RINF-PL. Termin do 16 marca 2019 rok.

Dodane 10 marca 2019 przez Witold Bardziński

Szanowni Państwo, został nam tydzień na spełnienie obowiązku do przekazania danych zarządzanej przez nich infrastruktury kolejowej oraz bocznic kolejowych, które podlegają publikacji w krajowym rejestrze infrastruktury (RINF).

Tak, tak my tu sobie gadu, gadu o toromierzach, a może się okazać, że Przewoźnik nam powie – Waszej bocznicy nie ma w Rejestrze Infrastruktury Kolejowej RINF-PL, w związku z tym nie możemy Wam podstawić wagonów!!!

Pomyślicie Państwo „bardziński” jak zwykle straszy, a jak zwykle moja odpowiedź jest jedna, od straszenia są inni, ja tylko jak taka papuga, albo nawigacja sprzedawana przy okazji zakupu nowego auta powtarza ciągle „skręć w lewo, skręć w lewo, skręć w lewo”… ale jak mam skręcić skoro nie ma zakrętu w lewo owszem jest za 300 metrów ale w prawo!!! No i coś mnie wtedy trafia. To żeby Państwa dalej nie straszyć przytoczę pismo, które dostało ostatnio z UTK część bocznic kolejowych. Użytkownicy części bocznic się wystraszyli, najbardziej jak zwykle ci, którzy ten obowiązek sumiennie spełnili i mają już nadany numer z początkiem PL i potem cyferki, mają swoje dane jak adres, Regon, NIP oraz wprowadzone dane o torach bocznicy. Jak się kolega pytał u „źródła” dlaczego to pismo dostali, przecież dane już dawno wprowadził, otrzymał odpowiedź, że to właśnie tak działa… jak? No jak losowanie „chybił-trafił”, trafił w te bocznice jak wyżej, a nie trafił w te co nie wystąpili jeszcze o numer RINF, a czasami nawet nie mają świadectwa bezpieczeństwa bocznicy! Przecież to proste, skoro o tych bocznicach nic nie wiadomo, to jak wysłać na ich adres pismo, żeby uzupełnili dane o RINF!!! Ale do rzeczy, przytoczę treść tego pisma:

„Warszawa 18 lutego 2019 r. adresat: wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 25g ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zarządcy bocznic kolejowych są zobowiązani
do przekazywania do rejestru. infrastruktury kolejowej, zwanego dalej „rejestrem RINF”,
danych dotyczących zarządzanej przez nich infrastruktury. Obowiązek ten dotyczy również
zarządców infrastruktury prywatnej, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy.

Rejestr RINF jest oficjalnym rejestrem infrastruktury kolejowej państw członkowskich Unii
Europejskiej prowadzonym przez Agencję Kolejową UE. Gromadzone są w nim dane
o liniach kolejowych i
bocznicach kolejowych zlokalizowanych we wszystkich państwach
Unii Europejskiej. Pozyskane w ten sposób dane będą ułatwiać przewoźnikom planowanie
tras przejazdów oraz umożliwiać weryfikację zgodności parametrów technicznych taboru i
infrastruktury na wybranej trasie. To również szansa dla rozwoju bocznic w związku
z uwzględnieniem w europejskim systemie danych o parametrach poszczególnych obiektów.

W każdym państwie UE został wyznaczony podmiot odpowiedzialny za zarządzanie
krajowym rejestrem RINF, tj. gromadzeniem danych od zarządców infrastruktury, a także ich
regularnym przekazywaniem do Agencji Kolejowej UE. W Polsce rolę tego podmiotu pełni
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej ,,Prezesem UTK”. W celu sprawnego
gromadzenia danych Prezes UTK’ udostępnił krajowym zarządcom infrastruktury
dedykowane narzędzie informatyczne w postaci aplikacji RINF-PL, za pomocą której
w prosty i
sprawny sposób można wykonać-obowiązek przekazywania-danych do rejestru; —

Przekazywanie danych za pomocą aplikacji RINF-PL wymaga jednak: posiadania do niej
dostępu, który jest przyznawany przez Prezesa UTK. Z uwagi na fakt, iż dotychczas dla
Państwa podmiotu nie został nadany dostęp do rejestru RINF, a także uwzględniając
zbliżający się termin uzupełnienia danych w rejestrze RINF, niezbędne jest niezwłoczne
wystąpienie do Prezesa UTK z wnioskiem o dostęp do aplikacji RINF-PL,
za pośrednictwem której przekazywane są dane do rejestru. Wszelkie informacje
na temat aplikacji RINF -PL oraz wzór wniosku o nadanie do niej dostępu są dostępne
na stronie internetowej
www.utk.gov.pl w zakładce Rejestry ~ RINF.

W przypadku ewentualnych pytań związanych z rejestrem RINF proszę o kontakt
z Departamentem Techniki i
Wyrobów UTK – e-mail:  [email protected] lub pod numerem
telefonu (22) 749 15 30”.

No i gitara jak to mawiał Kiepski. To zacznę od chwalenia, wszystkie bocznice na których zarządzam bezpieczeństwem ten obowiązek spełniły, dla pewności jeszcze odwiedzałem te bocznice w mijających dniach i sprawdzałem czy są na pewno wszystkie dane o bocznicy i o jej torach. Jak to sprawdzić?

Otóż wchodzimy w RINF, dalej w „Administracja” – Użytkownicy i tutaj pojawiają się nam nasze dane – obsługującego RINF ze strony użytkownika bocznicy, jeżeli będziemy mieli kiedyś za dużo roboty (bo jak będą chcieli nas zwolnić to bym nie pomagał), to wchodzimy w dodaj i możemy kogoś upoważnić do obserwacji naszych danych czy możemy upoważnić do wprowadzania danych i ich zmiany. Chociaż jest z tym duży problem, nie szło wpisać mojej skromnej osoby, na żadnej bocznicy jako obserwatora czy nawet upoważnić do całościowej obsługi, a może jestem notowany??? Nie wiem, wiem tylko, że muszę bardzo podziękować Panu Piotrowi (pozdrawiam serdecznie), który ufając mi bezgranicznie udostępnił mi swoje dane logowania, abym mógł też dzisiaj się trochę powymądrzać.

W dalszej części czynności sprawdzających klikamy w „Administracji” – podmioty. Następnie klikamy „+” z lewej strony i przy danych bocznicy z prawej strony przed ikonką zegarka, klikamy edycja i tu w formie tabeli mamy wszystkie dane naszej bocznicy, jak czegoś brakuje to wpisujemy, czyli: Regon, NIP, nazwa krótka, nazwa KRS, Typ podmiotu – Zarządca infrastruktury; Typ podmiotu UTK – Zarządca toru bocznego; Numer świadectwa: Państwo: kod pocztowy; Miejscowość; Ulica/nr. Aktywny; limit użytkowników; Uwagi; pozostawiamy. Chociaż uważam najbardziej ambitny Pan Andrzej (pozdrawiam serdecznie) tu mi podpowiedział, ponieważ ma dwa numery świadectw – jedna firma, a dwie bocznice w dwóch różnych miejscowościach, że wpisał te dwa numery w pozycji numer świadectwa jako poz. I i poz. II a następnie w uwagach napisał że nr świadectwa w poz. I odnosi się do miejscowości „x”, a nr świadectwa pod poz. II odnosi się do miejscowości „y”. Uważam bardzo fajnie to Pan Andrzej „wymyślił” – brawo!!!

No i jeżeli coś pozmienialiśmy czy wprowadziliśmy klikamy – aktualizuj. Pamiętajmy zmienimy dane firmy czy np. nr Świadectwa to mamy obowiązek w ciągu 30 dni dokonać tych zmian właśnie w tej rubryce.

Potem przechodzimy do rubryki „Dane RINF-PL” – Punkty operacyjne – tory boczne. W rubryce nazwy, wpisujemy początkowe litery naszej firmy i pokazuje się nasza bocznica. Tu trochę uważać, bo jak klikniemy „+” z lewej to możemy wejść w nasze dane dotyczące naszych torów, w zakładce – „Tor boczny”. Klikając z prawej strony w ikonkę z wykrzyknikiem „edycja” możemy zmieniać dane o naszych torach, chyba, że tor likwidujemy to wtedy naciskamy ikonkę z krzyżykiem „usuń”. No a jeżeli nie mamy wprowadzonych żadnych torów, bo tych torów mamy kilkadziesiąt (pozdrawiam Panie Krzysztofie) to co wtedy? Musimy je wpisać klikając w ikonkę dodaj. A co wpisać. Pisałem co i jak na wcześniejszym blogu na początku stycznia tego roku.

Tu opiszę jeden z problemów jaki miałem, z wymienionym wyżej Panem Andrzejem, pozwoliliśmy sobie trochę pożeglować po bezkresnym morzu, oceanu – RINF-PL. Usłyszałem zaraz ochrypły głos Rod Stewarta i jego piosenkę „Sailing”…

 

„Znów żegluję znów żegluję

Przez ocean, siedem mórz.

Poprzez wichry poprzez burze

By móc zasnąć u Twych stóp, („RINF-ie Kochany”).

 

Znowu frunę, znowu frunę

Jak jaskółka pośród chmur.

Mijam morza, oceany,

By móc zasnąć u Twych stóp, („RINF-ie Kochany”).

 

Czy mnie słyszysz, czy mnie słyszysz

Przez noc ciemną pośród burz.

Nie ustanę w swojej drodze

By być z Tobą zawsze już  („RINF-ie Kochany”).

 

 

Żeglujemy, żeglujemy

Tam, gdzie czeka dom ze snów.

Poprzez wichry poprzez burze

By być razem zawsze już”… , („RINF-ie Kochany”).

 

„RINF-ie Kochany” – dopisek autora.

Z tego snu na jawie obudził mnie Pan Andrzej, no dobrze niech Pan zobaczy, wpisuję pierwsze litery nazwy firmy bocznicy (firma od znajomego Pana Andrzeja), a nam się nie pokazuje w rejestrze, a mówił Pan, że jest też w RINF-ie? O to nie może być!!! Odpowiadam Panu Andrzejowi, to niemożliwe, widziałem ich w RINF-ie, nie wiem co się stało? Tyryakm do Pana Jakuba, a że Pan Jakub człowiek młody, a taki program jak RINF to dla niego mały pikuś, po chwili odpowiada, no tak, bo wpisujecie pierwsze litery nazwy firmy, a w naszym przypadku trzeba wpisać w pierwszej kolejności słowo bocznica. Faktycznie wpisując słowo bocznica przed nazwą firmy ukazuje się nam kilkadziesiąt bocznic kolejowych – dlaczego?

Wcieliłem się więc w postać Sherlocka Holmesa i ruszyłem w wirtualny świat filmów instruktażowych o RINF-ie i się dowiedziałem! Otóż po żmudnym i długotrwałym dochodzeniu doszedłem do wniosku, że wszystkie te wyżej wymienione bocznice, korzystały z filmu instruktażowego „Jak stworzyć nowy punkt operacyjny” podczas którego lektor wpisuje w rubrykę Nazwa „Bocznica firmy ABC”- stąd te kilkadziesiąt wpisów z początkiem słowa „Bocznica” a nawet jeszcze kilkanaście przed nazwą firmy wpisano słowa „Bocznica firmy”, no ale to w sumie nie ma żadnego znaczenia, może trochę utrudnić „poszukiwanie” bocznicy szczególnie komuś za granicą…

No dobra, a co byś poradził, żeby uprościć poszukiwanie bocznicy – mądralo! A to jest proste – jak mawiał „Pan samochodzik”… Wchodzimy w „Dane RINF PL”, klikamy „Punkty operacyjne” następnie „Wyszukiwarka”, potem „informacje ogólne” na koniec w rubryce – „Kod identyfikacyjny” wpisujemy nasz kod PL… – i pokazuje się nam nasza kochana bocznica.

Tak, że „chwalmy” się naszymi kodami, podawajmy je w korespondencji bocznicy, a może faktycznie zgodnie z zamiarem powstania tej aplikacji przybędzie nam trochę więcej – klientów!? Tego właśnie  Państwu z całego serca życzę, bo wiadomo, więcej klientów, to większy ruch na naszej bocznicy, a to znaczy może jakieś premie, dodatkowa kasa, a to wtedy są pieniążki na jakiś wypoczynek, jakieś „wczasy pod gruszą???”, oj, „bardziński, bardziński”…

No to w nagrodę jeszcze jeden pomysł, żeby nie było potem, że tego nie wymyślił „bardziński”! Na tablicy z punktem początkowym i nazwą naszej bocznicy wpisujmy też ten numer, niech Przewoźnik widzi z kim ma do czynienia!!!

Na koniec życząc Państwu dużo Zdrówka, przypominam o „naszym” Kochanym Maleństwie – Lenie Kmiecik, Córeczce Pana Piotra, jednego z Naszej Braci Kolejarskiej i proszę, jak będziemy rozliczać swój podatek, czy namówieni przez nas znajomi, wskazujmy w nim cel naszego 1 %:

Fundacja: „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” nr KRS-u: 86210 cel szczegółowy: Lena Kmiecik.

W imieniu Pana Piotra oraz własnym dziękuje: witold bardziński

Ps. Fotki  – Galeria z okien pociągu – witold bardziński

.