UTK nie wyda świadectwa bezpieczeństwa bocznicy.

Dodane 10 lutego 2020 przez Witold Bardziński

UTK nie wyda świadectwa bezpieczeństwa bocznicy, bo nie ma go bocznica z którą nasza bocznica jest połączona! Dlaczego? Zapraszam.

Szanowni Państwo.

Wystąpiłem dla jednej z bocznic kolejowych o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy. Liczyłem na to, że robota będzie mały pikuś. Jestem w dosyć dobrym rytmie na bieżąco występuję o przedłużenia świadectw bezpieczeństwa bocznicy, tak że jak dostaje tylko jakieś uwagi z PKP PLK czy z UTK dotyczących regulaminu pracy bocznicy wprowadzam te zmiany i już przy składaniu następnych regulaminów wprowadzam te uwagi. Często korzystam też z pomocy Pana Krzysztofa (dziękuję i pozdrawiam serdecznie) stąd powinno być tylko lepiej. Ale niestety tak nie jest. Zawsze pomimo uzgodnienia regulaminu z PKP PLK S.A. czy innym zarządcą linii kolejowej, tak po dwóch miesiącach od daty złożenia wniosku przychodzi wezwanie i w nim kilka kilkanaście punktów które należy poprawić. Wiadomo nie zawsze są to uwagi dotyczące regulaminu, czasami są to błędy w załączonej dokumentacji do wniosku, np. brak jakiegoś typu budowli występującego w regulaminie a nie zapisanego w wykazie typów budowli. Nie mogę zarzucić jakiegoś „czepiania”  się mnie przez kontrolujących wniosek bo często po zastanowieniu dochodzę do wniosku, że to są ważne rzeczy. Czasami mi się wydają błahymi, ale może tylko dlatego, że dla mnie to może być proste, a niestety już tak nie będzie dla pracownika, który ma stosować się do tego regulaminu. Tak np. było z zapisami dotyczącymi działu 12. Postępowanie w razie wypadku z ludźmi lub wypadku z taborem kolejowym. Zawsze się tutaj powoływałem na rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 poz. 369), oraz na obowiązująca na danej bocznicy:  Instrukcję w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym. W wezwaniu nakazano opisać ten punkt szerzej. Jak? To już opowie Pan Krzysztof na naszym spotkaniu „Obowiązki koordynatora użytkownika bocznicy w sprawach dotyczących kwalifikacji zdarzeń kolejowych i powiadamiania” w dniu 24.03.2020 r. – Uwaga ta data jest obowiązująca z dnia 25.03 ze względów organizacyjnych musieliśmy zrezygnować. 5 miejsc które zaproponowałem na ostatnim blogu rozeszły się natychmiast, dołożyłem jeszcze 4 miejsca i one po chwili zostały zapełnione. Dla tych Państwa co się nie dostali, albo jeszcze do mnie napiszą czy zatelefonują w ramach nagrody pocieszenia prześlę materiały szkoleniowe.

Wracamy jednak do złożonego przeze mnie wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy. Bo z tymi poprawkami do regulaminu wiadomo szybko sobie poradziliśmy, zmiany zostały uzgodnione i co? Pomyślą Państwo ale beksa ten „bardziński” parę punktów do poprawy i straszna krzywda się mu dzieje, u nas tych poprawek było napisanych w wezwaniu na kilkunastu stronach!!! Itd. Itp…

Tak, ale w usunięci jednej z usterek wskazanej w wezwaniu, nie miałem żadnych szans. , to tak jakby Ronaldo strzelał karniaka, a „bardziński” stał na bramce, jeszcze, żeby to było na naszym Narodowym, wiecie deszcz pada, dach nie zamknięty, ja jak Młynarczyk skaczę z nóżki na nóżkę, w każdej ręce parasol, Ronaldo całkiem głupieje… nie nic takiego się nie dzieje, normalnie Ronaldo strzela z miejsca szpicem, ja skaczę w prawo, a piłka się kula dokładnie w miejsce gdzie przed chwilą stałem.

A było to tak.

Bocznica którą reprezentuję nazwijmy – „A” przewożąca 1 raz w tygodniu 4 wagony, oraz bocznica „B” – od której oddziela się tor bocznicy „A” przewożąca kilka pociągów dziennie. Bocznica „A” płaci bocznicy „B” za korzystanie z toru dojazdowego. Jednak z tego względu, że bocznica „B” zmieniła w roku ubiegłym właściciela i tym samym zmienił się KRS właściciela bocznicy to jakby z automatu z tym dniem straciło ważność świadectwo bezpieczeństwa bocznicy. Reasumując bocznica „B” nie ma ważnego świadectwa bezpieczeństwa bocznicy, bo stała się bocznicą „C” bez świadectwa bezpieczeństwa bocznicy. No ale co do tego ma bocznica „A”, która ma to świadectwo ważne występuje w terminie o przedłużenie świadectwa, wszystkie uwagi skierowane w wezwaniu poprawia, wysyła poprawiony Regulamin pracy bocznicy z planem schematycznym uzgodniony z PKP PLK S.A. oraz już z nową bocznicą „C”. Jednak bocznica „A” nie dostanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy, dlatego, że nie ma tego świadectwa bocznica „C”!!!

Powiedzcie Państwo czy by Was taka decyzja nie zaskoczyła? Bo mnie tak. Szczególnie, że jeszcze niedawno występowałem o świadectwa dla bocznic, które były i są obecnie połączone z bocznicami które też tych świadectw nie mają.

Oczywiście telefon z UTK był gorący, ale co ja „bardziński” mogę zrobić w ciągu 21 dni? Oczywiście rozmawiałem z bocznicą „C” to uzyskałem informację, że są obecnie na etapie przygotowania wniosku, ale przy tak dużej bocznicy jaką jest bocznica „C” wydaje mi się, że uzyskanie tego świadectwa potrwa kilka miesięcy…

Tego oficjalnie nikt nie powie, ale pomyślałem tak? Wyobraźmy sobie, że bocznica „A” dostaje świadectwo bezpieczeństwa bocznicy. Na torze dojazdowym bocznicy „C” dochodzi do wykolejenia wagonu jadącego na bocznicę „A” (oczywiście odpukać i tam plunąć za siebie trzy razy i co kto jeszcze tam uważa), są straty materialne i nie daj Boże jeszcze wypadek z ludźmi na przejeździe… Oczywiście powołanie komisji itd., itp. I co wychodzi potem w protokole, dlaczego bocznica „A” dostała świadectwo, skoro dojazd do tej bocznicy odbywał się po torze który zgodnie z prawem nie powinien być eksploatowany! Tylko takie logiczne wyjaśnienie tej decyzji potrafię zrozumieć.

Wracamy do tego gorącego telefonu. Bo nie było absolutnie tak, nie dostaniecie świadectwa póki nie dostanie tego świadectwa bocznica „C”. Jako alternatywne rozwiązanie zaproponowano, żeby do czasu otrzymania tego świadectwa przez bocznicę „C”, ten tor dojazdowy był dzierżawiony od bocznicy „C”, przez bocznicę „A” albo PKP PLK S.A.

Wymaga to jednak czasu, takie spotkanie na pewno się odbędzie, ale czy bocznica „C”  zrezygnuje z pobierania opłat od bocznicy „A” za dzierżawę toru, a jeszcze więcej czy zgodzi się płacić bocznicy „A” gdy bocznica „C” będzie z tego toru korzystać?

Też pytanie do bocznicy „A” czy zgodzą się wziąć ten tor w dzierżawę i ponosić koszty jego utrzymania oraz najważniejsze zapewnić na nim bezpieczna eksploatację?

Bardziej rozsądna opcją wydaje się więc przejęcie tego toru na czas do otrzymania świadectwa przez bocznicę „C” przez PKP PLK S.A., no zobaczymy do spotkania dojdzie, ale wyniku przewidzieć nie sposób.

Reasumując, jak będziecie Państwo występować o świadectwo bezpieczeństwa bocznicy czy jego przedłużenie, pamiętajcie sprawdzajcie czy Wasza bocznica jak się oddziela od innej bocznicy to czy ta bocznica ma ważne świadectwo bezpieczeństwa, bo wiadomo jak się oddziela bezpośrednio od zarządcy linii kolejowej to takiego problemu nie ma.

Bo pytań i wątpliwości jest wiele. Wałkowaliśmy ten temat na Akademii UTK. Prawnicy firm mówią, że zmiana KRS nic nie zmienia w świadectwie i świadectwo jest dalej ważne. Ja nie jestem prawnikiem, ale często odsyłam te osoby do Aktualności na stronie UTK. W tej sprawie 18.06.2019 r., ukazała się publikacja: Doprecyzowanie informacji dotyczącej przechodzenia uprawnień z decyzji administracyjnych w przypadku przekształcenia spółek.

Fragment z tekstu:

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydając decyzję przyznającą uprawnienie, tj. certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty ECM, dobrowolne certyfikaty, autoryzacje lub świadectwa bezpieczeństwa, ocenia elementy organizacyjne przedsiębiorcy, przyjęte systemy zarządzania, kompetencje pracowników lub rozwiązania organizacyjne. Pozytywna ocena tych elementów skutkuje wydaniem decyzji przyznającej uprawnienie. Decyzje są wydawane każdorazowo na rzecz indywidualnie oznaczonego podmiotu i są ściśle związane z charakterem (strukturą organizacyjną, zasobami, kompetencjami personelu, dokumentacją, strukturą podejmowania decyzji) przedsiębiorstwa. W związku z powyższym w przypadku łączenia lub podziału spółek gdzie spółka przejmowana albo spółki łączące się lub spółka dzielona ulegają rozwiązaniu, a nowo utworzony podmiot nie zachowuje tożsamości podmiotowej spółki dzielonej, czy ulegającej połączeniu zmianie ulega stan faktyczny i prawny dotyczący wewnętrznych procedur odnoszących się do szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Oznacza to, że uprawnienia tj. certyfikaty bezpieczeństwa czy świadectwa bezpieczeństwa nie przechodzą na nowo utworzony podmiot i jest on zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie nowego uprawnienia…

Szanownym Państwu i również osobom kontrolującym „moje wypociny”, bardzo dużo Zdrówka, życzy: witold bardziński

Fotki – Trako 2019 – Makieta kolejowa – witold bardziński

.