Obsługa bocznic kolejowych

Na początku 2000 roku wystąpiliśmy z ofertą całkowitego utrzymania bocznic kolejowych. Obecnie jesteśmy przygotowani wykonywać tą obsługę w cyklu całorocznym, całomiesięcznym, tygodniowym lub dziennym. Obsługę tą mogą wykonywać nasi pracownicy lub pracownicy właściciela bocznicy dla nich w przypadku braku kwalifikacji do wykonywania zawodu kolejowego organizujemy właściwe kursy i szkolenia. Techniczną obsługę zapewniamy taborem własnym lub dzierżawionym od właściciela bocznicy. Sprawujemy również kompleksową obsługę stanu technicznego nawierzchni kolejowej poniżej w tabeli podajemy przykładowe ceny, które są zależne od wielkości zakresu robót, położenia bocznicy oraz mogących wystąpić innych warunków nieuwzględnionych w wycenie.
 
 

Roboty utrzymania nawierzchni

Lp Nazwa materiału J.m. Ilość Materiał Usługa
nowy staroużyteczny
Wymiana podkładu drewnianego oraz wymiana przytwierdzenia z typu S-42 na S-49
1 Podkład szt. 1 105,00 zł 55,00 zł 65,00 zł
2 Płyta Pm-49 (szt. 2/1 podkład) szt. 1 35,00 zł 22,00 zł 10,00 zł
3 Śruba stopowa z nakrętką (szt. 4/1 podkład) szt. 1 3,20 zł 1,70 zł 0,75 zł
4 Pierścień sprężysty (szt. 4/1 podkład) szt. 1 0,90 zł 0,70 zł 0,35 zł
5 Łapka Łp-2 (szt. 4/1 podkład) szt. 1 3,85 zł 2,30 zł 0,60 zł
6 Wkręt 49A (szt. 8/1 podkład) szt. 1 2,40 zł 1,60 zł 0,85 zł
7 Kołek topolowy – w przypadku pozostawienia podkładu ze zmianą przytwierdzenia z typu S-42 na S-49 (szt. 6/1 podkład) szt. 1 0,45 zł 0,70 zł
8 Wymiana pojedynczej szyny (co najmniej 6m) mb. 1 155,71 zł 88,98 zł 26,50 zł
9 Wiercenie otworu w szynie – usługowe szt. 1 85,00 zł
10 Wiercenie otworu w szynie – zakup szyn w TORMAX szt. 1 30,00 zł
11 Cięcie szyny piłą – usługowe cięcie 1 40,00 zł
12 Cięcie szyny piłą – zakup szyn w TORMAX cięcie 1 25,00 zł
Wymiana podkładu podzłączowego (podwójnego) oraz wymiana nawierzchni z typu S-42 na S-49
1 Podkład drewniany (2szt. na 1 kpl. połączone śrubami) kpl. 1 295,00 zł 155,00 zł 95,00 zł
2 Płyta Pz-49 (szt. 2/1 kpl.) szt. 1 92,00 zł 40,00 zł 25,00 zł
3 Śruba stopowa z nakrętką (szt. 8/1 kpl.) szt. 1 4,50 zł 2,80 zł 0,75 zł
4 Pierścień sprężysty (szt. 8/1 kpl.) szt. 1 0,90 zł 0,70 zł 0,35 zł
5 Łapka Łp-2 (szt. 8/1 kpl.) szt. 1 3,85 zł 2,30 zł 0,60 zł
6 Wkręt 49A (szt. 16/1 kpl.) szt. 1 2,40 zł 1,60 zł 0,85 zł
7 Kołek topolowy (w przypadku wymiany tylko przytwierdzenia z typu S-42 na S-49 przy pozostawieniu podkładów drewnianych) – (szt. 12/1 kpl.) szt. 1 0,45 zł 0,70 zł
Wymiana łubek oraz śrub
1 Wymiana łubki szt. 1 37,00 zł 24,00 zł 15,00 zł
2 Wymiana śruby łubkowej z nakrętką szt. 1 5,50 zł 4,30 zł 4,00 zł
3 Wymiana pierścienia szt. 1 0,99 zł
4 Podbijanie podkładów podzłączowych (zgodnie z technologią również dwóch podkładów sąsiednich) na tłuczniu m3 1,6 27,50 zł
5 Podbijanie pojedynczych podkładów tj. 2mb toru (zgodnie z technologią podbicia również dwóch podkładów sąsiednich) na tłuczniu m3 0,8 24,00 zł
6 Szlifowanie szyn i szyn rozjazdowych mb. 1 30,00 zł
Wymiana pojedynczych podrozjezdnic oraz złączek
1 Podrozjezdnica mb. 1 48,41 zł 35,00 zł
2 Podkładka Pzb-16 szt. 1 39,00 zł 28,00 zł 17,00 zł
3 Pozostałe akcesoria (śruba stopowa z nakrętką, pierścień, łapka, wkręt) jak przy wymianie podkładów
4 Podbijanie pojedynczych podrozjezdnic (zgodnie z technologią podbicia również dwóch podrozjezdnic sąsiednich) na tłuczniu mb. 1 48,41 zł 35,00 zł

 

Budowa i remonty kapitalne bocznic kolejowych

Lp Nazwa materiału J.m. Ilość Materiał Usługa
nowy staroużyteczny
1 Budowa toru kolejowego nawierzchnia S49 na podkładach drewnianych.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0203/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 502/03 – balastowanie toru. W koszt robocizny wliczono pracę sprzętu
mb. 1000 871 600,00 zł 481 200,00 zł
2 Remont toru kolejowego nawierzchnia S49 na podkładach drewnianych.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0203/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 502/03 – balastowanie toru. W koszt robocizny wliczono pracę sprzętu
mb. 1000 561 200,00 zł 481 200,00 zł
3 Budowa rozjazdu zwyczajnego pojedynczego S49 R=190 skos 1:9.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0303/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/04 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe.
kpl. 1 88 350,00 zł 34 840,00 zł
4 Remont rozjazdu zwyczajnego pojedynczego S49 R=190 skos 1:9.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0303/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/04 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe.
kpl. 1 56 580,00 zł 34 840,00 zł
5 Budowa rozjazdu krzyżowego podwójnego S49 R=190 skos 1:9.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0304/03 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/06 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe.
kpl 1 199 040,00 zł 57 950,00 zł
6 Remont rozjazdu krzyżowego podwójnego S49 R=190 skos 1:9.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0304/03 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/06 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe.
kpl 1 138 000,00 zł 57 950,00 zł

Materiały nawierzchni na 1 km toru klasycznego

Nazwa materiału Typy lub oznaczenie Masa 1 szt. (kg)
Materiały na 1 km toru klasy- cznego z szyn o długości 25 mb.
Podkładów 1720 szt.
Drewniane Betonowe
szt. ton. szt. ton.
Szyny S 49 49,43 2000* 98.86 2000* 98.68
Podkłady drewniane pośrednie I, II 70,5 1640 115.62
Podkłady betonowe ** ** 1640 **
Zespoły podkładów podzłączowych I 141 40 5.64 40 5.64
Podkładki pośrednie żebrowe Pm 49 8,72 3280 28.6
Podkładki pośrednie żebrowe Bl-3 5,32 3280 17.45
Wkręty kolejowe Ø24×135 49A 0,485 13760 6.67 640 0.31
Wkręty kolejowe Ø24 x 180 42R 0,650 6560 4.26
Łapki Łp2 0,635 6880 4.37 6880 4.35
Śruby stopowe M22x65 z nakrętkami Ssb 16-65 0,500 6880 3.44 6880 3.44
Pierścienie sprężyste podwójne Pds25a 0,0793 6728 0.53 13448 1.07
Łubki płaskie Ł49 9,20 160 1.47 160 1.47
Śruby łubkowe M24 x 130 z nakrętką Słb1-130 0,848 320 0.27 320 0.27
Podkładki żebrowe złączowe Pz 49 21,11 80 1.69 80 1.69
Przekładki topolowe prasowane 150/200x124x5 N-I-1/N-1-2/Tp 3280 3280
Przekładki izolacyjne 365x132x5/2 3280
Przekładki topolowe prasowane 460x125x5 N-I-3/Tp 80 80
Opórki przeciwpełzne BPS II 3,86 450 1.74
Śruby M24 – 585 do łączenia podkładów podzłączowych z nakrętkami Spb2-585 2,350 80 0.19 80 0.19
Podkładki pod śruby do łączenia podkładów podzłączowych Pdb 3 0,594 160 0.1 160 0.1

Materiały nawierzchni na 1 kpl. rozjazdu

Materiały Jednostka miary Typ rozjazdu
Ilość miary
Pojedynczy S49; 1:9; R=190 Krzyżowy podwójny S49; 1:9; R=190
Nawierzchnia stalowa rozjazdu t. 9.11 18.54
Podrozjazdnice sosnowe m 191.6 283
Podrozjazdnice sosnowe 8.1 11.3
Śruby do łączenia podkładów szt 14 31
Zwrotnik do rozjazdu szt 1 2
Cegły klinkerowe szt 32 128
Korytka żelbetowe uniwersalne szt 1 32
Słupek ukresowy szt 1 2
* metrów
** masa podkładów:
PS-94 (przytwierdzeniem SB-3): 0,318 t
PS-83: 0,250 t
INBK-3: 0,224 t
INBK-4: 0,210 t
Bl – 3: 0,210 t

 

Oprócz planowanych remontów i inwestycji sprawujemy obsługę całoroczną w wymiarze:
1. Stały nadzór nawierzchni kolejowej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych z prowadzeniem wymaganej Prawem Budowlanym dokumentacji kontrolno – pomiarowej:

a. książki kontroli stanu toru z pomiarem i wpisem:
– prześwitu, przechyłki, pochylenia, strzałki toru, luzu stykowego, pełzania, stanu szyn z zużyciem bocznym i pionowym, stanu przytwierdzenia i złączek, podaniem grubości podsypki i stopnia jej zanieczyszczenia, stan podkładów z wyszczególnieniem ilości do wymiany, zaciosania, opaskowania i dosycenia, określenie stanu ław, podtorza, rowów oraz innych uwag.
b. kartoteki rozjazdów z pomiarem i wpisem:
– prześwitu, przechyłki, luzu stykowego, stanu nawierzchni stalowej z podaniem zużycia pionowego i bocznego, stanu przytwierdzenia i złączek, podaniem grubości podsypki stopnia jej zanieczyszczenia, stanu podrozjezdnic z wyszczególnieniem ilości do wymiany, zaciosania, opaskowania i dosycenia, określenia luzów pomiędzy iglicą i opornicą, sprawdzenie stanu technicznego zwrotnika rozjazdu oraz inne uwagi.
c. dziennik oględzin rozjazdów D-831 z wpisem:
– zauważonych braków i nieprawidłowości w rozjazdach z określeniem terminów, zauważenia usterek i ich usunięcia.

W okresie trwania umowy Tormax odpowiada za prawidłowość dokonywanych pomiarów i ocen, rzetelność i prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i właściwymi przepisami kolejowymi.

2. Zakres bieżącego utrzymania:

– wymiana pękniętych szyn,
– pojedyncza wymiana podkładów drewnianych i betonowych,
– pojedyncza wymiana podrozjazdnic,
– wymiana uszkodzonych złączek,
– niszczenie roślinności i chwastów chemiczne i wykaszanie mechaniczne w torze; szerokość pasa = 3,5 mb, rozjazd = 5,5 mb
– dokręcanie i wymiana zużytych lub uszkodzonych śrub i wkrętów,
– poprawienie szerokości toru,
– usuwanie dołków w torze,
– poprawienie niwelety toru na wysadzinach,
– regulacja położenia toru w planie,

Roboty te są wykonywane w okresach między naprawami toru i mogą swym zakresem obejmować jedną lub wszystkie wymienione czynności. Materiały do wykonywania powyższej usługi oraz środki chemiczne niszczenia roślinności zakupi Inwestor bądź zleci jego zakup wykonawcy. Umownie określane są wielkości wymian rocznie.