Kontrola UTK – zakwestionowana zabudowa nowego rozjazdu.

Dodane 17 marca 2019 przez Witold Bardziński

Musimy dobudować trochę toru czy wymienić rozjazd na nowy, jakie warunki formalne musi spełnić właściciel bocznicy kolejowej, aby później podczas kontroli UTK nie mieć problemów? ? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, zapraszam.

Parę lat temu jako firma Tormax zabudowywałem nowy rozjazd kolejowy w miejsce istniejącego rozjazdu zwyczajnego Rz S49-190-1:9, zabudowaliśmy nowy rozjazd o promieniu R=300 to jest rozjazd zwyczajny Rz S49-300-1:9. Niby wszystko w porządku, a jednak niedawno zatelefonował do mnie Pan Waldemar (pozdrawiam serdecznie) i mówi, że ma problem bo podczas kontroli UTK zakwestionowano tą budowę stwierdzając, że zabudowany rozjazd nie spełnia wymogów przepisów prawa, w uzasadnieniu stwierdzając, że według:

„postanowień przepisów ogólnie obowiązującego prawa, kolejne budowle zgodnie z typem, dla którego Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu (nie wydane dla podmiotu, który tymi świadectwami się posługuje), uznaje się za dopuszczone do eksploatacji, jeżeli dany podmiot (w analizowanym przypadku – kontrolowany użytkownik bocznicy kolejowej) wystawił deklarację zgodności z typem dla budowli, które eksploatuje, po uprzednim przeprowadzeniu przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22g ust. 9 u.o.t.k., badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności z typem.

Kontrolowany użytkownik bocznicy kolejowej nie wypełnił jednak tego wymogu, nie zlecając stosownej ww. jednostce organizacyjnej dokonania wymaganych badań technicznych, które powinny być zakończone wydaniem przez tą jednostkę certyfikatu zgodności z typem, natomiast sam nieuprawnie wystawił potwierdzenia zgodności, zamiast deklaracji zgodności.”.

Dobrze, a jakie dokumenty przedstawił użytkownik bocznicy:

„- świadectwo dopuszczenia – rozjazd kolejowy Rz S49-300-1:9 z odmianami (P.P. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” w Krakowie), który jest na kontrolowanej bocznicy kolejowej,

– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

– protokół przekazania placu budowy,

– świadectwo kontroli z deklaracją zgodności producenta,

– protokół odbioru technicznego Nr ???”.

„Buch – jak gorąco!
Uch – jak gorąco!
Puff – jak gorąco!
Uff – jak gorąco!”.

(Cytat wiersza Juliana Tuwima – Lokomotywa)

Skąd my to znamy! Czasami tak mi się robi, gdy dostaję takie telefony i przesłane wyniki kontroli. Bo Szanowni Państwo, takie mamy prawo! Dlaczego narzekam? Bo załóżmy, że rozjazd był stary, coś się wywaliło, firma handlująca „kogucik”, firma budowlana „nieopierzony kurczaczek”, to rozumiem, ale tego zrozumieć nie potrafię!!! Nowy rozjazd wyprodukowany przez największego producenta rozjazdów w Polsce (o ile nie jednego z największych w Europie), zakupiony w firmie będącej jedną (wówczas) z największych firm handlowych zajmujących się sprzedażą rozjazdów i szyn w Polsce, zabudowany przez firmę mającą przeszło (wówczas) 25-cio letnie doświadczenie, zabudowany na jednej z większych bocznic kolejowych w Polsce!!! A jednak nie!!! Zgodnie z prawem, źle!!!

No i tak do samego końca, a nawet mógłbym tak narzekać w kilku kolejnych blogach pisać jakie to jest nasze prawo, a jakie powinno wg. mnie być.

Nie! Uważam, Szanowni Państwo, że dyskusja ta nie ma sensu i nie ma się co obrażać na Kontrolerów z UTK, bo tak naprawdę też lekko nie mają, a po co moi koledzy z branży, mają się „boksować” z podobnymi przypadkami? A wiem, że do podobnej przebudowy tylko odwrotnej z rozjazdu zwyczajnego Rz S49-300-1:9 na rozjazd zwyczajny Rz S49-190-1:9 w maju szykuje się Pan Krzysztof (pozdrawiam serdecznie), oraz wczoraj dostałem telefon od Darka (również, Darku 3-maj się cieplutko) z pytaniem, dobudowujemy tor Witku, co kurna mamy zrobić? Zgłosić to gdzieś???

Tutaj, jest moja rola, jak mogę pomóc, to pomagam, nie cieszy mnie to, że gdzieś przyjdzie kontrola z UTK i stwierdzi jakieś nieprawidłowości. Wolę telefon lub e-mail od Państwa… dzięki chłopie, że masz ten blog, pomógł mi ostatnio, była kontrola z UTK, wszystko ok!!!

O tym, jakie czynności formalno-prawne należy wykonać przy zabudowie nowego rozjazdu czy budowie lub dobudowie nowego toru napiszę w kolejnym blogu.

Dlatego, życzę Państwu, kontroli z wpisem „kontrola zakończyła się wynikiem – pozytywnym”,  życzę Państwu również dużo Zdrówka, a też jak możecie Szanowni Państwo wspomóżcie „Nasze” Kochane Maleństwo – Lenę Kmiecik, Córeczkę Pana Piotra, jednego z Naszej Braci Kolejarskiej i proszę, jak będziemy rozliczać swój podatek, czy namówieni przez nas znajomi, wskazujmy w nim cel naszego 1 %:

Fundacja: „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” nr KRS-u: 86210 cel szczegółowy: Lena Kmiecik.

W imieniu Pana Piotra oraz własnym dziękuje: witold bardziński

Ps. Fotki  – Galeria Tormax Witold Bardziński – witold bardziński

Cdn…

.