Kontrola UTK cd.

Dodane 16 lutego 2020 przez Witold Bardziński

Przygotowania do kontroli.

Szanowni Państwo.

No tak, jakby tego było mało, ledwo się ukazał mój blog, a już przyszły wiadomości, pierw ze wspomnianej w ostatnim blogu bocznicy „A” a na drugi dzień informacja z bocznicy „B” o mającej się rozpocząć kontroli UTK. Już nawet myślałem „odpuścić” sobie pisanie tego blogu, ale nie, coraz częściej słyszę, że bez tego blogu, życie by już nigdy nie było takie same, podobnie jak nadawanych w telewizji „Katastrofach lotniczych”; „Sędzia Anna Maria Wesołowska” czy jak „Ojciec Mateusz”.

No ale ten dzisiejszy blog poprowadzę trochę tak jak bym miał jakąś trochę podupadającą restaurację a wizyta pani Marty Gessler miała by już jej (tzn. restauracji) pomóc, przyprowadzić wielu gości, którzy po smacznym posiłku wychodzili by szczęśliwi i zadowoleni oraz z pełnymi brzuszkami. Bo tak czasami sobie myślę, po co są te kontrole? Przecież i tak za wszystko jak coś się stanie odpowie użytkownik bocznicy! To on będzie ukarany! No tak, ale po co ma dojść do nieszczęścia? Lepiej niech przyjdą kontrolerzy i nie tylko nam wskażą ale nawet napiszą co jest nie tak. Że taki cel jest tych wizyt wiem to z dotychczasowej obserwacji. Zawiadomienie o kontroli często jest poprzedzone informacją telefoniczną, potem na piśmie i mamy czas od daty otrzymania pisemnego 7 do 30 dni w których nastąpi kontrola. Można przewidzieć trochę scenariusz kontroli, pisałem o tym niedawno co należy przygotować. Jeżeli z regulaminem, przepisami jest ok (bardzo ważne podpisy w wykazach z zapoznaniem z tą dokumentacją) to zauważyłem problemem jest wymagana podczas kontroli Książka obiektu budowlanego. Musimy pamiętać o wpisaniu do niej – protokołów okresowej kontroli stanu technicznego obiektu (bocznicy kolejowej) i podpisanie przez osobę/osoby dokonujące kontroli z właściwymi uprawnieniami. Jeżeli były jakieś modernizacje, remonty bocznic to też wpisujemy. Książka ma być zaplombowana i odzwierciedlać okres użytkowania bocznicy. Zauważyłem, że z tymi książkami jest różnie, szczególnie na dużych bocznicach, gdzie mamy osobne działy budowlane i osoby zajmujące się dokumentacją, czasami nie wiedzące nawet, że bocznica kolejowa jest obiektem budowlanym, często myślenie jest takie, obiektem budowlanym są budynki, np. budynek dyrekcji, czy magazyn (szczególnie po katastrofie zawalenia dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich podczas ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych (28 stycznia 2006 r.), a o bocznicy często zapominamy, a ta książka jest często tym czy dla pani Gessler  – Menu restauracji.

No dobrze zejdźmy z restauracji, zejdźmy z menu bo ktoś jeszcze pomyśli, że coś sugeruję???

Zasugeruję jednak coś czym możemy mile zaskoczyć kontrolujących. Proponuję na naszych przejazdach na wzór przejazdów PKP PLK S.A. dokonać ich oznaczenia z drugiej strony krzyży Andrzeja na których to znakach oprócz nr przejazdu podajemy telefony służb ratowniczych czy technicznych.

Przykład poniżej (telefony przykładowe – podano telefony Tormax):

A jak już jesteśmy przy książce obiektu budowlanego to pamiętajmy, że wpisujemy też sprawy związane z przebudową bocznicy. Jak zastosujemy np. nowe rozjazdy kolejowe to musimy pamiętać, żeby  dla tego nowego rozjazdu, jako budowli zgodnych z typem objętym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji (np. na rozjazd zwyczajny Rz typu 49E1-190-1:9) zakupionego do zabudowy na naszej bocznicy, powinniśmy uzyskać wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela deklarację zgodności z typem – na naszą bocznicę.  Nie może być to więc deklaracja zgodności z typem wystawiona np. na wykonawcę, czy sprzedawcę który nie jest upoważnionym przedstawicielem wytwórcy rozjazdu.

Jeżeli takiego dokumentu Państwo nie posiadacie, może taką deklarację wystawić użytkownik bocznicy lub wykonawca ale jedynie po przeprowadzeniu odpowiednich badań przez jednostki badawcze wskazane na stronie internetowej UTK: https://www.utk.gov.pl/pl/interoperacyjnosc/jednostki-badawcze/12035,Jednostkiorganizacyjne.html.  

Na koniec powróćmy jeszcze do szkolenia „Obowiązki koordynatora użytkownika bocznicy w sprawach dotyczących kwalifikacji zdarzeń kolejowych i powiadamiania” w dniu 24.03.2020 r., ponieważ jak pisałem wcześniej lista jest zamknięta, to przyszykowałem miłą niespodziankę, dla wszystkich Państwa którzy napiszą na adres e-mail: [email protected]  – prześlę po 1 egzemplarzu wydanego w formie książkowej „Poradnika koordynatora użytkownika bocznicy w sprawach dotyczących kwalifikacji zdarzeń kolejowych i powiadamiania”. Napiszę krótko płacić nie potrzeba, a sam poradnik się na pewno na bocznicy przyda.

Bardzo dużo zdrówka, życzy Państwu: WB

Fotki – witold bardziński

.