Regulamin pracy bocznicy kolejowej – część 10.

Dodane 28 października 2018 przez Witold Bardziński

Wracamy do opracowywania Regulaminu pracy bocznicy kolejowej, dzisiaj zajmijmy się punktami od 2.12. Oświetlenie bocznicy kolejowej do punktu – 2.15 – Wagi wagonowe.

Dzień dobry, Szanownemu Państwu. Dzisiaj kontynuuję omawianie opracowywania Regulaminu pracy bocznicy kolejowej tym razem zaczynamy od pkt. 2.12.

W którym to punkcie piszemy zgodnie z sytuacją na naszej bocznicy!  Ja podam przykładowy zapis z bocznic dla których opracowywaliśmy Regulamin (zamiast nazwy firmy wpisałem – użytkownik bocznicy):

2.12. Oświetlenie bocznicy kolejowej.

Wariant 1:

Oświetlenie elektrycznego torów zdawczo-odbiorczych umożliwia obsługę bocznicy w porze nocnej (ciemnej).

Oświetlenie elektryczne pozostałych torów bocznicy pozwala na wykonywanie manewrów całodobowo.

Oświetlenie miejscowe punktów ładunkowych zezwala na czynności ładunkowe całodobowo.

Wariant 2:

  1. Tory, przejazdy i przejścia, bramy wjazdowe są oświetlone elektrycznie.
  2. Włączanie oświetlenia dokonuje pracownik ochrony (użytkownika bocznicy).

 

Zauważcie Państwo, każda z bocznic będzie te warunki inaczej spełniać, stąd proponuję dobrze się zastanowić i opisać je ściśle i zwięźle, nie radzę się doktoryzować, np., wpisując rodzaj żarówek, bo wtedy może nas „ktoś” zapytać a co będzie jak się żarówka spali? Czy podlega ona utylizacji i tak dalej… pytań „milion dwieście”, a przecież przeważnie oświetlenie bocznicy stanowi mały procent oświetlenia całego zakładu, stąd procedury używania oświetlenia są i dotyczą jego całości, stąd taka dygresja i podpowiedź – piszmy ściśle i na temat.

Kolejny punkt 2.13:

W którym to punkcie piszemy zgodnie z sytuacją na naszej bocznicy!  Ja podam przykładowy zapis z bocznic dla których opracowywaliśmy Regulamin:

2.13. Punkty ładunkowe.

Wersja 1.

Przy torze nr 3 usytuowana jest rampa załadunkowa o długości 20 m. Przeznaczona jest do załadunku wagonów ładowarkami samochodowymi. Jednorazowo z rampy można załadować dwa wagony czteroosiowe.

Na terenie bocznicy są punkty rozładunkowe:

Przy torze nr 301 usytuowany jest obustronny rów wysypowy – rozładunkowy o długości 18 m.

Wersja 2.

Na bocznicy znajdują się następujące punkty ładunkowe:

Na terenie bocznicy nie prowadzi się załadunku towarów na wagony kolejowe.

Na bocznicy są punkty rozładunkowe.

  1. magazyny, rampy wyładowcze:

–              przy torach nr 12 i 13 rampy boczne o długości odpowiednio 65 i 70 m dla wyładunku wagonów,

  1. na terenie bocznicy brak jest placów składowych.

Wersja 3.

Przy torze nr 1 usytuowany jest zsyp węglowy. W torze zabudowana jest przyciągarka wagonów obsługiwana przez pracowników punktu ładunkowego.

Tory nr 5 i 6 nad torami zabudowana jest wiata o długości 60m. Przy torze nr 6 ładowane są odpady kopalniane w postaci kamienia długość frontu ładunkowego wynosi 30m to są 2 wagony.

Przy torze nr 9 usytuowane są punkty załadunkowe miału węglowego, front załadunkowy wynosi 30 m, to są 2 wagony.

Na terenie bocznicy są punkty rozładunkowe:

Przy torze nr 5 usytuowany jest kolektor do opróżniania cystern z olejem napędowym do ciepłowni zakładowej.

Przy torach nr 23 i 24 usytuowany jest punkt rozładunku miału węglowego oraz rozładunku soli. Długość frontu rozładunkowego miału wynosi łącznie 130m tj. 8 wagonów czteroosiowych, długość frontu rozładunkowego soli wynosi 15 m tj. 1 wagon. Suwnica bramowa do wyładunku węgla ma udźwig 8 ton. Suwnica obsługuje obydwa tory na długości 100 m. Wyładunek jednego 40-tonowego wagonu trwa przeciętnie 45 minut.

Przy torze nr 25 na wysokości oczyszczalni ścieków odbywa się czyszczenie wagonów pod wiatą o pojemności 4 wagonów węglarek.

Trochę komentarza. Szanowni Państwo, punkt mówi wyraźnie „punkty ładunkowe”. Skąd to się wzięło? Dobrze mi to wytłumaczył kolega Czesław (Czesiek pozdrawiam serdecznie – nie utop mi się podczas tych Twoich eskapad, żeby Ciebie nie zauroczyło za bardzo –  ciepło morskich Mórz…, w nurkowaniu i podziwianiu flory i fauny morskiej), Czesiek powiedział tak: Towar, przesyłka czy to węgiel, paliwo, czy jeszcze co innego musi być dobrze i prawidłowo załadowane. Gdyż towar ten będzie mógł jechać torami po całej Polsce lub nawet Europie. Jak będzie źle załadowany może spowodować wykolejenie i spowodować jakąś katastrofę! Stąd to jest tak ważne, żeby ten załadunek był prawidłowy!!! Też dlatego, ten zapis w Regulaminie ma dotyczyć tego prawidłowego załadunku. Dlatego najważniejszy jest załadunek!!!

Często w Regulaminach pisze się natomiast o punktach rozładunkowych. No też można jak ktoś chce, ale wtedy przynajmniej dla odróżnienia zróbmy to „kursywą”.

Kolejny punkt 2.14:

W którym to punkcie piszemy zgodnie z sytuacją na naszej bocznicy!  Ja podam przykładowy zapis z bocznic dla których opracowywaliśmy Regulamin.:

2.14. Urządzenia ładunkowe.

Wersja 1.

Załadunek odbywa się za pomocą ładowarek samochodowych.

Wersja 2.

Do rozładunku wagonów używa się wózki widłowe o udźwigu 2 T każdy.

Wersja 3.

Przy torze nr 1 usytuowany jest zsyp węglowy do załadunku wagonów węglem.

Przy torze nr 6 jest ładowarka kolejowo-samochodowa Unimog do załadunku odpadów kopalnianych w postaci kamienia.

Przy torze nr 9 usytuowane są mechaniczne punkty załadunkowe miału węglowego.

Komentarz. Podobnie jak w pkt. 2.13  Towar, przesyłka czy to węgiel, paliwo, czy jeszcze co innego musi być dobrze i prawidłowo załadowane – odpowiednimi urządzeniami czy środkami transportu. Stąd to jest tak ważne, żeby te urządzenia był prawidłowe!!! Też dlatego, ten zapis w Regulaminie ma dotyczyć tych prawidłowych urządzeń załadunkowych.

Często w Regulaminach pisze się natomiast o urządzeniach, też można, jak ktoś chce, ale wtedy przynajmniej dla odróżnienia zróbmy to „kursywą”.

Kolejny punkt 2.15:

W którym to punkcie piszemy zgodnie z sytuacją na naszej bocznicy!  Ja podam przykładowy zapis z bocznic dla których opracowywaliśmy Regulamin.:

2.15. Wagi wagonowe.

Wersja 1.

  1. Waga dynamiczno – statyczna, 120-tonowa (czteropomostowa) usytuowana jest w km 0.053 toru nr 3 (oś wagi). Pomost wagi o łącznej długości 18m umożliwiają ważenie wagonów dwu, trzy i czteroosiowych w ruchu i statycznie.

 

  1. W km 0.21 toru nr 7 zabudowana jest waga statyczna o nośności 100 ton i długości pomostu 16m.

Wersja 2.

W km 0.310 toru nr 300 zabudowana jest waga kolejowa WN-100-16 o nośności 100 ton i długości pomostu 16m.

Waga obsługiwana jest przez pracowników (wymienić np. nazwę użytkownika bocznicy).

Wersja 3.

Bocznica nie posiada wagi wagonowej.

Najbliższa waga wagonowa elektroniczna trzy-pomostowa o udźwigu 120 t. znajduje się na stacji Gliwice Towarowa (nazwa przypadkowa).

 

Tak omówiłem punkty dotyczące – oświetlenia, punktów ładunkowych, urządzeń ładunkowych i wag wagonowych. Zalecam też sprawdzanie „swoich” Regulaminów, nie czekajcie Państwo na dzień kiedy trzeba będzie przedłużyć Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy i będzie wtedy konieczność załączenia do Wniosku uzgodnionego i aktualnego Regulaminu. Bo może się zdarzyć, a mam takie przykłady, że podczas kontroli UTK, zausterkują Państwu brak przedłożenia aktualnego Regulaminu pracy bocznicy! Regulamin ma być aktualny i Przepisy zresztą też! A też unikniemy sytuacji gdy chcemy przedłożyć Regulamin do UTK, a tu się okaże, że „gościu” na bocznicy ma za krótką wagę, pomost 12 metrów i kombinuje, pierw waży pół wagonu, a potem drugie pół. Można pomyśleć śmieszne? Jednak tak nie jest, gdy zwraca się uwagę użytkownikowi bocznicy, że jest to nieprawidłowe, to ochrzan!!! No niby, że to „bardziński” sobie wymyśla! Zresztą zapraszam do archiwum wiadomości gdzie już opisywałem tą sytuację. A dziś – na tej bocznicy? Wiem, że jest zamontowana nowoczesna waga i bardzo się nią chwali „ten dyrektor” co jeszcze niedawno ważył każdy wagon „podwójnie” raz jedną połowę, potem drugą! No i dobrze mam cichą satysfakcję, że w tej nowej wadze jest też moja zasługa, może to uratowało przed jakimś wykolejeniem z powodu przeładowania ale złego sposobu rozmieszczenia ładunku.

Pamiętajcie Państwo!!! Powtarzam: Regulamin pracy bocznicy kolejowej ma być na bieżąco aktualizowany – Regulamin pracy bocznicy (gdy uaktualnicie nie ma obowiązku wysyłania go do UTK), powinien być jednak uzgodniony z Zarządcą linii kolejowej od którego oddziela się nasza bocznica. Regulamin wysyłamy dopiero do UTK (pamiętać w oryginale) przy staraniu się o Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy lub przy jego przedłużaniu.

Dużo zdrówka Szanowni Państwo! Dużo zdrówka też życzę, „Naszej” Lenie Kmiecik, Córeczce Pana Piotra, jednego z Naszej Braci Kolejarskiej i przypominam, jak będziemy rozliczać swój podatek, czy namówieni przez nas znajomi, wskazujmy w nim cel naszego 1 %:

Fundacja: „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” nr KRS-u: 86210 cel szczegółowy: Lena Kmiecik.

W imieniu Pana Piotra oraz własnym dziękuje: witold bardziński

Ps. Fotki z „Galerii za oknem pociągu” – witold bardziński.

.