Gdzie kupić znaki kolejowe?

Dodane 11 sierpnia 2019 przez Witold Bardziński

Oczywiście to prowokacja! Nie ma takiego pojęcia jak „znaki kolejowe”!!! Są owszem ale znaki drogowe. W kolejnictwie do nadawania sygnałów służą tarcze i wskaźniki. Gdzie zakupić tarcze i wskaźniki? Polecę jedną z firm. Zapraszam.

No dobrze „bardziński” znowu wymyśla, chwali się jaki to on jest mądry! No nie, po prostu denerwuje mnie dyletanctwo i brak wiedzy, nawet u niektórych „ważnych kolejarzy” na tzw. stanowiskach. Nie kieruję tych słów broń Boże, do przeważającego grona Kolejarzy, którzy tą naprawdę wielką wiedzę z zagadnień kolejnictwa posiadają i czasami powodują, że okrywa mnie rumieniec wstydu z braku mojej wiedzy (Pozdrawiam serdecznie Pana Krzysztofa z PKP PLK S.A., przypominam to ten Pan, który idąc nawet na spotkanie towarzyskie ma z sobą Instrukcje Ie-1 czy Ir-1), też nie kieruję tych słów do dużego grona czytelników mego „Bloga WB”, którzy tej wiedzy tak wielkiej nie muszą mieć, bo ich praca zawodowa w 95% polega na czymś zupełnie innym jak kolej, sprawy bocznicy często im dodano, na zasadzie – „nie przejmuj się jakoś dasz radę!!!”.

Jednak zupełnie czymś innym jest jak dostaję pismo z pieczątką firmową od jednego z największych przewoźników w Polsce i na dole jeszcze pieczątki kilku osób i napisane słowa:

 1. Zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym przepisy wewnętrzne powinny:
 2. Dotyczyć danej bocznicy, ujmować zasady prowadzenia ruchu na danej bocznicy wynikające z jej specyfiki i istniejącej na bocznicy infrastruktury kolejowej,
 3. Ujmować zasady utrzymania infrastruktury kolejowej eksploatowanej na bocznicy,
 4. Definiować obowiązki pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie eksploatowanej na bocznicy infrastruktury.
 5. Być spójne z Regulaminem pracy bocznicy kolejowej.

Aż mną potrzepało gdy zakończyłem czytać ten kilkustronicowy dokument (w dużym streszczeniu to jaki to ja jestem głupi, a podpisani pod tym pismem strasznie mądrzy). Specjalnie napisałem dokument, bo jest w formie pisanej i w takiej formie mogę udzielić odpowiedzi. Akurat dla tej preambuły dokumentu udzieliłem tej odpowiedzi w treści:

Nie jest prawdą, że w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z póź. zm.) znajdują się zapisy, że przepisy wewnętrzne powinny:

 1. Dotyczyć danej bocznicy, ujmować zasady prowadzenia ruchu na danej bocznicy wynikające z jej specyfiki i istniejącej na bocznicy infrastruktury kolejowej,
 2. Ujmować zasady utrzymania infrastruktury kolejowej eksploatowanej na bocznicy,
 3. Definiować obowiązki pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie eksploatowanej na bocznicy infrastruktury.
 4. Być spójne z Regulaminem pracy bocznicy kolejowej.

W części mojej odpowiedzi znalazły się natomiast słowa dotyczące zapisów w Ustawie o transporcie kolejowym, które w części dotyczą również między innymi opracowania Przepisów wewnętrznych:

… w celu zapewnienia na Państwa bocznicy zasad Bezpieczeństwa transportu kolejowego, które to jesteście Państwo zapewnić zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym (Rozdział 4 – Bezpieczeństwo transportu kolejowego, Art. 17. 1.)

 Zarządcy, przewoźnicy, użytkownicy bocznic kolejowych oraz przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze są obowiązani spełniać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające:

1) bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;

2) bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;

3) ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

Na razie tyle w temacie. Ponieważ moja odpowiedź była o wiele bardziej obszerniejsza, bo nie obrażano tylko mnie (sam bym to jakoś przeżył, wypłakał się do poduszki i koniec) ale obrażono pracowników mojej firmy zatrudnionych przy ich wykonaniu, którzy również mieli dosyć poważny wkład w ich opracowanie, a ponieważ sprawami Przepisów moja firma zajmuje się od końcowej dekady XX wieku, wtedy to kiedy jeszcze jeździłem do Oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdzać te Przepisy, wg. mnie obrażono również Tych Pracowników (są już na zasłużonych emeryturach, stąd życzę dużo Zdrówka).

No dobra, już się do Państwa wypłakałem, ciśnienie trochę spadło. Za niedługo jednak będę chciał powrócić do sprawy opracowywania przepisów, dziś jednak zajmijmy się jednak tematem „znaków kolejowych” (używam tych słów oznaczając je w cudzysłów, aby nie weszły w krew)…

Stąd od początku:

Dziś zajmiemy się tarczami i wskaźnikami stosowanymi w kolejnictwie. Ponieważ temat jest bardzo obszerny, osoby chcące wiedzieć więcej odsyłam do Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1) stosowanej na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (mogą być stosowane również u innych Zarządców, ale na pewnych określonych zasadach). Stąd odniosę się w przykładach głównie do tarcz i wskaźników stosowanych na naszych bocznicach kolejowych.

 1. W sygnalizacji stosuje się:
 2. Sygnały, za pomocą których przekazuje się nakazy lub polecenia wykonywania określonych czynności związanych z ruchem pociągów, manewrami taboru kolejowego, bezpieczeństwem ruchu, mienia kolejowego i osób.

Sygnały te mogą być między innymi nadawane przez semafory, tarcze manewrowe, sygnalizatory, tarcze ostrzegawcze przejazdowe… Mogą być przekazywane przez stałe lub przenośne tarcze albo latarnie, dawane przez osoby do tego uprawnione, dawane na taborze kolejowym a też ostrzegawcze i alarmowe.

Stosuje się między innymi tarcze nadające sygnały:

– Z 1 Stój;

– Z 2 Jazda dozwolona;

Umieszczone na latarniach wykolejnicowych nadających sygnały:

– Z 1wk „Stój, wykolejnica na torze”;

– Z 2wk „Wykolejnica zdjęta z toru”;

Sygnały podajemy również na obrotnicach, wagach.

Sygnały zatrzymania i zmniejszenia prędkości podaje się również na tarczach. Jednym z takich najbardziej popularnych sygnałów jest sygnał „Stój” dawany tarczą zatrzymania D 1. Sygnał dzienny to prostokątna tarcza czerwona z białą obwódką natomiast w nocy nad tą tarczą umieszcza się czerwone światło.

 • Wskaźniki mogą być natomiast:

–  zwrotnicowe;

– ogólnoeksploatacyjne;

– dotyczące zelektryfikowanych linii kolejowych;

– dotyczące systemu ERTMS/ETCS.

Na naszych bocznicach stosowane są również wskaźniki. Najbardziej popularne to wskaźniki zwrotnicowe. I tak:

– Wskaźnik Wz 1 „Jazda na wprost”;

– Wskaźnik Wz 2 „Jazda na ostrze”;

– Wskaźnik Wz 3 „Jazda z ostrza”.

Na naszych bocznicach równie często spotkamy się ze wskaźnikiem W 6a ustawianym przed przejazdami. Jest to wskaźnik ostrzegania i oznaczają, że należy dać sygnał Rp 1 „Baczność”.

Takim równie popularnym wskaźnikiem jest również wskaźnik W 17 „Wskaźnik ukresu”

Stąd moi Szanowni Państwo jak wpisałem w wyszukiwarkę internetową hasło – „Znaki kolejowe” znalazłem bardzo wiele firm, które sprzedają znaki drogowe i znaki kolejowe, i idąc dalej tym tropem też chyba by się okazało, że  sprzedają miód, widły i powidła.

Dlatego postanowiłem nie podawać tych adresów, podam jednego producenta, nie sprzedającego „znaków kolejowych”. Ale zajmującego się głównie produkcją ww. tarcz, wskaźników w tym wskaźników zwrotnicowych w postaci latarń mających oświetlenie elektryczne oraz np.; latarń Cauera stosowanych w rozjazdach podwójnych krzyżowych.

Ceny naprawdę podobne do cen oferowanych przez sprzedawców „znaków kolejowych”, ale w tym przypadku macie Państwo pewność, że zakupujecie tarcze, wskaźniki nie tylko u jednego z największych producentów specjalizujących się w wyrobach dla kolejnictwa ale możecie mieć również pewność, że spełniają te wyroby wszystkie normy, że możemy je stosować na naszych bocznicach. A to jest najważniejsze!

Ten producent to:

ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI Sp. z o.o.

81-335 Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 13

Ja ostatnio rozmawiałem na temat zamówienia z Panem Sylwestrem tel: (58) 620 16 49 wew. 35, przy okazji Serdecznie Pozdrawiam i Pozdrawiam Gdynię.

A oczywiście najważniejsze to Nasze Zdrówko, życząc jego jak najwięcej Szanownemu Państwu, pozdrawiam serdecznie: WB

Fotki – Galeria z okien pociągu – witold bardziński

.