RINF-PL – weryfikacja i uzupełnienie danych.

Dodane 7 lipca 2019 przez Witold Bardziński

No tak Szanowni Państwo, ktoś musi czuwać, żeby spać mógł ktoś. A żeby tak fajnie Państwu się na wakacjach nie wypoczywało UTK rozsyła do rozwiązania krzyżówkę w temacie weryfikacji i uzupełnienia danych w RINF – Zapraszam.

Foto 1 – Źle ułożona płyta „widać” uszkodzenie kątownika płyty wewnętrznej od najeżdżającego koła taboru – Zagrożenie wykolejeniem!!!

Większość z bocznic kolejowych otrzymała takie pismo:

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o weryfikację czy wszystkie dane opisujące punkt operacyjny w rejestrze RINF są poprawnie uzupełnione i zapisane. Przeglądając wprowadzone dane zauważyliśmy, że wiele punktów operacyjnych nie ma zapisanych wszystkich wymaganych informacji.  Poniżej opisuję w jaki sposób można dokonać tej weryfikacji.

Weryfikacja podstawowych danych punktu operacyjnego

Aby zweryfikować czy wprowadzone zostały wszystkie dane dotyczące punktu operacyjnego należy zalogować się do systemu RINF-PL, a następnie wybrać zakładkę „Bocznice”à” Rejestr bocznic do RINF-PL”. W nowej karcie pojawi się tabela „Rejestr bocznic”, a w niej wszystkie punkty operacyjne, o które Państwo wnioskowali. W każdym wierszu tabeli w pierwszej kolumnie od lewej strony znajduje się przycisk „+”. Po kliknięciu w ten przycisk rozwiną się zakładki z podstawowymi danymi punktu operacyjnego ( „Charakterystyka punktu operacyjnego”, „Punkty odgałęzienia”, „Świadectwa bezpieczeństwa”). Proszę o weryfikację czy wszystkie dane są poprawnie zapisane i odpowiadają stanowi faktycznemu. W szczególności proszę zwrócić uwagę na następujące elementy:

– w zakładce „Charakterystyka punktu operacyjnego” w kolumnie „Szerokość toru” powinna być podana wartość „Normalny” lub „Szeroki”,

– w zakładce „Charakterystyka punktu operacyjnego” w kolumnie „Dopuszczalny nacisk[kN]” powinna być podana wartość w kiloniutonach na oś, np. 196 kN, 216 kN,

– w zakładce „Punkt odgałęzienia” w kolumnie „Nazwa punktu operacyjnego” powinna być podana nazwa stacji zarządcy infrastruktury od której bocznica się odgałęzia. Jeżeli Wasza bocznica odgałęzia się poprzez inną bocznicę i tak należy wpisać stację zarządcy. Proszę też nie dopisywać słów „stacja” lub „p.o.”,

– w zakładce „Świadectwa bezpieczeństwa” w kolumnie „Numer świadectwa” powinien być  zastosowany format „XXX/UK/RR”. W przypadku certyfikatów bezpieczeństwa numer powinien mieć format: PLXXXXXXXXXX.

W przypadku, gdy jakiekolwiek dane nie zostały przez Państwa wprowadzone lub nie są poprawnie zapisane bardzo proszę o ich uzupełnienie. Żeby dopisać nowe dane należy kliknąć przycisk „Wstaw”, wpisać odpowiednie wartości, a następnie kliknąć  przycisk „Zapisz”.  Żeby poprawić uprzednio wprowadzone dane należy kliknąć w ikonę ołówka po prawej stronie  i dalej postępować jak w przypadku dopisywania nowych informacji. Dane są prawidłowo zapisane, gdy wyświetlają się w wierszu w zakładce.

Weryfikacja danych o torach kolejowych w punkcie operacyjnym

Oprócz  stworzenia punktu operacyjnego należy także wprowadzić dane o każdym czynnym torze kolejowym na bocznicy. W tym celu należy w głównym oknie RINF-PL (bezpośrednio po zalogowaniu) wybrać zakładkę „Dane RINF-PL”à „Punkty operacyjne – tory boczne”, następnie wyszukać swoją bocznicę i kliknąć w przycisk „+” znajdujący się w pierwszej kolumnie z lewej strony. Po rozwinięciu zakładek proszę wybrać  „Tor boczny”, gdzie można przejrzeć wprowadzone tory kolejowe. Gdy zauważycie Państwo niezgodności ze stanem rzeczywistym należy kliknąć w ikonę ołówka znajdującą się w drugiej kolumnie od prawej strony. Otworzy się formularz, w którym można uzupełnić brakujące dane lub skorygować niepoprawne.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ograniczone zasoby nie możemy sprostać wszystkim nadsyłanym prośbom o indywidualną weryfikację poprawności danych. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o przesyłanie ich drogą mailową na adres [email protected]

Z poważaniem…

Pamiętajmy o utrzymaniu przejazdów. Rowek pomiędzy wewnętrzną płytą przejazdową a wewnętrznym tokiem szyny musi być wolny od zanieczyszczeń.

Spróbujmy zatem od początku, na żywej tkance jednej z bocznic kolejowych sprawdzić i ewentualnie zweryfikować dane.

Przede wszystkim przygotujmy sobie:

 – aktualny KRS firmy;

–  Regulamin pracy bocznicy z planem schematycznym,

– Świadectwo bezpieczeństwa.

 1. Wchodzę na stronę www.utk.gov.pl
 2. Poniżej fotki umieszczone są różne kółeczka z ich tematyką, my klikamy w – użytkownicy bocznic.
 3. Następnie po wyświetleniu – Użytkownicy bocznic „jedziemy” na sam dół strony gdzie pod jednym z kwadratów mamy napisane – Rejestry – klikamy.
 4. Na samym dole _ Rejestry prowadzone przez Urząd Transportu Kolejowego – klikamy w kółeczko z podpisem – RINF
 5. Teraz klikamy w https://rinf.utk.gov.pl

No dobrze po co taki długi opis? Wystarczy przecież wejść w link https://rinf.utk.gov.pl tak, ale dobrze jest sobie przypomnieć parę słów co to jest w ogóle RINF i do czego służy.

 • Po kliknięciu wpisujemy nasz login i hasło. Dzięki Panie Januszu (serdeczne pozdrowionka) oraz dziękuję za zaufanie, bo teraz możemy rozpatrzeć Pana przykład.
 • Po zalogowaniu klikam dane RINF-PL;
 • Następnie klikam – Punkty operacyjne – tory boczne

W pozycji nazwa wpisuję nazwę bocznicy.

No niestety nie ma!!!

Wówczas należy wpisać poprzedzające słowo: Bocznica i słowo nazwy bocznicy, np.: bocznica Tormax lub wpisać słowa Bocznica prywatna Tormax.

W ostateczności wejść w okienko Excela Wyszukiwarki i wtedy po edycji znaleźć za pomocą „lupki”.

 • Jak już wyświetli się nam nasza bocznica z wyświetlonym nr RINF – Kod identyfikacyjny PO – PO to nie jest Platforma Obywatelska, która się reklamuje przed Wyborami w RINF-ie, tylko oznacza Punkty Operacyjne np.: PL087??.
Zużyty biologicznie 1 podkład, ponieważ sąsiednie podkłady są dobre, nie zachodzi pilna wymiana podkładu. Zalecana obserwacja.
 1. Teraz radzę sprawdzić dane firmy:
 2. Klikam w – Wniosek o punkt operacyjny.
 3. Pojawił się mój punkt – akurat wyświetlony na zielono co oznacza – zakończony, jednak dla sprawdzenia – klikam w „+” z lewej strony.
 4. Pojawia się – Charakterystyka punktu operacyjnego, sprawdzam lub w razie braku naciskam – wstaw. Jeżeli chcę zmienić dane klikam w ikonkę w kółeczku „ołówek” przechodząc do edycji mogę wówczas zmieniać dane lub je uzupełniać. Mamy tu pozycje:

– Długość ogólna bocznicy – mamy tą długość podaną w Regulaminie pracy bocznicy i na planie schematycznym – podajemy w metrach.

– Tory zelektryfikowane – w większości przypadków NIE;

– Towary niebezpieczne – wpisujemy NIE lub TAK, w zależności czy przewozimy te materiały czy NIE.

– Szerokość toru (tutaj Pan Stanisław – pozdrawiam serdecznie, miał napisane „szeroki”, jak to zmienić na „normalny”? Klikamy na ikonkę z „ołówkiem” w kółeczku z prawej strony, wtedy się edytują rubryki, możemy wtedy dokonać wyboru „NORMALNY”, „SZEROKI”. Na naszych bocznicach mamy w większości tor o szerokości NORMALNEJ – 1 435 mm, a jak ktoś ma „szeroki” to na pewno o tym wie,

– dopuszczalny nacisk osi – Uwaga, na torach zdawczo odbiorczych. Tą wartość znajdujemy w regulaminie pracy bocznicy, podajemy w kN na 1 oś jeżeli w regulaminie mamy podane w tonach, przeliczamy, w „internecie” są kalkulatory do przeliczania.

Jeżeli wprowadzaliśmy jakieś zmiany, zapisujemy poprzez kliknięcie ikonki „Zapisz”.

 • Przechodzimy do punktu odgałęzienia:

Zalecam korzystać z zapisów w świadectwie bezpieczeństwa, sprawdzając:

– numer linii kolejowej z którą bocznica jest połączona, u Pana Janusza byłe błędne dane, wpisał punkty w których oddzielała się „jego” bocznica od innej bocznicy. Nie! Wpisujemy gdzie oddziela się bocznica od Zarządcy linii kolejowej. Tych Zarządców mamy wskazanych w okienku Zarządca. Czyli jak poprzednio klikamy w „ołówek” w kółeczku po prawej stronie uaktywniając tym samym okienka do edycji, w rubryce Zarządca, mamy wykazanych wszystkich zarządców linii kolejowych. Przeważnie będzie to PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Jeżeli nasza bocznica oddziela się od innej bocznicy, która to oddziela się dopiero od linii kolejowej, wpisujemy te dane od której się oddziela bocznica „sąsiada” od Zarządcy linii kolejowej.

 • Przechodzimy do punktu – Świadectwa bezpieczeństwa – sprawdzamy czy jest wpisane aktualnie ważne Świadectwo bezpieczeństwa, jego numer i datę ważności. Jeżeli jest coś nie tak  Wchodzimy do edycji, w sposób jak napisałem powyżej.
 • Jak już wszystko sprawdziliśmy – powyżej gdzie mamy wyświetlony panel główny, klikamy na „-„ z prawej strony i zakańczamy – sprawdzanie czy zmianę danych w Rejestrze bocznic.
 • Teraz sprawdzamy Dane naszej bocznicy, wchodząc do „Administracji” klikając w podmioty, wyświetla się nam nasza bocznica. Sprawdzam dane. W przypadku bocznicy, Pana Janusza, brakuje NIP. Klikam więc nasz „ołówek” w kółeczku po prawej stronie i wpisuję brakujący NIP z KRS. Naciskam Aktualizuj.
 • No dobrze a teraz dodajemy nasze tory.

Jak ktoś ma tu problem polecam wejść do mojego bloga/aktualności Tormax z 06 stycznia 2019 jest tam wpis – RINF-PL. Wprowadzanie danych o torach kolejowych.

Też na temat RINF-PL pisałem 10 marca – RINF-PL. Termin do 16 marca 2019 r.

Mam nadzieję, że pomogłem wprowadzając „na żywo” te dane. Rozumiem Państwa irytację, po otrzymaniu pisma z UTK, pisma które otrzymało wiele bocznic co mają prawidłowo wprowadzone wszystkie dane, ale pismo przyszło, Prezes bocznicy się denerwuje i każe sprawdzać czy aby wszystko w porządku, bo jeszcze nam zamkną bocznicę!

Spokojnie! W piśmie wyraźnie pisze – bardzo proszę o weryfikację czy wszystkie dane opisujące punkt operacyjny w rejestrze RINF są poprawnie uzupełnione i zapisane.

„…  A mamy problemy, też jest grzecznie napisane: „W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o przesyłanie ich drogą mailową na adres [email protected]”…

Dlatego „spoko” jesteśmy na wakacjach – wypoczywajmy, wrócimy to na pewno „damy radę” bo najważniejsze Szanowni Państwo jest Zdrówko! Którego to życzy Państwu jak najwięcej: Witold Bardziński.

Fotki – z obchodu bocznic kolejowych – witold bardziński

Uszkodzony jeden z podkładów betonowych, ponieważ podkłady sąsiednie są sprawne technicznie nie zachodzi konieczność wymiany uszkodzonego podkładu. Zalecana obserwacja.