Dokumentacja świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej

img1

Pragniemy Państwu zaoferować usługę polegająca na uzyskaniu świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej, które jest obowiązujące na podstawie obowiązującej ustawy – Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr.16 poz.94) i jej najnowszych zmian.

Wykonywaniem usługi polegającej na uzyskaniu świadectw bezpieczeństwa dla użytkownika bocznic kolejowych zajmujemy się od roku 2004. Usługę tą w formie kompleksowej wykonaliśmy dla kilkunastu bocznic kolejowych, a w formie częściowej zlecono nam wykonanie kilkudziesięciu instrukcji (przepisów wewnętrznych), świadectw typu, regulaminów pracy bocznicy kolejowej, planów sytuacyjnych oraz pomocy prawnej.

 

Naszą usługę oferujemy w kilku wariantach:

W celu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej do wniosku o jego wydanie należy załączyć następujące dokumenty (art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 z późn. zm.):

1. Wykaz uzyskanych przez niego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;

W celu uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń do prowadzenia ruchu kolejowego należy wystąpić
z wnioskiem do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Do wniosku dołącza się dokumentację techniczną w tym:

 • warunki techniczne wykonania i odbioru
 • dokumentację techniczno-ruchową
 • opisy techniczne i rysunki
 • opinie techniczne (w przypadku bocznic kolejowych) wydane przez użytkowników bocznic

Z takich przykładowych typowych budowli na bocznicach kolejowych są między innymi:

 • Tor kolejowy: tor klasyczny S42
 • Tor kolejowy: tor klasyczny S49
 • Rozjazd kolejowy: rozjazd zwyczajny – S42, skos 1:9, promień R = 205
 • Rozjazd kolejowy: rozjazd zwyczajny – S49, skos 1:9, promień R = 190
 • Rozjazd kolejowy: rozjazd krzyżowy podwójny – S49, skos 1;9, promień R =190
 • Kozioł oporowy: Kozioł oporowy betonowy
 • Kozioł oporowy: Typowy kozioł oporowy z szyn
 • Przejazd kolejowy w poziomie szyn: Nawierzchnia drogowa skrzyżowania linii kolejowej z drogą publiczną w jednym poziomie