Blog Witolda Bardzińskiego – „Zrób to sam” – Regulamin pracy bocznicy kolejowej – część 6.

Dodane 10 czerwca 2018 przez Witold Bardziński

Tym razem punkty  2.1. do 2.3. Dotyczące opisu technicznego bocznicy kolejowej. Zapraszam.

Szanowni Państwo, zaczniemy od punktu 2.1. Położenie bocznicy kolejowej ze wskazaniem miejsca odgałęzienia od linii kolejowej, z którą bocznica jest połączona.

Jest to jeden z ważniejszych punktów w Regulaminie i też podobnego zapisu dokonujemy w naszym statucie sieci kolejowej. Zapis ten jest szczególnie sprawdzany, a nawet, więcej powinien on być zredagowany przez Zarządcę linii kolejowej z którym nasza bocznica jest połączona (przeważnie PKP PLK S.A.).

Wszystkie zapisy fikcyjne.

 1. Bocznica Tormax S.A. usytuowana jest w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 102.

Bocznica odgałęzia się w stacji Gliwice od toru nr 2 rozjazdem nr 3 w km 97.856 linii kolejowej (PNK PSK S.A.) nr 100 Katowice ‑ Wrocław.

 1. Lub inny zapis gdy bocznica odgałęzia się w dwóch miejscach:

Bocznica Tormax S.A. usytuowana jest w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 102.

Bocznica odgałęzia się w stacji Gliwice od toru nr 2 rozjazdem nr 3 w km 97.856 linii kolejowej (PNK PSK S.A.) nr 100 Katowice ‑ Wrocław. Wjazd na bocznicę możliwy jest również w odgałęzieniu w stacji Zabrze od toru nr 3 rozjazdem nr 6 w km 76.541 linii kolejowej (PNK PSK S.A.) z linii nr 111 Chorzów – Wałbrzych.

 1. Zapis gdy nasza bocznica łączy się z Zarządcą linii kolejowej przez inną bocznicę:

Bocznica Tormax S.A., odgałęzia się od rozjazdu nr 97 w km 0.094 toru dojazdowego Kampanii Stalowej S.A. Oddział w Chorzowie. Bocznica Kampanii Stalowej S.A. Oddział w Chorzowie na stacji Zaborze od toru stacyjnego nr 23 rozjazdem nr 7 w km 62.432 linii kolejowej nr 112 Gliwice – Będzin.

 1. Też inny zapis:

Bocznica Zakładu Tormax Sp. z o.o. usytuowana jest w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 102. Początek bocznicy jest usytuowany w osi bramy kolejowej toru nr 300 i jest to jednocześnie km 0.000 toru nr 306a bocznicy Zakładu KSBK Sp. z o.o. Bocznica ta odgałęzia się w km 0.028 toru nr 309 rozjazdem nr 306 od toru bocznicy PSN PALIWA S.A. Zakład PNA położonej w Gliwicach, która odgałęzia się w torze nr 300a bocznicy kolejowej ASTIL S.A. rozjazdem nr 600.

Bocznica ASTIL S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tańskiej 22 położona jest we Gliwicach i odgałęzia się od stacji PSK Gliwice Brzezinka torem nr 61 i 55 rozjazdem 52 i 6 w kilometrze 60.111 i 54.600 linii 12 Kutrowo – Pilanka Główna.

Punkt 2.2. Regulaminu: Okręgi nastawcze i posterunki ruchu oraz ich obsada.

W większości przypadków wpiszemy:

 1. Bocznica nie posiada posterunków ruchu.

Lub:

 1. Bocznica stanowi jeden okręg nastawczy bez posterunków ruchu.

 

 

 1. Dla bocznic które posiadają posterunki ruchu przykładowy zapis (oczywiście dane fikcyjne):

 

Nazwa posterunku Skrót Obsada Rodzaj urządzeń sterowania  ruchem kolejowym Granice okręgu nastawczego /posterunku zwrotniczego
Stacyjnych

 

sygnalizacji

 

liniowych

 

1 2 3 4 5 6 7
Nastawnia dysponująca CS Jeden dyżurny ruchu Mechaniczne Świetlna —– Od semafora zaporowego Dm, do km 0.360 i prostopadle przez tory nr 1-7, na wysokości kozła oporowego toru nr 9,prostopadle przez tory nr 12, 15, 19, 21, 24, 26 równolegle do torów nr 13 i 30, prostopadle do Tm 21,
Posterunek lokalnego nastawiania zwrotnic*)  

  CS7

 

Jeden zwrotniczy

 

Ręczne kluczowe

 

Świetlna

 

—–

 

Rozjazdy nr 3, 5, 6a/b, 6c/d

 

 

Nastawnia CS współpracuje z nastawnia dysponującą SGL stacji Gliwice.

Punkt 2.3. Regulaminu: Lokalizacja punktu/ów zdawczo – odbiorczego/ych.

 1. Punkty zdawczo – odbiorcze znajdują się w torach nr 12 i 13.

Lub:

 

 1. Punkt zdawczo – odbiorczy usytuowany jest na torach zdawczo – odbiorczych nr; 3, 5 Kopalni Węgla Kamiennego Romeo i Julia – Linie Kolejowe Sp. z o.o. przy Stacji Muszynianka „MIS” – oś nastawni w km 46.170. Odległość punktu zdawczo – odbiorczego od styku za ukresem rozjazdu nr 6 w kierunku rozjazdu nr 9 w km 43.131 wynosi 414 m.

Lub:

 1. Punkt zdawczo – odbiorczy znajduje się na torach stacji zakładowej bocznicy AMUR S.A.:
  • Torem zdawczym jest tor nr 22,
  • Torem odbiorczym jest tor nr 21.

Bocznica nie posiada punktu zdawczo – odbiorczego.

Lub:

 1. Punkt zdawczo – odbiorczy dla  przewoźnika kolejowego stanowi grupa torów przyjazdowo – odjazdowych nr 1, 3 i 5 bocznicy.

 

Na koniec tego blogu. Szanowni Państwo napiszę jak zwykle, proszę nie brać moich porad jako wzory na opracowanie Regulaminu czy przepisów wewnętrznych. Każda bocznica jest inna, stąd Regulamin czy Przepisy przede wszystkim muszą być wykonane pod jej potrzeby, zapewniające bezpieczeństwo ludzi i taboru.

Dużo zdrówka życzy: Witold Bardziński