Wezwanie z Urzędu Transportu Kolejowego.

Dodane 14 kwietnia 2019 przez Witold Bardziński

Co zrobić jak na nasz wniosek o Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy, dostajemy wezwanie z terminem 7 dni na uzupełnienie wniosku? Zapraszam.

Szanowni Państwo, trochę nałożyło się spraw w których jako osoba reprezentująca bocznice kolejowe przed organem jakim jest Urząd Transportu Kolejowego mam obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni!!! Te terminy są też różne raz 7 dni, raz 14 dni a raz 30 dni.

Od czego zależą te terminy? Czy zależą one od widzimisię Pracownika Urzędu? Nie! Tak nie jest. Ten termin zależy w jakiej sprawie się zwracamy i rodzaju sprawy. Jeżeli jest to wniosek o wydanie Świadectwa bezpieczeństwa to te terminy są raczej dłuższe bo Urząd Transportu Kolejowego przedłuży wydanie świadectwa o ten czas, który „dał” na uzupełnienie wniosku. Sprawa się jednak komplikuje gdy występujemy z wnioskiem o przedłużenie ważności świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy, to tutaj okres czasowy jest ograniczony, terminem tego przedłużenia. W tym przypadku my jako użytkownicy bocznicy mamy obowiązek złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy przed upływem terminu jego ważności, a Urząd Transportu Kolejowego ma go w tym terminie rozpatrzyć, więc rozpoczyna się wyścig!!! No wreszcie ściągnęli jakiegoś mądrego chłopa do „stajni” Williamssa i nasz Kubica może wreszcie pokaże jak się jeździ! Też ma „chłopak” problemy bo walczy z czasem, jak by był to czas, nawet nie czas, a termin 7 dni pomiędzy pierwszym a ostatnim zawodnikiem było by ok, prędkości jak na deptaku w Ciechocinku, wszyscy sobie przyjaźnie machają… a tu nie między pierwszym a ostatnim zawodnikiem ta różnica jest wartością kilku sekund, a pierwsze miejsce oddziela od drugiego wartość ułamków sekund czyli dłużej trwa mrugnięcie okiem… i o ten czas walczy nasz Kubica! A my co mamy termin 7 dni!!! Ile tu można nawyczyniać. Przykład.

Z treści wezwania wynika, że numeracja jednego z rozjazdów bocznicy różni się pomiędzy zapisami w oświadczeniu o posiadaniu statusu bocznicy a zapisami w Regulaminie pracy bocznicy. Sprawdzamy faktycznie. Statut bocznicy był niedawno opracowany i w nim zapis jest prawidłowy a zapisy w Regulaminie pozostały niezmienione od tych w „starym” Regulaminie i tutaj ta numeracja jest nieprawidłowa. Zarządca linii kolejowej od której nasza bocznica się odgałęzia (najczęściej będzie to PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), nie zwrócił nam uwagi na tą błędną numerację rozjazdu, gdyż tak za bardzo to Zarządca ten nie zna numeracji torów i rozjazdów bocznicy w szczególności w przypadku gdy nasza bocznica od linii kolejowej oddzielona jest jeszcze inną bocznicą.

„Houston, mamy problem”! Gdyby była to nieprawidłowość w Statucie, poszlibyśmy trochę czerwoni na twarzy coś jak Winnetou (najlepiej się ogląda w tej wersji po Śląsku) do Naszego Kochanego Prezesa i głosem jak z utkniętą strzała w gardle otrzymaną od jakiegoś Siuksa, byśmy powiedzieli – Panie Prezesie w tym naszym Statucie to się komputer pomylił! No dobrze, poprawię to w moim komputerze, oby się tylko teraz mój komputer nie pomylił przy premii dla Ciebie i wpisał wartość = 0.

Można powiedzieć 1 dzień i po sprawie. Natomiast gdy ta pomyłka jest w Regulaminie pracy bocznicy i na planie schematycznym to w nich należy dokonać zmian i uzgodnić z Zarządcą linii kolejowej z którym nasza bocznica jest połączona. Piszę wyraźnie dokonać zmiany!!! Bo w tym przypadku jest to zmiana którą musimy nanieść w treści Regulaminu i na planie schematycznym i otrzymać potwierdzenie wprowadzenia tej zmiany w piśmie przez nas skierowanym (w tym przypadku) do PKP PLK S.A., Zakładu terenowego pod który podlega nasza bocznica.

Chociaż mój dawny „kolega” (nie pozdrawiam, a jak czyta ten tekst to powiem, że od kiedy nie mamy z sobą kontaktu lepiej sypiam) powiedział by Prezesowi bocznicy, że trzeba opracować nowy Regulamin i plan schematyczny!!! Ale on jako znający wszystkich kolejarzy na ziemi i na wszystkich obcych planetach to zrobi w ciągu tygodnia! Ale trochę to będzie kosztować!

Chyba ten „mój” kolega niedawno trafił na bocznicę, która ma Regulamin opracowany w 2017 roku i dokonała w części likwidacji jednego z torów, tzn: – skróciła jeden z torów. No i dobrze, że zatelefonował do mnie jeden z Panów (czytelnik mojego bloga – dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie) i zapytał czy musi opracować nowy Regulamin z planem schematycznym w związku z tą przebudową? Zapytał też ile to będzie kosztować? Na pierwsze pytanie odpowiedziałem, że postaram się udzielić odpowiedzi na moim blogu, natomiast na drugą część pytania nie odpowiem, bo to wszystko zależy… od długości likwidacji, czy jest na to jakiś projekt itd., itp.

Często udzielam takiej odpowiedzi „to zależy”, bo Szanowni Państwo to tak jak w podcaście „Mała Wielka Firma” – Marka Jankowskiego (pozdrawiam serdecznie) w odcinku nr 196 Miłosz Brzeziński opowiada, że np. w telewizji zwracają się z pytaniem do „eksperta” – niech Pan powie jak rozwiązać problemy trzeciego Świata! Ma Pan czas na odpowiedź 2 i pół minuty. Po prostu się nie da! Tak samo w tym przypadku, nie przyjadę, nie zobaczę dokumentacji, nie przejdę się w terenie, co mogę podpowiedzieć coś ogólnego, a co dopiero odpowiedzieć na pytanie – ile wezmę kasy? Za moją wizytę raczej nic, chyba, że są terminy i muszę jechać specjalnie, ale jak jest trochę czasu to kiedyś umówimy się i jadąc po drodze wpadnę na poranną kawę!

Dobrze, ale w tym przypadku sprawa jest prosta. Regulamin i plan schematyczny wymaga zmiany!!! Czyli jak mamy Regulamin pracy bocznicy zrobiony zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzonego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI 2010. 3.8 z dnia 26 lutego 2010 r.), sprawdzamy w Regulaminie gdzie ten tor „skrócony” występuje. Wystąpi na pewno w punkcie – 2.4 Tory bocznicowe – ich układ, numeracja, przeznaczenie, długość ogólna i użyteczna, pojemność oraz ich pochylenia podłużne, dalej wystąpi w tabeli – Przeznaczenie torów, pojemność oraz w tabeli Pochylenia podłużne torów. Ponieważ numeracja się tego toru nie zmienia nie powinno to „skrócenie” mieć wpływ na pozostałą treść Regulaminu, ale zalecam dużą ostrożność bo może występować ten tor w innych zapisach w odległości od punktu zdawczo-odbiorczego lub gdzie indziej – ale gdzie mi Państwa uczyć w szczególności znajomości pracy na komputerze. Wchodzimy do „Worda” -w narzędzia główne, klikamy na „lupę” – Edytowanie i następnie – Znajdź. Wpisujemy nr toru i pojawia się nam we wszystkich zapisach.

Jak dokonujemy zmian? W zależności od tego ile tych zmian jest. W tym omawianym przypadku, przekreślam na czerwono zmienioną długość toru, a wpisuję obok, czy powyżej – długość prawidłową. Parafuję obok zmiany. Tych zmian dokonuje użytkownik bocznicy i tutaj trzeba trochę mieć umiejętności z matmy – och pocą się teraz nasze pociechy na tych egzaminach, biedactwa, ubrane już w problemy dorosłych. Bo tak naprawdę to moje czy dla niektórych z Państwa „nasze” pokolenie musiało matmę umieć, bo nie było prądu, czasami w sklepie też, to przy świeczkach się kupowało „słonego” śledzia z dębowej beczki. I Pani w sklepie i klient chociaż jut trochę zawiany liczyć potrafili a teraz na smartfonie albo do „Exela” i po sprawie… oj, oj bida będzie jak kiedyś prądu braknie, oj… oj… No dobra, dobra, bo już „bardziński” goni ciebie do polityki, daj sobie spokój. Tak, że wpisujemy te prawidłowe wartości i to już prawie koniec nanoszenia zmian w Regulaminie.

Przechodzimy natomiast do planu schematycznego, tutaj zmian dokonuje osoba z uprawnieniami w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych. Przekreśla na czerwono krzyżykami (tylko nie na zasadzie jak w lotto chybił trafił) – tylko przekreślamy tor który został zlikwidowany, dorysowuje w nowym miejscu ustawiony kozioł oporowy i nanosi poduszkę piaskową. W tabeli torów na planie schematycznym podobnie jak w Regulaminie nanosi zmiany. Na dole w okolicach tabeli rysunku osoba z uprawnieniami wpisuje zaktualizowano w dniu ??? daje swoją pieczątkę składa podpis i po sprawie.

Na koniec tych zmian wpisuje w tabeli punkt 15 Skorowidz zmian i uzupełnień treści Regulaminu, wpisując nr strony/stron, punktu na których dokonano zmian. W rubryce wniesiona zmiana – wpisujemy np. Zmiana nr 1, dalej datę wprowadzenia ważności i potem kto wprowadził zmianę, tu wprowadzającym jest użytkownik bocznicy, nie musi mieć on „specjalnych” uprawnień, bo przecież użytkownik bocznicy odpowiada za zapisy w swoim Regulaminie, jednak tam gdzie te zmiany są w planie schematycznym i potwierdza je osoba z uprawnieniami to może też potwierdzić dokonanie tych zmian w Regulaminie. Koledzy co zajmują się ruchem kolejowym, często zazdroszczą nam „drogowcom” naszych uprawnień, „oni” takich uprawnień nie mają, ale cóż? Tak ktoś postanowił i tak jest. To tak jakbym zaczął myśleć jak by to fajnie było być takim jak Elon Musk, czy aktorem na miarę Roberta de Niro, po co? Jestem tym kim jestem, ważne żeby jak rano popatrzę się w lustro pomyślał??? E, e za dużo chcielibyście Państwo wiedzieć.

Na koniec piszę pismo do Zarządcy Linii kolejowej (pismo przykładowe nie ma związku ze stanem faktycznym):

„Gliwice, 13.04.2019 r.

                                                           PKP PLK S.A.                        

                                            ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH

                                               W TARNOWSKICH GÓRACH

                                                  ul. Nakielska 3,  42-600 Tarnowskie Góry

Działając na podstawie upoważnienia Tormax Witold Bardziński – w załączeniu, zwracamy się z prośbą, o uzgodnienie dokonania zmiany nr 1 w obecnie obowiązującym Regulaminie pracy bocznicy kolejowej Tormax Witold Bardziński, ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice, Uzgodnionego z Waszym Zakładem w dniu 1.03.2018 r. i zatwierdzonego w dniu 5.03.2018 r. przez użytkownika bocznicy w niżej wymienionej treści:

Str. 8 Regulaminu pkt 2.4  Tory bocznicowe – ich układ, numeracja, przeznaczenie, długość ogólna i użyteczna, pojemność oraz ich pochylenia podłużne. Wykaz torów bocznicy: dotyczy nr toru 5 zamiast długości ogólnej 230 mb ma być: 160 mb, w długości użytecznej zamiast 170 mb ma być 125 mb.

W pozycji Razem w długości ogólnej zamiast 1 690 mb, ma być 1 620 mb, a w długości użytecznej 870 mb ma być 825 mb.

(wpisujemy, analogicznie dalsze punkty w których dokonaliśmy zmian).

Na planie schematycznym bocznicy – poprzez skreślenie dokonano zmiany długości toru i zmieniono położenie kozła oporowego bocznicy wraz z podsypką piaskową. W tabeli torów i rozjazdów  – dotyczy nr toru 5 zamiast długości ogólnej 230 mb ma być: 160 mb, w długości użytecznej zamiast 170 mb ma być 125 mb. W pozycji Razem w długości ogólnej zamiast 1 690 mb, ma być 1 620 mb, a w długości użytecznej 870 mb ma być 825 mb.

(wpisujemy, analogicznie dalsze punkty w których dokonaliśmy zmian).

Zmiany zostały dokonane przez przekreślenie treści nieaktualnej z dopisaniem treści aktualnej i parafowaniem przez osobę dokonującą zmiany – Witolda Bardzińskiego – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie linie, węzły i stacje kolejowe (Nr. ewid. Urzędu Woj. w Katowicach …

 Koszty z tytułu uzgodnienia zobowiązuję się zapłacić przelewem w terminie i zgodnie z wystawioną fakturą VAT.                                                                                               

                                                                                                         Z poważaniem:”.

Czy ten sposób jest prawidłowy dokonywania zmian a nie wymiana całego Regulaminu? Powiem, że byłem obecny podczas niejednej kontroli Inspektorów UTK, razu pewnego Pan Inspektor nawet to chwalił mówiąc: Jak ja widzę tak „pokreślony” plan z taką dużą ilością zmian, widzę, że ta bocznica, żyje! A nie co chwilę nowy Regulamin… Bardzo się zgadzam z tym stanowiskiem, wrócę tu do kiedyś omawianego przypadku gdzie na bocznicy zastosowano rozjazd zwyczajny o promieniu R=300 i ciągle wymienia się w nim jedną z półzwrotnic, Władek (pozdrawiam Władku serdecznie Ciebie i Cieszyn) od razu zauważył i powiedział, wcześniej był tu chyba rozjazd zwyczajny o promieniu R=205, niestety żadna dokumentacja na bocznicy która ma prawie 100 lat się nie zachowała i nie ma tego jak sprawdzić, a tak jakby ten obecny plan w Regulaminie nie miał 100 lat ale tak z 20 było by ok. Stąd Państwa namawiam do dokonywania zmian nawet przy większych przebudowach „róbmy” co najwyżej Aneks do Regulaminu ale nie zmieniajmy go co chwilę na nowy.

Wracamy jednak do „mojego” problemu, czy uda mi się w terminie 7 dni dokonać zmian w Regulaminie, uzgodnić te zmiany z Zarządcą i wysłać do UTK. Odpowiem, że tak. Po pierwsze telefonowałem od razu do Zarządcy infrastruktury (pozdrawiam bardzo serdecznie) i powiedziałem, że dostałem pismo z UTK mam tydzień na dokonanie niewielkich zmian, zaraz wysłałem skan pisma odwrotnie dostałem pismo z informacją za ile i na kogo mam zapłacić za uzgodnienie zmian. Wpłaciłem i wysłałem skan potwierdzenia wpłaty. Dokonałem zmian w Regulaminie i na planie schematycznym (tu duża „wygoda” bo mam uprawnienia w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych) i czekam… na sprawdzenie tych Zmian przez Zarządcę. Ponieważ sprawdzić należy „mały” wycinek Regulaminu i planu schematycznego, a ta zmiana dotyczy „wewnątrz” bocznicy, a nie zmian w połączeniu bocznicy z Zarządcą, jestem umówiony na 6 dzień aby dokonać tych zmian w 2 egzemplarzach Regulaminu który ma Zarządca linii kolejowej. Wtedy moje pismo zostanie podpisane przez Zarządcę linii kolejowej o uzgodnieniu dokonanej zmiany nr 1. Uwaga, zalecam przedłożyć te pismo w kilku egzemplarzach, żeby mieć potem pisma w oryginałach. Na 7 dzień wysyłam  do UTK odpowiedź na wezwanie załączając oryginał uzgodnionego pisma. Pamiętajmy, że jak nie zawozimy osobiście odpowiedzi i pisma na wezwanie UTK, musimy to wysłać za pomocą Poczty Polskiej tylko wtedy liczy się data stempla pocztowego z dnia wysyłki!!! W innym przypadku – np. kurier liczy się data otrzymania przez UTK.

Jacku, pozdrawiam serdecznie, odezwę się do Ciebie w poniedziałek.

Szanowni Państwo ponieważ to już prawie ostatni gwizdek naszego rozliczania z Fiskusem mam ogromną prośbę, jak możecie to wspomóżcie „Nasze” Kochane Maleństwo – Lenę Kmiecik, Córeczkę Pana Piotra, jednego z Naszej Braci Kolejarskiej i proszę, jak będziemy rozliczać swój podatek, czy namówieni przez nas znajomi, wskazujmy w nim cel naszego 1 %:

Fundacja: „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” nr KRS-u: 86210 cel szczegółowy: Lena Kmiecik.

Dużo Zdrówka Szanowni Państwo.

W imieniu Pana Piotra oraz własnym dziękuje: witold bardziński

Ps. Fotki  – Galeria „Z okien pociągu” – witold bardziński

.