Statut sieci kolejowej – odgałęzienie, początek, granica utrzymania bocznicy. Zapraszam.

Dodane 26 czerwca 2022 przez Witold Bardziński

Jeżeli bocznica kolejowa nie posiada statutu sieci kolejowej jest to równoznaczne z nadaniem zarządzanej infrastrukturze statusu infrastruktury nieczynnej.

Jeszcze nie ucichły echa wysłania odpowiedzi na pismo Prezesa UTK, DPN-WDZK.47.11.2022.3.KG z dnia 06 maja 2022 r., a już dociera do dużej części bocznic pismo Prezesa UTK – DPN-WDZK.464.4.2022.2.MF z dnia 08 czerwca 2022 r., zapoznałem się z raportem PKBWK i cóż, uważam ten raport za bardzo ciekawy materiał… dlaczego? Otóż jest w nim mowa „o słońcu” które oślepiło kierowcę, jest mowa o tym, że była propozycja zmniejszenia prędkości jazdy pociągu do 60 km/h a ktoś się na to nie zgodził itd. Itp… nie jest tak, że kierowca pędził z zawrotną prędkością i miał wszystkie ograniczenia za nic, to był splot wielu okoliczności a też między innymi niewykonanie zaleceń z przeglądu przejazdu, stąd te pismo, zajrzyjmy do naszych metryk, zajrzyjmy do protokołów, czy zalecenia w nich zawarte są wykonane? Czy nie jest tak jak kolega Zbyszek (Zbyszku pozdrawiam Ciebie i Rodzinkę) od kilku lat walczy z „Miastem” o ustawienie znaku „Stop”… Zbyszek pisze, miasto nie chce wydać takiej decyzji… bo… temat rzeka i takich spraw mamy wiele… może napiszę o tym w którymś z kolejnych blogów… a na pewno wykorzystamy to pismo, aby „wymóc” wykonanie zaleceń z protokołów przeglądów przejazdów.

Omówmy dzisiaj jeden z najważniejszych dokumentów bocznicy, dlatego jest wymieniony jako nr 1 podczas kontroli bocznicy. Jest to statut sieci kolejowej. Podczas kontroli bocznicy przez Inspektorów UTK najczęściej jest kwestionowana sprawa braku spólności zapisów – w statucie sieci kolejowej,  regulaminie pracy bocznicy, planie schematycznym, świadectwie bezpieczeństwa – te zapisy są różne. A jakie mają być? Tą bazą powinno być świadectwo bezpieczeństwa użytkownika bocznicy dla wypełnienia pozycji dotyczących odgałęzienia bocznicy od linii kolejowej, natomiast jeżeli chodzi o początek i koniec naszej bocznicy wpisujemy te dane w pozycjach – początek linii i koniec linii. Dane te zanjdziemy w naszym regulaminie pracy bocznicy i na planie schematycznym.

Wiem, Szanowni Państwo, że właśnie najwięcej problemów jest z prawidłowym określeniem odgałęzienia bocznicy, jej początku oraz granicy utrzymania. Postaram się zająć tym tematem w następnych blogach, a teraz powróćmy do naszego Statutu i zajrzyjmy do naszej Bibli – Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984 z późn. zm.)

Rozdział 2

Infrastruktura kolejowa

Art. 5. 1. Do zadań zarządcy infrastruktury, zwanego dalej „zarządcą”, należy:

 1. zarządzanie infrastrukturą kolejową polegające na:
  1. nadawaniu drodze kolejowej statusu linii kolejowej przez określenie:
   1. elementów infrastruktury kolejowej wchodzących w jej skład,
   1. jej punktu początkowego i końcowego,
   1. stacji kolejowych wchodzących w jej skład,
   1. odcinków, na jakie jest podzielona,
   1. jej numeru,
  1. nadawaniu drodze kolejowej statusu bocznicy kolejowej przez określenie jej punktu początkowego i końcowego,
  1. znoszeniu statusu linii kolejowej i bocznicy kolejowej,
  1. określaniu elementów infrastruktury kolejowej, które stanowią infrastrukturę prywatną lub nieczynną,
  1. wykonywaniu funkcji podstawowych;
  1. (uchylona)

1a)eksploatacja infrastruktury kolejowej polegająca na:

 1. udostępnianiu infrastruktury kolejowej, świadczeniu usług z tym związanych i pobieraniu z tego tytułu opłat,
  1. prowadzeniu ruchu kolejowego;
 2. utrzymanie infrastruktury kolejowej przez prowadzenie prac mających na celu utrzymanie stanu i zdolności istniejącej infrastruktury kolejowej do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, w tym nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym i przytorowych urządzeń kontroli bezpiecznej jazdy pociągów;
 3. zarządzanie nieruchomościami będącymi elementem infrastruktury kolejowej;
 4. udział w rozwoju infrastruktury kolejowej;
 5. odnowienie infrastruktury kolejowej.

Przykładowo treść statutu dla bocznicy kolejowej – prywatnej (dla potrzeb podania przykładu wszelkie dane są nieprawdziwe).

STATUT SIECI KOLEJOWEJ.

Zarządca: CFM Sp. z o.o. ul. Linowa 73 96-999 Korola  Lokalizacja bocznicy: CFM Sp. z o.o. ul. Linowa 73 96-999 Korola

Wykaz infrastruktury kolejowej objętej statutem:

 1. Infrastruktura podlegająca udostępnianiu:

Brak

 • Infrastruktura prywatna – TAK:
 • Linie kolejowe:

Brak.

 • Bocznice kolejowe – Tabela:
L.p.Nazwa bocznicy kolejowejOdgałęzienieNr rozjazdu odgałęziającegoNr toruDojazd z linii PKP PLK/km liniiRodzaj i nr dokumentu z zakresu bezpieczeństwaPoczątek liniiKilometraż początku liniiKoniec liniiKilometraż końca linii
1.Bocznica kolejowa CFM Sp. z o.o. ul. Linowa 73 96-999 Korola  Linia kolejowa / km 936/ 780.820    940  330nr 936 Gliwice / Sopot GłównyŚwiadectwo bezpieczeństwa nr 999/UK/17Tor nr 13Bkm 0.000Tot nr 24km 0.396
 • Infrastruktura nieczynna:

Brak.

 • Inne drogi kolejowe:

Brak.

 • Elementy infrastruktury kolejowej zarządzane przez innego zarządcę:

Brak.

Szanowni Państwo dużo Zdrówka życzy: Witold Bardziński

Fotki ze Stanów, infrastruktura na jednej z bocznic kolejowych – Witold Bardziński

.