Blog Witolda Bardzińskiego – „Zrób to sam” – Regulamin pracy bocznicy kolejowej – część 5.

Dodane 3 czerwca 2018 przez Witold Bardziński

Tym razem punkty  1.3. do 1.8. też mogą być pewne niejasności, przekażę Państwu parę propozycji. Zapraszam.

Szanowni Państwo, zaczniemy od punktu 1.3. Zakres obowiązywania Regulaminu. Nic specjalnie skomplikowanego wpisujemy nasze dane. Np. Regulamin obowiązuje na bocznicy normalnotorowej Tormax S.A., Adres:  44 – 117  Gliwice,  ul. Toszecka 102.

Podobnie wypełniamy punkt 1.4. Użytkownik bocznicy kolejowej. Użytkownikiem bocznicy kolejowej jest Tormax S.A., Adres:  44 – 117  Gliwice,  ul. Toszecka 102.

Punkt 1.5.  Współużytkownicy bocznicy kolejowej. Proponowałbym użyć sformułowania – Bocznica nie posiada współużytkowników. Dlaczego? Proponowałbym prześledzić kilka wcześniejszych blogów. W związku z nowelizacją Ustawy o transporcie kolejowym, gdy w większości staliśmy się zarządcami infrastruktury prywatnej na to słowo należy zwrócić szczególną uwagę. Bo jak jest współużytkownik bocznicy to może oznaczać, że za to współużytkowanie płacimy zarządcy „prywatnemu” pieniądze. A jak tak, to może oznaczać, że nie jesteśmy zarządcą infrastruktury prywatnej ale zarządcą infrastruktury usługowej. I wtedy oprócz „wątpliwych” przywilejów czeka nas spełnienie wielu obowiązków. Stąd bardzo często takie decyzje czy być zarządcą infrastruktury usługowej czy infrastruktury prywatnej należy poprzedzić bardzo dobrą analizą wyliczającą pozytywy i negatywy takiej decyzji.

Jeszcze jedno musimy pamiętać, że świadectwo bezpieczeństwa jest wystawione na użytkownika bocznicy, a nie na współużytkownika. To oznacza, że to użytkownik bocznicy odpowiada prawnie, za bocznicę a nie współużytkownik! Tak, że Szanowni Państwo reasumując proponuję zamiast słowa współużytkownik używać np. słowa „klient” a w Regulaminie wpisać – Bocznica nie posiada współużytkowników.

Punkt 1.6. Przeznaczenie bocznicy kolejowej. Bocznica przeznaczona jest do wykonywania pracy techniczno-ruchowej, manewrowej w celu przyjmowania przesyłek wagonowych wszelkich materiałów w tym materiałów niebezpiecznych ze szczególnym przystosowaniem do rozładunku, załadunku, przeładunku paliw płynnych.

Lub jeżeli przewozimy wagonami węgiel wtedy proponowany zapis może być następujący – Bocznica przeznaczona jest do wykonywania pracy techniczno-ruchowej, manewrowej w celu przyjmowania przesyłek wagonowych wszelkich materiałów w tym w szczególności węgla z wyłączeniem materiałów niebezpiecznych.

Punkt 1.7. Zakres stosowania własnych przepisów wewnętrznych.

Przepisy wewnętrzne zatwierdzone przez Tormax S.A.:

  • Przepisy utrzymania infrastruktury kolejowej,
  • Przepisy prowadzenia ruchu i sygnalizacji,

* Instrukcja w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym na bocznicy kolejowej Tormax S.A.

Parę słów komentarza. Pamiętajmy, że Pan Prezes UTK nie zatwierdza już naszych przepisów, zatwierdza przepisy użytkownik bocznicy czyli nasz „kochany” Prezes.

1.8. Zakres stosowania przepisów wewnętrznych, jeżeli zostały one pozyskane od zarządcy infrastruktury kolejowej, z którym bocznica kolejowa jest połączona lub przewoźnika/ów kolejowego/ych obsługującego/ch bocznicę.

Bocznica korzysta z przepisów wewnętrznych zarządcy infrastruktury kolejowej, z którym bocznica kolejowa jest połączona np., PKP PLK S.A. Następnie wymieniamy te przepisy i wpisujemy nr umowy licencyjnej z kim zawarta i na jaki okres.

Tym ostatnim dwóm punktom poświęćmy więcej uwagi. Często pada pytanie co nam bardziej się opłaca mieć własne przepisy (pkt. 1.7.) czy zawarte na Umowie licencyjnej (pkt. 1.8.)? Proponuję popytać ile będzie kosztował zakup przepisów licencyjnych na naszą bocznicę telefonując do zarządcy linii kolejowej z którym nasza bocznica jest połączona, albo np. proponuję zadzwonić do Tormaxu (Tormax Witold Bardziński tel: 601 49 27 21 e-mail: [email protected] ) odpowiem Państwu jaki byłby koszt opracowania przepisów własnych. Pomijając kwestie ceny, to pamiętać należy, że Umowa licencyjna jest zawarta na okres czasowy i musi być wznawiana i na nowo opłacana. Przy przepisach własnych wiadomo ta trudność odpada. Kolejny przykład na Państwa bocznicę wjeżdżają pociągi tylko w okresie październik do marca i to w częstotliwości 1 do 2 pociągów na miesiąc. Korzystając z przepisów np. zarządcy linii kolejowej będziemy musieli bez względu na ilość wjeżdżających pociągów dokonywać obchodów bocznicy przez toromistrza np. 2 czy 3 razy na tydzień, a we własnych przepisach będziemy mieli napisane, że obchody są dokonywane np. przed każdym wjazdem pociągu. Ile oszczędności? I takich korzystnych wpisów od razu zaznaczam nie zmniejszających bezpieczeństwa może być o wiele więcej.

Na koniec tego blogu. Szanowni Państwo napiszę jak zwykle, proszę nie brać moich porad jako wzory na opracowanie Regulaminu czy przepisów wewnętrznych. Każda bocznica jest inna, stąd Regulamin czy Przepisy przede wszystkim muszą być wykonane pod jej potrzeby, zapewniające bezpieczeństwo ludzi i taboru.

Dużo zdrówka życzy: Witold Bardziński