Przegląd bocznicy kolejowej.

Dodane 8 września 2019 przez Witold Bardziński

Bocznica kolejowa jest obiektem budowlanym i zgodnie z Art. 62.1. Prawa budowlanego powinna być w czasie użytkowania poddawana przez właściciela lub zarządcę kontroli.   

Szanowni Państwo, wiadomo jak i u Nas w Kraju i wydaje mi się w każdym kraju na Świecie, coś się musi stać aby zaczęliśmy myśleć jak się zabezpieczyć aby u nas do podobnej sytuacji w przyszłości nie doszło.  Stąd dzisiaj musimy angażować Nasze Kochane Wojsko, żeby ratować Naszą Wisłę i jej mieszkańców przed skutkami zanieczyszczeń jej wód. Nas Ludzi w tych najbardziej zagrożonych regionach jeszcze powiadomiono w formie sms-ów, o nadchodzącym zagrożeniu. A jak powiadomić o tym zagrożeniu  Zwierzątka i jak im przekazać wiadomość – nie pijcie wody z Wisły! A jak powiedzieć to Rybom które przecież muszą tą wodę pić, żeby żyć.

Jak dochodziły już nas bardzo optymistyczne wieści, że w piątek będzie po problemie, okazuje się, że są pewnego rodzaju komplikacje i cała operacja mająca na celu zakończenia wpuszczania nieczystości do Wisły jeszcze trochę potrwa. Wierzę jednak, że za niedługo to się stanie.

Sam jeszcze paręnaście lat temu przeżywałem sytuację gdy w jednej z cystern doszło do rozszczelnienia zaworu spustowego skutkiem czego był niekontrolowany wyciek substancji chemicznych do jednej z naszych rzek. Chociaż te zanieczyszczenia nie były w dużej skali, Straż Pożarna miała ręce pełne roboty. A potem my, zaangażowani w transport kolejowy, wyjaśnienia, badania, sprawdzania itd., itp. Nie będę dalej opisywał jak to wszystko się zakończyło bo postępowanie trwało przeszło rok, ale uważam, że na tym Zakładzie już do takiej sytuacji nie dojdzie. A na innych Zakładach? Tego nie wiem. Awarie się zdarzają i zdarzać będą, ale Szanowni Państwo jak ktoś nie wykonuje zgodnie z prawem kontroli obiektów budowlanych to jest mówiąc delikatnie nieładnie.

My też często jako obiekt budowlany kojarzymy budynki, hale i o te budowle dbamy, bo mieszkają w nich ludzie czy pracują pracownicy. Często zapominamy natomiast o takich obiektach jak powyżej wymieniona instalacja przesyłowa ścieków czy infrastruktura kolejowa naszych bocznic, a zgodnie z Prawem budowlanym te obiekty również podlegają kontroli okresowej – co najmniej raz w roku oraz raz na 5 lat tak zwanej kontroli dużej.

Stąd w dzisiejszym blogu WB, odpowiedzmy sobie na parę pytań.

 1. Czy jak nie użytkujemy bocznicy kolejowej podlega ona procedurze kontroli?

Otóż tak! Zacznę od przykładu właśnie z miejscowości w której wydarzyło się to wielkie nieszczęście. Od kilku lat jeżdżę dwa razy w roku do Warszawy dokonując tam okresowej kontroli jednej z bocznic kolejowych. Niby nic dziwnego a jednak. Corocznie firma poddaje się kontroli w formie audytu i ten dokument z kontroli bocznicy jest wymagany. Ba, jeszcze więcej, wymaga tej kontroli dwa razy w roku. Co w tym dziwnego? Otóż bocznica ta jest nieeksploatowana od kilkunastu lat. Ale tak już jest czy bocznica jest eksploatowana czy nie, kontrola okresowa musi być na niej dokonywana. W związku z tym dokonywany jest normalny pomiar torów i rozjazdów z wpisem do właściwej dokumentacji, a potem wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego są zapisywane w protokole kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego (bocznicy kolejowej).

Podobną sytuację mieliśmy w jednym z miast, gdzie włodarze tego miasta poprosili nas o pomoc prawną w sytuacji gdy na gruntach miasta zlokalizowana była bocznica kolejowa jednej z większych firm w Polsce. Bocznica była od wielu lat nieeksploatowana a na dodatek zarządca linii kolejowej parę lat wcześniej zlikwidował do niej tor dojazdowy „bo i tak nic tam nie jeździło”. A ponieważ firma zalegała z podatkiem od nieruchomości (nieruchomość to ta bocznica) w kwocie idące w grube tysiaki, sprawa miała dotrzeć do Sądu. Ale zanim to nastąpiło doszło do spotkania na którym doszedł jeszcze jeden zarzut dla dzierżawcy bocznicy, że właśnie nie dbał zgodnie z prawem o obiekt bo nie prowadził przewidzianej prawem kontroli obiektu budowlanego. Z tego co wiem jakoś się dogadano, bo wiadomo podatki trzeba płacić a nam doszło jeszcze jedno ważne doświadczenie – obojętnie czy eksploatujemy bocznicę czy nie – mamy obowiązek przeprowadzać przeglądy okresowe naszych bocznic.

 • A co zrobić gdy część infrastruktury jest nieczynna? Tu prawdopodobnie mamy taki przypadek jak z awarią kolektora w Warszawie. Ponieważ jeden kolektor był rezerwowy i traktowany jako nieczynny nie podlegał okresowym przeglądom i serwisowaniu. Był to błąd

właściciela obiektu, stąd już jakieś konsekwencje zostały wyciągnięte, stąd też uważam, że póki obiekt istnieje musi podlegać kontroli. Przykładowo, weźmy budynek w którym od dawna nie mieszkają ludzie, ale jako pustostan może dopiero stanowić duże zagrożenie. Zawali się np. część tego budynku na ulicę czy jeszcze gorzej zawali się na „mieszkającym” w nim tzw. dzikich lokatorów i dopiero będzie nieszczęście.

Tak, że zawsze póki obiekt budowlany istnieje mamy obowiązek prawny dokonywać kontroli okresowej. Co jest bardzo istotne taki protokół może sporządzić tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Przeważnie będzie to osoba z uprawnieniami w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych, ale jeżeli na bocznicy mamy nawet „tylko” jedną wykolejnicę, to jej przeglądu musi dokonać osoba z uprawnieniami SRK.

Inną sprawą jest natomiast pomiar bocznicy i przeglądy techniczne wynikające z Instrukcji o utrzymaniu bocznicy. Z tych przepisów może wynikać, że pomiary bocznicy muszą być prowadzone 2 razy w roku, a w łukach o promieniu poniżej 300 metrów cztery razy w roku. Tak samo rozjazdy z naszych przepisów może wynikać, że pomiar musi być dokonywany cztery razy w roku. To samo dotyczy obchodów bocznicy, może być tak, że muszą być one przeprowadzane co tydzień. Tu już jednak nie ma takich dużych obostrzeń przy obchodach są wystarczające uprawnienia toromistrza lub dróżnika obchodowego.

Podczas jednej z kontroli Inspektor UTK, zapisał we wnioskach kontroli, że nie dokonywano przeglądów technicznych bocznicy. Na nic zdały się wyjaśnienia, że tych pomiarów nie dokonywano tylko w części nieeksploatowanej bocznicy o czym świadczyły ustawione w torach tarcze D 1. Tory te podlegają również pomiarom, z tym, że częstotliwość tych pomiarów może być rzadsza i musi wynikać to z zapisów w obowiązujących naszą bocznicę przepisach wewnętrznych.

 1. 3. Kiedy nie mamy obowiązku sporządzać protokołu z przeglądu okresowego bocznicy? Dopiero wtedy kiedy takiego obiektu nie posiadamy. Też taki przykład z ostatnich miesięcy. Jeszcze niedawno po tej bocznicy jeździły wagony, ale gdy tylko produkcja została przeniesiona do zakładu obok, napisano właściwy wniosek do Prezesa UTK o wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy – taka Decyzja dosyć szybko wpłynęła. Zawiadomiono na piśmie zarządcę linii kolejowej z którym bocznica była połączona o zamknięciu bocznicy, zamknięto na stałe bramę kolejową. Dokonano też wykreślenia zapisów w RINF z tym, żeby bocznica „znikła” w ogóle z RINF dokonał tego dopiero UTK, po korespondencji e-mail. Czy to koniec? Dla czynności eksploatacyjnych – tak! Natomiast „bocznica” dalej figuruje jako obiekt budowlany. Należy w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia o likwidacji bocznicy, po uzyskaniu zgody lub upływie ustawowego terminu możemy dokonać rozbiórki bocznicy i dopiero po wykonaniu tych czynności „wykreślamy” z planów będących w zasobach miasta/gminy tory i rozjazdy, zgłaszamy zakończenie prac i dopiero wtedy, możemy spać spokojnie, że nie mamy obiektu budowlanego jakim jest bocznica kolejowa.

Czy taka rozbiórka może się nam opłacać?

Zanim taką decyzję o likwidacji bocznicy podejmiemy, musimy się bardzo dobrze zastanowić. Powrót do podjęcia eksploatacji może być bardzo trudny a czasami wręcz niemożliwy. Koszty budowy też będą o wiele większe jak remont czy modernizacja bocznicy istniejącej. Też mam taki przykład. W jednym zakładzie podobnie jak w naszej polityce, ciągle trwała walka pomiędzy zwolennikami transportu kolejowego a jego przeciwnikami. Doszło do tego, że zaprzestano eksploatacji bocznicy, świadectwo bezpieczeństwa straciło ważność, ale pieniądze do Zarządcy linii kolejowej wpływały co miesiąc za utrzymanie rozjazdu będącego punktem stycznym. Tak było do roku ubiegłego. Przy okazji modernizacji linii kolejowej, wymieniano rozjazdy, taki 1 rozjazd z montażem to koszt około 2 milionów i w związku z tym zapytano użytkownika bocznicy „co dalej” z jego bocznicą, bo dobrze by było, żeby „bocznica” trochę się „dorzuciła”… Ponieważ na stół było trzeba trochę tej kasy położyć, a bocznica jej nie położyła, rozjazd zlikwidowano, położono nowy tor zwiększono prędkość i uważam tym zakończono trwającą lata dyskusję pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami transportu kolejowego w tym zakładzie.

Finansowo również na rozbiórce bocznicy nie zarobimy. Pomimo obietnic wielu firm, że za ten „złom” nam super zapłacą to pamiętać należy, że Urząd może nam (właścicielowi obiektu) nakazać utylizować podkłady drewniane, a nawet co coraz częściej się zdarza przedstawić badania gruntu podtorza czy nie ma tam pozostałości w nieczystościach chemicznych i w zależności od tej oceny Urząd może nam wydać nakaz utylizacji części gruntu. Dlatego z wyborem wykonawcy zalecałbym poczekać aż do czasu wydania właściwej decyzji o warunkach rozbiórki, bo może się okazać, że firma porozbiera i zabierze nam „złom” w postaci szyn czy rozjazdów, a poważny kłopot w postaci podkładów kolejowych czy zanieczyszczonego gruntu zostawi nam i wtedy może się okazać, że do tej rozbiórki będziemy musieli dosyć mocno dopłacić.

Dużo Zdrówka, Szanownemu Państwu, życzy: WB

Poniżej wzór protokołu kontroli stanu technicznego bocznicy.

Fotki – „Na torach” – witold bardziński

Protokół

z rocznej ( pięcioletniej ) kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu budowlanego ( bocznicy ) w roku …………..

zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane

 1. Obiekt budowlany ( nazwa i lokalizacja )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • ……………………………………………………………………….
  • :

………………………………………………………………………………………………………………………..

( imię i nazwisko, uprawnienia )

………………………………………………………………………………………………………………………..

( imię i nazwisko, uprawnienia )

………………………………………………………………………………………………………………………..

( imię i nazwisko, uprawnienia )

 • Charakterystyka ogólna obiektu:
  • (klasyczny/ bezstykowy, lokalizacja od – do)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • (typ, rocznik. Lokalizacja od – do)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • (rodzaj, typ, rocznik, lokalizacja od – do)
  • (rodzaj, lokalizacja)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

       2.4. Podsypka (rodzaj, lokalizacja)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

       2.5. Trakcja elektryczna : tak/nie

       2.6. Prędkość i nacisk (wielkość, lokalizacja)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        2.7. Rozjazdy (skrzyżowania torów – lokalizacja, rodzaj, typ, skos, promień, podrozjazdnice, rocznik)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Stwierdzone usterki i nieprawidłowości
  • Szyny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • Podkłady …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • Złączki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • Podsypka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • Rozjazdy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • Stan podtorza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • Przejazdy  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   3.8. Skrajnia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   3.9. Wykaz ograniczeń prędkości i zmian nacisków (powód ograniczeń i zmian)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.10. Geometria nawierzchni ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.11. Pozostałe elementy infrastruktury kolejowej ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Zakres robót remontowych wraz z propozycjami i wnioskami dodatkowych badań i ekspertyz, propozycje ograniczeń prędkości i zmian nacisków: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Ocena estetyki, przydatności i funkcjonalności obiektu (dot. tylko kontroli pięcioletniej) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Ocena stanu technicznego sprawności obiektu wraz z określeniem stopnia jego degradacji
 • Stopień degradacji nawierzchni obiektu wynosi ( w skali od zera do jedności, przy czym 0 – 0.2 to stopień dobry, 0.2 – 0,6 to stopień przeciętny, 0,6 – 0,8 to stopień zły a 0,8 – 1,0 to stopień bardzo zły ) …………………………………………………………………………………………………………………………

6.2. Ocena stanu technicznego obiektu

Oceniany obiekt przy uwzględnieniu prędkości i nacisków ujętych w pkt. 3.9. jest (nie jest sprawny technicznie i może być (nie może być) eksploatowany (niepotrzebne skreślić).  

                                                                               Protokół sporządził: …………………………………………..

                                                                         (imię, nazwisko, podpis, nr uprawnień, podpis, data)

                                                                                Protokół otrzymał użytkownik bocznicy:

                                                                          (imię, nazwisko, stanowisko, podpis, data )

.