Regulamin bocznicy – Zmiany w roku 2020.

Dodane 12 stycznia 2020 przez Witold Bardziński

Regulamin pracy bocznicy kolejowej powinien być aktualny, nie tylko w dniu złożenia go do uzgodnień, ale również na co dzień. Ponieważ rozpoczął się Nowy Rok 2020 sprawdźmy jego aktualność. Zapraszam.

Można pomyśleć, skąd ten „bardziński” bierze ciągle pomysły do swojego blogu? Otóż ciągle obserwuję i słucham co się wokół mnie dzieje. Jak słyszę coś ciekawego to wprowadzam i przekazuję Państwu, a nuż się przyda… Stąd jak zaraz po Nowym Roku 2020 rozmawiałem telefonicznie z Pracownikiem UTK (żeby nie było, że mam jakieś wielkie znajomości – to pozdrawiam bardzo serdecznie Wszystkich Pracowników UTK) i między innymi usłyszałem przypomnienie, że regulamin pracy bocznicy musi być stale aktualny, pomyślałem podzielę się z Państwem tą dobrą nowiną. Jak to uaktualnianie regulaminu i planu schematycznego wygląda w praktyce? No jest z tym różnie. Jakbyśmy, np., każdą zmianę prawa mieli zapisywać jako zmianę w regulaminie to byłby kłopot, nie tylko zabierający nam czas ale pamiętajmy, że za każde uzgodnienie zmian musimy zapłacić, pójść potem do naszego Prezesa firmy, żeby zatwierdził te zmiany i te częste nasze wizyty raczej nie będą przyczyną pochwały ale raczej nagany – co chwilę łazisz z tymi zmianami, lepiej byś się zajął tym, żeby transport kolejowy przynosił nam korzyści i zyski, a nie tylko płacz i płać!

Stąd co bym Państwu radził? Owszem na bieżąco sprawdzał aktualność regulaminu, ale jak zawsze zachowywał się zdrowo rozsądkowo. Jak jest to ważna zmiana to ją wprowadzamy, a jak mniej ważna dla naszej bocznicy, to bym poczekał z jej wprowadzeniem gdy tych zmian nazbiera się więcej, taką okazją „inwentaryzacji” może być właśnie rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego. Zobaczmy co się nam zmieniło w roku 2019?

Podstawa prawna:

1)            Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789. Do 15 marca 2019 r. – tekst jednolity Dz.U. 2017 r.  poz. 2117.), w roku 2019 zmiana i obecnie obowiązujący – tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 710 z późn. zm.). : .

2)            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji ( tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 360 z późn. zm.) – bez zmian na dzień 10 stycznia 2020 r.

3)            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1476) – bez zmian na dzień 10 stycznia 2020 r.

4)            Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzonego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI 2010. 3.8 z dnia 26 lutego 2010 r.) – bez zmian na dzień 10 stycznia 2020 r.

5)            Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987 z późn. zm.) – bez zmian na dzień 10 stycznia 2020 r.

6)            Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 867) – bez zmian na dzień 10 stycznia 2020 r.

7)            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 poz. 369.) bez zmian na dzień 10 stycznia 2020 r.

8)            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46.) – bez zmian na dzień 10 stycznia 2020 r.

9)            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744 z późn. zm.) – bez zmian na dzień 10 stycznia 2020 r.,

10)         Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm. ) w roku 2019 data ogłoszenia 2019-06-26 zmiana na obowiązujący (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186). Zalecam obserwować w 2020 roku mają być wprowadzone ważne zmiany dotyczące: legalizacji samowoli budowlanej, uproszczenia projektu budowlanego, zmniejszenia liczby dokumentów składanych przy budowie, podłączenia nowych inwestycji do sieci ciepłowniczej, wprowadzenia terminu na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, braku pozwolenia na budowę dla biletomatów, wpłatomatów, paczkomatów, wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego.

Przewóz materiałów niebezpiecznych:

11)         Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 169 z późn. zm.), w roku 2019 zmiana na obowiązujący (tekst jednolity z dnia 1 lutego 2019 r., Dz. U. 2019 poz. 382 z późn. zm)

12)         Przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją:

– Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1355) – .) – bez zmian na dzień 10 stycznia 2020 r.,

Po zapoznaniu z powyższymi zmianami w prawie, widać jakby się nic nie działo. Ale to na bocznicach. Bo na kolei powiedzieć, że się nic nie dzieje, to tak jakby nic nie powiedzieć. Dzieje się a nawet bardzo dużo, na kolei rozumianej jako tej dużej, wchodzi w życie tak zwany „IV pakiet kolejowy” mający zrewolucjonizować przewozy pasażerskie…

Co się jednak stanie, gdy „zaskoczy” nas kontrola UTK i stwierdzi, że np., mamy Regulamin pracy bocznicy nieaktualny bo w roku 2019 zmienił się tekst jednolity Ustawy o transporcie kolejowym? Nie chce mi się wierzyć, że by to zapisywano jako jedną uwagę. Ten punkt zapisano by może jako jeden z wielu wskazanych usterek podczas kontroli. Natomiast na pewno aktualizowałbym regulamin pracy bocznicy, gdybym np. zaczął przewozić po mojej bocznicy materiały niebezpieczne (tu też obowiązująca jest zmiana w świadectwie bezpieczeństwa bocznicy) czy np. zmieniał układ torowy. Bo wyobraźmy sobie, skracamy jakiś tor nie ujmujemy tej zmiany w regulaminie i na planie schematycznym. Ustawiacz jedzie na pamięć i wjeżdża na część rozebraną toru lub na nowo usytuowany kozioł oporowy! Nieszczęście gotowe. I jeszcze ustawiacz mówi: Ja nic nie wiedziałem, że rozebraliście tor! Stąd jak to jest bardzo ważna zmiana, to należy ją zapisać jako zmianę regulaminu pracy i na planie schematycznym. Zmianę tą uzgodnimy z zarządca linii kolejowej z która nasza bocznica jest połączona, zatwierdzamy tą zmianę u Prezesa lub Dyrektora naszej firmy, następnie  pracownicy drużyny manewrowej z maszynistą podpiszą nam (przypominam najlepiej czytelnie i koniecznie z datą), że zapoznali się z tymi zmianami, możemy spać spokojnie. A przypominam sen to Zdrowie! Tego Zdrówka jak najwięcej, życzy Państwu: Witold Bardziński

Fotki – Kwitnące tory 2020 – witold bardziński

.