Kontrola UTK

Dodane 27 stycznia 2020 przez Witold Bardziński

Kontrola UTK, a bocznica od lat nieeksploatowana. Czy jest się czego bać!!!

Szanowni Państwo.

No tak to jest, planuje sobie człowiek odpoczynek, a tu bęc kontrola UTK. Ze mną to jeszcze pół bidy, pozdrawiam z pięknej Sądecczyzny, jak firma ma 35 lat to nawet w czasie urlopu myślami też się jest przy firmie, w szczególności jak ma się telefon od osoby (pozdrawiam serdecznie Panie Andrzeju) gdzie przynajmniej dwa razy do roku jeżdżę robić pomiary. Wydawać się być może dziwnym, że ta bocznica od wielu lat jest nieeksploatowana to po co ta kontrola i moje pomiary?

Zresztą dziwna sprawa, z drugiej strony Polski też powiadomili mnie, że jest kontrola z UTK i tam też bocznica jest nieeksploatowana od kilku lat???… Zobaczymy, postaram się Państwu przekazywać relację na bieżąco, choć mecz zapowiada się trochę ospale. Pracownicy UTK zapowiedzieli z kilkudniowym wyprzedzeniem swoją wizytę, też zapowiedzieli z czego będą pytania. Coś takiego jak z przygotowaniami do matury, mamy jakiś spis lektur, ale z czego te pytania tak naprawdę będą to nikt nie wie. Ale czy ten mecz będzie taki ospały? No to wyobraźmy sobie taką sytuację, że w papierach wszystko w najlepszym porządku… idziemy z kontrolerem na bocznicę, a tu na przejeździe… wprawdzie nieczynnej od kilku lat infrastrukturze stoi spychacz z wyjętym silnikiem. Czy może stać???…

Naczytałem się i nadal czytam pełno protokołów pokontrolnych sporządzonych przez Inspektorów z UTK. Stąd uważam, i bym doradzał, żeby z tego powyższego przykładu, spychacz nie stał na przejeździe, nie tylko w czasie kontroli, ale w ogóle! To jest tor kolejowy, to jest przejazd kolejowy, a nie żaden warsztat. Na jednej z bocznic, która ma też w części infrastrukturę nieczynną (trzeba ją odróżnić od infrastruktury nieeksploatowanej) na przejazdach tej infrastruktury idąc przykładem PKP PLK z drugiej strony krzyży Andrzeja pozakładaliśmy oznaczenia w których oprócz nr przejazdu podaliśmy telefony służb ratowniczych czy technicznych. Ktoś powie dlaczego? Bo chodzi Szanowni Państwo o nawyki przyzwyczajenia. W tym przypadku chociaż nie jeżdżą po tych torach żadne pociągi kierowcy zatrzymują się przed znakami stop, ludzie też, chociaż stali pracownicy chyba bardziej zatrzymują się z ciekawości – jedzie pociąg czy nie jedzie? Obojętnie dlaczego się zatrzymują, ważne, że to robią, bo w tych ludziach jest zakodowany nawyk uwagi, że na przejazdach należy zachować szczególną ostrożność!!! Uważam, że w tym przypadku ten dobry nawyk uwagi w ludziach tego zakładu pomaga wyrobić też sumienny pracownik służb BHP, za takie przewinienie jak nie zatrzymanie pojazdu przed znakiem stop, prześle pismo na bramę i taki to, a taki obywatel więcej na tym zakładzie nie będzie gościć.

Drugi przykład. Bocznica przez 5 lat nieeksploatowana, samochody, pracownicy na rowerach jeżdżą nawet po torach (tych ułożonych płytami przejazdowymi), kierowcy zostawiają „od zawsze” samochody na przejeździe idąc załatwiać formalności do magazynu…???!!!… Aż tu nagle wjeżdża pociąg! Wiadomo maszynista, drużyna manewrowa zawsze na początku podjęcia eksploatacji będzie uważać, ale tak po pewnym czasie spodziewając się, że na przejazdach samochody nie stoją… Może dojść do nieszczęścia! Dlatego pilnujmy tych rzeczy nie dopuszczajmy do powstawania w ludzkich umysłach złych nawyków! Tor jest dla pociągów, przejazd użytkujemy wszyscy, ale pamiętajmy inną ma masę pociąg i drogę hamowania jak my np. na rowerze…

No dosyć tego marudzenia, przechodzimy do spisu dokumentów które należ przygotować.

Spis dokumentów które należ przygotować do kontroli.

1)            Pełnomocnictwo do reprezentowania jednostki kontrolowanej wraz z upoważnieniem do podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

2)            Regulamin pracy bocznicy kolejowej.

3)            Wykaz pracowników, którzy przyjęli treść regulaminu do wiadomości.

4)            Statut bocznicy kolejowej.

5)            Plan schematyczny bocznicy kolejowej.

6)            Umowy na obsługę bocznicy, pomiędzy bocznicą, a wybranymi licencjonowani przewoźnikami kolejowymi.

7)            Umowa zawarta pomiędzy bocznicą, a (zarządcą infrastruktury) z którym bocznica ma odgałęzienie od toru …

8)            Umowa na dzierżawę bocznicy kolejowej (jeśli została zawarta).

9)            Umowa (podstawa) wystawiania zleceń związanych z nadzorem nad stanem technicznym i utrzymaniem obiektów i urządzeń infrastruktury kolejowej bocznicy, przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z wykazem obiektów oraz:

–              Książka kontroli obchodów bocznicy;

–              Książka kontroli stanów torów bocznicy;

–              Książka obiektu budowlanego;

–              Protokół (ostatni) z kontroli okresowych stanu technicznego obiektu budowalnego;

10)         Przepisy wewnętrzne bocznicy:

–              przepisy utrzymania infrastruktury bocznicy kolejowej,

–              przepisy prowadzenia ruchu i sygnalizacji na bocznicy kolejowej,

–              instrukcja w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym na bocznicy kolejowej.

11)         Metryki przejazdów kolejowo-drogowych.

12)         Wykaz pracowników związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego.

Wszystkie dokumenty w postaci papierowej winny mieć potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione… Itd. Itp…

Nie chcę ujawniać kogo kontrola dotyczy stąd w miejscu gdzie jest wpisane słowo bocznica, występuje nazwa bocznicy. W miejscu połączenia bocznicy występuje też nazwa zarządcy linii kolejowej. Występują też inne znaczenia świadczące o tym, że kontrolujący brał dane do sporządzenia pisma ze świadectwa bocznicy i regulaminu pracy bocznicy, np. wymienione są przepisy obowiązujące na danej bocznicy itd. Itp.

Tak jak obiecałem będę relacjonował te kontrole na bieżąco. Po przeczytaniu tego tekstu duża część z grona Szanownego Państwa pomyśli???… O kontrolerach z UTK???… a o „bardzińskim” – łazi po tej bocznicy mierzy, a po co? Jak i tak nic tam nie jeździ? Ano właśnie!

Musimy dlatego Szanowni Państwo odróżnić. Każdą bocznicę obowiązuje Prawo budowlane, a zgodnie z Art.62 ust.1 pkt.1 tej ustawy obiekty budowlane (bocznica kolejowa – tory kolejowe, rozjazdy, przejazdy, urządzenia SRK itd., itp.) i to wykonuje np. „bardziński”… za pieniążki oczywiście.

Natomiast Inspektorzy UTK przy kontroli przedstawiają, że działają zgodnie z:

–             art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 710);

–             § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 27 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2488).

No trzeba mieć jeszcze trochę zdrówka, nie tylko Szanowni Państwo jako przedstawiciele kontrolowanych bocznic, ale także muszą go mieć kontrolujący. Dlatego Wszystkim, Szanownym Państwu, Szanownym Kontrolującym, w czasie gdy w Chinach i w już w pojawiających się symptomach choroby koronawirusa w reszcie Świata, bardzo dużo Zdrówka i odporności, życzy: WB

Fotki – z pięknej Sądecczyzny – witold bardziński

.