Kurs na stanowisko toromistrza

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi kursu na stanowisko toromistrza postanowiliśmy uruchomić kurs w tym zawodzie. Na organizowanym przez nas kursie uczestnicy nie tylko zapoznają się z tematami obowiązującymi, ale również poznają tak ważne zagadnienia praktyczne potrzebne w codziennej pracy toromistrza jak np. obmiar robót, sporządzanie kosztorysów, wykonywanie na przykładzie programu Auto Cad planu schematycznego bocznicy, sporządzanie dokumentacji o uzyskanie świadectw typu budowli, instrukcji dotyczących nawierzchni kolejowych. Zaproponujemy spotkania z przedstawicielami firm produkujących swoje wyroby na potrzeby budowy i napraw infrastruktury kolejowej oraz wiele innych szkoleń i spotkań mogących pomóc w zdobyciu wiedzy i doświadczenia potrzebnego „na co dzień” w pracy toromistrza.
Poniżej więcej informacji.

W dniach od 04.02.2013r. – 27.03.2013r. planujemy uruchomić szkolenie ,przygotowujące kandydatów do samodzielnego wykonywania służbowych na stanowisku:

TOROMISTRZ

Wymagane kwalifikacje kandydata:

1)Wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika w specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym.
– Zawodowy staż pracy- 1 rok przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

2)Wykształcenie zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe przy utrzymaniu nawierzchni kolejowej.
– Zawodowy staż pracy- 3 lata przy naprawach i utrzymaniu drogi kolejowej oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Czas trwania i zasady organizacji:

Zajęcia na kursie trwają 39 dni roboczych. Obejmują wykłady, ćwiczenia praktyczne oraz egzamin
kwalifikacyjny.

Koszt szkolenia: jednej osoby wynosi 3 700 zł + należność za egzamin 100,00 zł.

 
W koszt szkolenia nie wchodzi opłata z tytułu zakwaterowania i wyżywienia. Pomagamy natomiast w załatwieniu tych usług. Przykładowa cena zakwaterowania w bardzo dobrych warunkach 25 zł/1 osoba za 1 dobę.
Organizator: Tormax Witold Bardziński z siedzibą w Gliwicach ul. Jana Śliwki 86.
Wykładowcy: wysokiej klasy specjaliści w danej tematyce.

Cel kursu, szkolenia

Kurs ma na celu przygotowanie kandydatów do wykonywania zadań na stanowisku toromistrza. Podczas kursu uczestnik szkolenia winien zdobyć podstawową wiedzę z zakresu:

  • miernictwa kolejowego i pomiarów toru,
  • budowy, utrzymania oraz diagnostyki nawierzchni kolejowej,
  • zagadnień związanych z wykonawstwem i odbiorami robót oraz zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót,
  • wybranych zagadnień z techniki i organizacji ruchu,
  • sygnalizacji kolejowej,
  • wybranych zagadnień dotyczących budowy i utrzymania urządzeń sterowania ruchem i łączności kolejowej oraz detekcji stanów awaryjnych taboru,
  • wybranych zagadnień dotyczących sieci trakcyjnej górnej i powrotnej,
  • wybranych zagadnień dotyczących urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
  • zasad postępowania w razie wypadku kolejowego, uszkodzenia toru, podtorza, budowli oraz innych urządzeń kolejowych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów:
Nazwa przedmiotu Ilość godzin
Miernictwo kolejowe, pomiary toru 32
Miernictwo kolejowe, pomiary toru 32

Zajęcia odbywać się będą w Gliwicach lub w Katowicach, ostateczną decyzję, co do wyboru podejmą firmy zgłaszające kursantów. Ze względu na niższe koszty zakwaterowania i wyżywienia organizator proponuje zajęcia w Gliwicach.

Firmy i Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Witoldem Bardzińskim, telefoniczny:
M: 601 49 27 21 lub e-mail: [email protected]

Uwaga! Tylko u nas!

Szczególną uwagę zwrócimy na wykonywanie zadań poprzez toromistrzów na terenach bocznic kolejowych. W ramach zajęć, podstawy obsługi komputera oraz programów wspomagających pracę toromistrza, edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy kosztorysowe. Na przykładach wskażemy prawidłowe wykonywanie dokumentacji i wypełnianie wniosków w ubieganiu się bocznic o świadectwo bezpieczeństwa bocznic kolejowych. Wykonywanie planów schematycznych bocznic. Ćwiczenia w terenie przy użyciu najnowszego sprzętu pomiarowego i technicznego.

Obecnie bardzo wielu toromistrzów, wypełnia dobrze swoje obowiązki, dzięki ukończonym kursom organizowanym przez Tormax Gliwice. Między innymi w po ukończonym kursie i najlepiej zdanym egzaminie Pan Mikołaj Niesteruk z firmy Furnel International Ltd. z Hajnówki otrzymał od firmy Tormax w nagrodę toromierz firmy Robel, a Panowie; Jan Kołodziejczyk z Elektrowni „Łaziska” i Józef Wojtala z KWK „Kleofas” otrzymali kieszonkowe zegarki szwajcarskie