolejowego, 

h)  skrzyżowania torów kolejowych.

Dobrze w ww. wykazie nie ma pierścieni Z 2, to po co sprzedający ma je przedstawiać. Otóż po to, że pierścień Z 2 jest jednym z elementów systemu przytwierdzeń i w związku z tym te świadectwo na pierścień jest wymagane. A jak to sprawdzić, czy np. pierścienie Z 2 mają w ogóle wydane takie świadectwo przez producenta? Dosyć łatwo to sprawdzić. W wyszukiwarce wyszukujemy Rejestr dopuszczenia do eksploatacji UTK – dalej rejestr świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu – mamy 10 606 pozycji wprowadzamy w wyszukiwarce słowa pierścienie i wyświetla się nam świadectwo nr B/2003/UTK/030 wydane dla producenta Fabryki Elementów Złącznych S.A. w Siemianowicach Śląskich wydane na wyrób – pierścienie sprężyste dwuzwojowe Z2 i trzyzwojowe Z3.

Klikamy dalej i wyświetla nam się świadectwo nr B/2004/136 ważne bezterminowo, na wyrób pierścienie sprężyste dwuzwojowe typu Z2, producent – Produkcja Elementów Złącznych „CONNECTOR” Kociok Marek, ul. Szafirowa 50, 42-600 Tarnowskie Góry.

Kupując w tych firmach, które mają świadectwo na dany wyrób możemy być spokojni, że wyrób nadaje się do stosowania w kolejnictwie. Też kupując u producenta wyrobu nie będzie, żadnych problemów z otrzymaniem kopii tego dokumentu z wpisem ile tych sztuk zakupiliśmy.

Tak samo możemy zakupić np. podkładki żebrowe Pm60, Pz60, Ps60, Pm49, Ps49, Pz49, BL3, Pżb16, Pżb17, Pżb18, Pża16, Pża16-20, BL3A, Pżb16A, Pżb18A, Pz49A, Pz60A, Pża18A jest na te wyroby wydane świadectwo B/2004/046 ważne bezterminowo producenta Huta Królewska Sp. z o.o.     ul. Metalowców 13   41-500 Chorzów itd. Itp.

Dobrze. Wyszło rozporządzenie zmieniające, że na podkład kolejowy drewniany potrzebujemy świadectwo typu. Czy musimy w związku z tym uzyskać na nie świadectwo dopuszczenia do eksploatacji?

Nie. Jeżeli mamy wydane np., świadectwo na tor kolejowy i na drugiej stronie tego świadectwa mamy wskazane, że w skład naszego toru wchodzą podkłady drewniane. Ale np. mamy wskazane podkłady drewniane, a budujemy nowy tor na podkładach strunobetonowych. Wtedy zalecałbym jednak zakupić nowe podkłady zażądać od producenta świadectwa na podkłady strunobetonowe a następnie wystąpić do Prezesa UTK o dokonanie zmiany w naszym świadectwie bezpieczeństwa użytkownika bocznicy.

Zresztą podsumowując, jak już kupujecie Państwo nowe wyroby, kupujcie je u producentów, którzy mają na te wyroby świadectwa. Może, będzie trochę drożej, choć nie zawsze, ale będziecie mieli Państwo pewność, że wyrób jest bezpieczny bo nadaje się do zastosowania w infrastrukturze kolejowej, a też, że nie jest to np.??? no nie bójmy się tego słowa, np. wyrób kradziony. A to już mogą być kłopoty, nawet ze Zdrówkiem…

Szanowni Państwo jak najwięcej Zdrowia, życzy: WB.

Fotki – Targi Kolejnictwa TRAKO 2019 – witold bardziński

.