Regulamin pracy bocznicy kolejowej – Kontrola UTK.

Dodane 4 listopada 2018 przez Witold Bardziński

Tym razem w moim Blogu Witolda Bardzińskiego nie wracamy do opracowywania Regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Bo może być tak, że my tu sobie gadu, gadu…, a tu puk, puk! Kto tam? To My kontrola UTK!!! Co Kontrolerzy mogą sprawdzać? Mogą sprawdzać Regulamin pracy bocznicy kolejowej wg. pewnych punktów. Jakie to są punkty? Zapraszam.

Dzień dobry, Szanownemu Państwu. Regulamin pracy bocznicy kolejowej, zwany dalej „Regulaminem” podczas kontroli UTK podlega sprawdzeniu. Wymieniam w punktach:

  1. Sporządzenie i zatwierdzenie Regulaminu.

Przykładowy zapis: Kontrolowany podmiot posiada Regulamin pracy bocznicy kolejowej, który obowiązuje od 04 listopada 2015 r. i został zatwierdzony przez Prezesa Zarządu i podlega aktualizacji wraz ze zmianami obowiązujących przepisów.

 

Zatrzymajmy się na tym punkcie. Sprawdźmy sobie zatem czy nasz Regulamin jest zatwierdzony przez nas czyli użytkownika bocznicy. Też ważne jest żeby była pieczęć imienna zatwierdzającego i pieczęć firmowa. Regulamin przedstawiamy do kontroli oczywiście w oryginale!

A jakiego Państwu zapisu nie życzę? Nie życzę Państwu zapisu – Kontrolowany podmiot nie posiada Regulaminu pracy bocznicy kolejowej… Z czym by wiązał się taki zapis? Nie! Nie! Nie dam się namówić powiecie „bardziński” straszy, żeby biec do niego robić nowy Regulamin. Ale na poważnie. Konsekwencje mogą być takie, że dopóki tego wymogu nie spełnimy nie wjedzie na naszą bocznicę żaden wagon!

 

  1. Uzgodnienie Regulaminu przez zarządcę infrastruktury, z którą bocznica jest połączona.

Przykładowy zapis: Obowiązujący Regulamin został uzgodniony i zatwierdzony 04 listopada 2015 r. przez zarządcę infrastruktury  – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

 

Również ważny punkt. W tym przypadku data uzgodnienia i zatwierdzenia jest ta sama. Może być tak, że jak wpisano datę uzgodnienia, a nie wpisano daty zatwierdzenia, Regulamin będzie ważny i będzie z przypisaną mu datą uzgodnienia ta samą co zatwierdzenia. Radziłbym jednak oddzielać te daty – wówczas pierw uzgodnienie Regulaminu a potem zatwierdzenie.

Jeżeli chodzi o zatwierdzenie Regulaminu często pojawiają się błędy. Tak jak ostatnio, gdy trafił do mych rąk Regulamin zatwierdzony przez sąsiadującego użytkownika bocznicy oraz przewoźnika kolejowego!  Kto ma uprawnienia Zarządcy linii kolejowej? Zapraszam do mego blogu z dnia 13 maja 2018 roku – ale na pewno takich uprawnień nie posiadają zarządcy bocznic kolejowych albo przewoźnicy!!!

 

  1. Zgodność Regulaminu z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. w sprawie warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Przykładowy zapis: Zapisy Regulaminu są zgodne z regulacjami ww. rozporządzenia.

 

Zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem – „W regulaminie pracy bocznicy kolejowej zamieszcza się szczegółowe postanowienia dostosowujące ogólnie obowiązujące przepisy do warunków miejscowych, w zakresie czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i manewrów oraz obsługą punktów ładunkowych na bocznicy”.

 

4. Aktualność Regulaminu (zgodność zapisów Regulaminu ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa.

Przykładowy zapis – Zapisy Regulaminu są zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jeżeli chodzi o stan faktyczny to nie może być tak, że zmieniliśmy sobie nazwę firmy i to nie jest zawarte np. w rubryce zmian w Regulaminie. A obowiązujące przepisy prawa? Proponuję wrócić do mojego bloga z dnia 4 i 11 marca 2018 rok. Z tym, że tu uwaga! Niektóre z przepisów tam wymienionych są już nieaktualne!

 

Spotkałem się niedawno, chyba z jednym najbardziej doświadczonych Kolejarzy który przepisy obowiązujące na kolei ma w małym paluszku. Pozdrawiam bardzo serdecznie Panie Krzysztofie, mam nadzieję na dalszą dobrą współpracę. Rozmawialiśmy na temat Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 46.). Zapytałem Pana Krzysztofa czym to Rozporządzenie różni się od równie obowiązującego – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2004 r., nr 212 poz. 2152, ze zm.). No tak odpowiedział Pan Krzysztof, ale dzisiaj spotykamy się w ostatnich dniach października 2018 r., a Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2004 r., nr 212 poz. 2152, ze zm.)

 – obowiązywało do 29 października 2018 r. i to w stosunku do maszynistów!!!

Tak lubię sprawdzać. Wchodzę do wyszukiwarki, wpisuję „Dz. U. z 2004 r., nr 212 poz. 2152” i co się ukazuje na stronie prawo.sejm.gov.pl ??? A pokazuje się w rubryce Status aktu prawnego – obowiązujący! A mamy dzisiaj 4 listopada 2018 r. Dobrze, że jest uwaga! „w zakresie dot. maszynistów zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 29 października 2018 r. zgodnie z art. 3 Dz.U. z 2009 Nr 214, poz. 1658 zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1033 art. 2”.

Ale już wiem skąd to się wzięło? Dzisiaj jest II tura Wyborów!!! Ale… cisza… cisza…

 

Tak, że sprawdzajcie sobie Państwo przepisy prawne i je aktualizujcie. Nie tylko, żeby zaspokoić kontrole UTK, ale przede wszystkim jest to ważne dla Państwa, bo może się okazać, że dochodzi do wypadku (oczywiście odpukać w niemalowane – tak, tak odpukać, sprawdza się), i wtedy może się okazać, że niewiedza kosztuje, a może kosztować bardzo dużo…

5. Wykaz pracowników przyjmujących treść Regulaminu do wiadomości i stosowania.

Przykładowy wpis – Regulamin pracy bocznicy kolejowej został przyjęty do wiadomości za pisemnym potwierdzeniem przez pracowników użytkownika bocznicy. „Wykaz pracowników którzy przyjęli do wiadomości i stosowania postanowienia Regulaminu” jest załączony do Regulaminu.

Też pisałem kiedyś na swoim blogu. Pilnujcie Państwo bardzo tych wpisów. Pracownik po zapoznaniu z Regulaminem ma go podpisać najlepiej czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz koniecznie z datą!!! Bez tego wpisu i podpisu, osoba ta nie powinna wykonywać żadnej pracy na terenie bocznicy, bo jak dojdzie do wypadku – to co? Taj jak pisałem powyżej, koszt ten może być bardzo, a to bardzo wysoki!!!

Na koniec podsumujmy; Bardzo ważne jest żeby regulamin opracować zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzonego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI 2010. 3.8 z dnia 26 lutego 2010 r.). Jest to bardzo pomocne narzędzie. Również na moim blogu z dnia 19 maja 2018 r. pisałem jak powinien wyglądać spis treści Regulaminu – nam pozostaje odpowiedzieć prawidłowo na każdy punkt tej treści i będzie dobrze.

Tak będzie dobrze! Tak jak napisałem w przykładowych wpisach i co wtedy? Będziecie Państwo mieli dużą satysfakcję, bo o pieniążkach nie mi decydować, ale jak Państwa Prezes po kontroli UTK z wpisem, oczywiście zapis przykładowy ujrzy:

Przedmiot i zakres kontroli:

Nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznicy kolejowej (pełna nazwa i gdzie oddziela się bocznica).

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Weryfikacja i ocena działalności kontrolowanego w zakresie prowadzonej kontroli została dokonana w oparciu o zebrany materiał dowodowy i na tej podstawie w sprawdzonym obszarze kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości naruszają przepisy:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi i wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

 

Wracamy do tematu – taki protokół, że wszystko jest dobrze, jest rzadkością, ale się zdarzają takie protokoły. Pogratulować (pozdrawiam Panie Krzysztofie, ale to tym razem inny Pan Krzysztof – ten co mnie inspiruje tym zawsze porządkiem na biurku. W ogóle o Krzysztofach mam naprawdę dobre zdanie) takiego protokołu myślę, że po przeczytaniu takiego protokołu oprócz satysfakcji Pan Prezes jako użytkownik bocznicy sięgnie do swojej głębokiej kieszeni i jakimś groszem sypnie na szczęście… była taka piosenka? Nie była, ale za to zespół „Dwa plus jeden” w piosence „Mój piękny panie raz zobaczony” śpiewał – Jeszcze ryżem sypną na szczęście…

Szanowni Państwo, ryżem…, groszem…, obojętnie jak ważne, żeby nas te szczęście nie omijało no i Zdrówko też!!! Wszystkiego dobrego, życzy: Witold Bardziński

Dużo zdrówka też życzę, „Naszej” Lenie Kmiecik, Córeczce Pana Piotra, jednego z Naszej Braci Kolejarskiej i przypominam, jak będziemy rozliczać swój podatek, czy namówieni przez nas znajomi, wskazujmy w nim cel naszego 1 %:

Fundacja: „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” nr KRS-u: 86210 cel szczegółowy: Lena Kmiecik.

W imieniu Pana Piotra oraz własnym dziękuje: witold bardziński

Ps. Fotki z „Galerii za oknem pociągu” – witold bardziński.

.