Cena aktualizacji regulaminu bocznicy kolejowej.

Dodane 16 września 2019 przez Witold Bardziński

Cena ta to około 800 zł, pobierana jest za uzgodnienie Regulaminu pracy bocznicy przez Zarządcę linii kolejowej z którym bocznica jest połączona.Taka powinna być odpowiedź na pytanie Pani Anny, która na moją skrzynkę e-mail wysłała wiadomość o treści:

Witam

Interesuje mnie cena aktualizacji regulaminu bocznicy kolejowej sporządzonego w roku 2016.

Pozdrawiam, A

Czyli pytanie krótkie to i krótka odpowiedź. Natomiast stali czytelnicy Bloga WB wiedzą, że odpowiedź nie jest taka prosta, szczególnie nowelizacja Ustawy o transporcie kolejowym w 2016 roku, wprowadziła bardzo wiele istotnych zmian, a w tym zapytaniu mamy napisane, że należy zaktualizować Regulamin pracy bocznicy z roku 2016 więc zanim dostarczymy do zarządcy linii kolejowej np. PKP PLK S.A. nasz Regulamin z wprowadzonymi zmianami i zanim ten zarządca wystawi nam fakturę za uzgodnienie tych zmian w wysokości około 800 zł (wysokość tej płatności jest różna, zależna od Zarządcy linii kolejowej) to musimy mieć trochę wiedzy, żeby te zmiany jako zarządca infrastruktury kolejowej bocznicy wprowadzić.

Stąd, żeby dokładnie Pani Annie odpowiedzieć proponowałbym aby Discovery Channel Polska następny odcinek filmu Kolejarze, pokazał jak wprowadza się te zmiany. Ponieważ jednak to nie nastąpi to Państwu napiszę taki scenariusz. Jacy aktorzy by grali w tym filmie? No przekrój wiekowy podobnie jak „aktorzy” których widziałem w ostatnim odcinku na srebrnym ekranie, to znaczy większość w kolorach włosów zbliżonych do tego srebrnego ekranu z brzuszkiem mniejszym lub większym, no może tylko bez co chwilę wyciszanych słów, zamiast których wprowadzono takie pi, pi, żeby dzieci oglądające ten program nie myślały, że kolejarze to taki zawód gdzie co chwilę padają słowa po których zaczerwienieni rodzice starają „wytłumaczyć” dziecku o jaką to część ciała chodzi i to u Mamy czy u Taty.

Do mojego odcinka na pewno bym zaangażował Pana Krzysztofa właśnie z tych jednych Zakładów które pobierają tą kwotę około 800 zł za uzgodnienie Regulaminu i to nie dlatego, że potem by to uzgodnienie było bez problemu, bo była by to nieprawda. Pan Krzysztof w pracy zawodowej przygląda się każdemu Regulaminowi w „jego” terenie, natomiast ja w większości mam Regulaminy spoza terenu Pana Krzysztofa, stąd nie można mówić o jakimś ułatwieniu. No i uważam już bym w tym filmie nikogo nie zatrudniał, Pan Krzysztof ma wszystkie przepisy dotyczące ruchu kolejowego i sygnalizacji w małym palcu, ja mam nadzieję, jako Jego uczeń, tylko korzystam z tego, że jak się spotykamy to dowiaduję się na bieżąco o wszystkich zmianach tych co są a nawet i tych planowanych i wprowadzam te zmiany w Regulaminach na bocznicach, którymi się „opiekuję”.

Przejdźmy jednak z filmu do realu, spróbuję podsumować te zmiany od roku 2016 i na podstawie też uwag przesłanych przez UTK (dziękuję, poważnie dziękuję, bo dzięki tym uwagom nie powielam tych błędów w innych Regulaminach) napiszę jakie zmiany zaszły:

Po pierwsze sprawdźmy powołania prawne w naszym Regulaminie, bo na dzień dzisiejszy jest inne powołanie na tekst  Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z póź. zm.), jednolity ustawy o transporcie kolejowym, jak również druga bardzo istotna zmiana przestało być ważne rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzące pojazdy szynowe (Dz. U nr 212 poz.2152 z 2004 z późniejszymi zmianami) natomiast pozostaje ważne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. Nr 46 z 12.01.2015 r.),

Dla spokoju też proponuję wpisać każdą Ustawę, rozporządzenie, obwieszczenie do wyszukiwarki internetowej i sprawdzić ich aktualność.

Pamiętajmy, że w tym okresie weszło bardzo ważne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 poz. 369.). W związku z tym potrzebujemy wprowadzić te regulacje w naszym Regulaminie bądź wprowadzić w formie odrębnej Instrukcji w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym.

Trochę wcześniej bo z roku 2015 było Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744). Stąd na nas użytkowniku bocznicy spadł obowiązek nadania właściwej kategorii przejazdu.

Często jest problem we właściwym określeniu podstawy prawnej eksploatacji bocznicy kolejowej, ja wprowadzam treść – zapis przykładowy:

W rozumieniu art. 4 pkt 10a1  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.), TORMAX Witold Bardziński, 44‑117 Gliwice, ul. Toszecka 102, posiada status użytkownika bocznicy kolejowej. Zgodnie z art. 5 ust. 2a  ustawy o transporcie kolejowym – infrastruktura kolejowa bocznicy nie jest udostępniana i posiada status infrastruktury kolejowej – prywatnej. Na terenie bocznicy nie występują drogi kolejowe nieczynne.

Obsługa bocznicy realizowana jest na podstawie umów pomiędzy (TORMAX Witold Bardziński – nazwa przypadkowa), a wybranymi licencjonowanymi przewoźnikami w zależności od strategii spółki.

W przypisie dolnym wpisuję:

[1] użytkownik bocznicy kolejowej – zarządca infrastruktury, który nie zarządza inną drogą kolejową niż bocznica kolejowa.

bocznica kolejowa – wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.

Uwaga, nie na etapie opracowywania Regulaminu ale dopiero gdy trafi on do UTK gdy będziemy się starać o wydanie nowego czy przedłużenie ważności Świadectwa bezpieczeństwa bocznicy musimy pamiętać aby nie wpisywać współużytkownika bocznicy. Dlaczego? Odpowiem na podstawie przykładu, gdy wpisaliśmy współużytkownika bocznicy do Regulaminu pracy bocznicy i dostaliśmy w odpowiedzi z Urzędu Transportu Kolejowego Wezwanie, na podstawie którego mieliśmy udzielić wyjaśnień:

– wyjaśnienia dotyczące podstawy do współużytkowania bocznicy kolejowej przez współużytkownika bocznicy kolejowej wskazanego w ust. 1.5. rozdziału 1 (nazwa użytkownika bocznicy – przypis własny WB). Wyjaśnienia wymaga na podstawie jakiego dokumentu ww. współużytkownik użytkuje bocznicę kolejową.

Należy wskazać, że w ustawie o transporcie kolejowym brak określenia „współużytkownik bocznicy”. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami 17e ust 3 ustawy o transporcie kolejowym, warunkiem dopuszczenia przedsiębiorcy do korzystania z infrastruktury kolejowej, o której mowa w ust. 2 art.. 17e, jest uzyskanie przez tego przedsiębiorcę świadectwa bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa w przypadku przewoźnika kolejowego.

Zgodnie natomiast z art. 4 pkt 10a ustawy o transporcie kolejowym, użytkownikiem bocznicy jest zarządca infrastruktury, który nie zarządza inną drogą kolejową niż bocznica kolejowa. Natomiast na podstawie art. 17d ust. 3 warunkiem eksploatacji drogi kolejowej, która stanowi bocznicę kolejową, jest posiadanie przez zarządcę tej infrastruktury świadectwa bezpieczeństwa.

Dlatego dobrze popatrzmy w umowy zawarte z „współużytkownikiem” a szczególnie w akty własności gruntów i kto jest właścicielem nawierzchni. Bo może się okazać, że to nie jest żaden „współużytkownik” bocznicy tylko – użytkownik bocznicy i musi on zgodnie z prawem wystąpić o wydanie świadectwa bezpieczeństwa na części infrastruktury którą Zarządza.

Pamiętajmy, że wszelkie zmiany techniczne na bocznicy, np. zlikwidowaliśmy rozjazd muszą być naniesione w Regulaminie pracy bocznicy i na planie schematycznym bocznicy. Z tym, że na planie schematycznym te zmiany muszą być wprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe bądź budowlane w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych. W mojej praktyce też często na stronie z uzgodnieniem i zatwierdzeniem Regulaminu pracy bocznicy wprowadzam zapis: Opracował, wtedy podpisuję się imieniem i nazwiskiem.

Tak, że Pani Anno, widzi Pani, że potrzeba trochę czasu, żeby popracować nad tymi zmianami i trudno mi tak nie mając przed sobą Pani Regulaminu wycenić ile wprowadzenie tych zmian może kosztować. Stąd proszę w przypadku dalszego zainteresowania o przesłanie Regulaminu pracy bocznicy z planem schematycznym.

Dlatego, nie wystąpię w takim programie jak „Kolejarze”, bo proszę pamiętać, że z takich programów jak Big Brother aktorzy wyrastali potem na czołowych polityków! A powtarzam i powtarzać będę do handlu i do polityki to ja się nie nadaję. Jestem raczej „wątłego” zdrowia i zaraz po wejściu do polityki, by mnie wyniesiono z wiadomym kierunkiem ułożenia nóg, a do filmu? Nie ten gatunek bardziej w gatunku „Hollywood” w produkcji WB (Warner Bros) coś takiego jak filmy tego producenta: Don Juan (1926); Casablanca (1943); Buntownik bez powodu (1955); Rio Bravo (1959); Brudny Harry (1971); Wejście smoka (1973); Akademia Policyjna (1984); Chłopcy z ferajny (1990); Depresja gangstera (1999) i z tego roku Matrix; Harry Potter i Kamień Filozoficzny (2001); Helikopter w ogniu (2002); Kac Vegas (2009)… no na razie tyle. A o czym miałby być ten film? Oczywiście o Zdrówku, którego to najwięcej Państwu Życzy: WB.

Fotki – z prac Tormax WB.

.