Blog Witolda Bardzińskiego – „Zrób to sam” – Regulamin pracy bocznicy kolejowej – część 4.

Dodane 27 maja 2018 przez Witold Bardziński

Tym razem punkt 1.2. Regulaminu – Podstawa prawna eksploatacji bocznicy kolejowej. Różnie „odpowiedzi” znajdujemy na ten punkt w Regulaminach, przekażę Państwu parę propozycji. Zapraszam.

Szanowni Państwo, na ostatnim szkolenie w ramach Akademii UTK, ten punkt Regulaminu był omawiany i wspólnie zastanawialiśmy się jaka ma być jego prawidłowa treść. Robiąc ostatnio Regulamin dla jednej z bardzo dużych bocznic w Polsce napisałem w tym punkcie:

Bocznica posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Nr 0??/UK/1? z dnia ?? maja 201? r.

Dalej wpisałem „wypis” ze statutu:

W rozumieniu art. 4 pkt 10a[1] ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727
z późn. zm.),
 Tormax Gliwice S.A. ., 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102, posiada status użytkownika bocznicy kolejowej. Zgodnie z art. 5 ust. 2a  ustawy o transporcie kolejowym – infrastruktura kolejowa bocznicy nie jest udostepniana i posiada status infrastruktury kolejowej – prywatnej. Na terenie bocznicy zidentyfikowano drogi kolejowe nieczynne.

Poniżej w odnośnikach zapisałem:

[1] użytkownik bocznicy kolejowej – zarządca infrastruktury, który nie zarządza inną drogą kolejową niż bocznica kolejowa.

bocznica kolejowa – wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.

W dalszej części dokonałem następującego zapisu:

Obsługa bocznicy realizowana jest na podstawie umów pomiędzy Tormax Gliwice S.A., a wybranymi licencjonowanymi przewoźnikami w zależności od strategii spółki.

Dalej odniosłem się do zapisu dotyczącego wydanych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu:

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego:

 • B/20??/00??/BK/0??? – Tor kolejowy z szyn typu S49 (49E l),
 • B/20??/00??/BK/0??? – Tor kolejowy z szyn typu S42,
 • B/20??/00??/BK/0??? – Rozjazd kolejowy zwyczajny Rz typu S49-190-1:9 (49El-190-1 :9),

 

No i tyle w tym punkcie. Na wspomnianym wyżej szkoleniu niektóre z osób mówiły, że wpisują „tylko” numer Świadectwa i nie było to kwestionowane przez osoby prowadzące szkolenie, stąd taki zapis może prawdopodobnie być.

Niektórzy z Państwa mogą mieć w tym punkcie inne zapisy np., taki gdzie oprócz zapisu o Świadectwie bezpieczeństwa i o Świadectwach dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego był zapis dotyczący „gruntów”:

Bocznica kolejowa Tormax Gliwice S.A. jest eksploatowana na podstawie aktów notarialnych:

 1. Repertorium A nr: 3???/20??,
 2. Repertorium A nr: 3???/19??,
 3. Repertorium A nr: ….

Decyzji nr:

 1. G?.I-?/62??/…/??,
 2. ………,

Wieczystej dzierżawy gruntu wypisy z księgi wieczystej:

 1. KW nr GL??/000?????/?,
 2. KW nr GL??/000?????/?,
 3. KW nr GL……,

 

Wypisów z rejestru gruntów:

 

 1. KW nr ???????? GL??/000??????/?,
 2. KW nr ???????? GL??/000??????/?,
 3. ……

 

No i jeszcze zapis:

Obsługa bocznicy realizowana jest na podstawie umów pomiędzy Tormax Gliwice S.A., a wybranymi licencjonowanymi przewoźnikami w zależności od strategii spółki.

 

Szanowni Państwo, właśnie nad zapisami dotyczącymi gruntów była trochę dłuższa dyskusja, bo właśnie nowelizacja Ustawy o transporcie kolejowym z grudnia 2016 roku, „zepchnęła” nam sprawy gruntów na „boczny tor”. To znaczy – nie jest już kwestią najważniejszą, że to „grunt” na którym jest położona bocznica decyduje o „właścicielu” bocznicy. Stąd ten zapis w Regulamini o gruntach nie musi być…

Z tym, że bardzo ważna uwaga!!! Nowelizacja Ustawy nie zwalnia nikogo z obowiązku posiadania uregulowanych spraw „gruntowych”. Podczas kontroli UTK, kontrolujący mogą „poprosić” o te dokumenty i wtedy trzeba je przedłożyć.

Stąd proponuję jednak dokonać zapisu dotyczącego „gruntów” w Regulaminie. Szczególnie w sytuacji gdy sprawy „gruntów” mamy do końca uregulowane i bocznica nie jest zbyt duża, tak żeby sprawy gruntów nie zajęły nam większej części Regulaminu. Bo tak, jak powiedział mi w piątek Jacek (pozdrawiam serdecznie) Regulamin ma służyć „jego” pracownikom, ma być w „prostych” i zrozumiałych zapisach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i taboru!!! A nie tekst dla doktoryzowania!!!

Zgadam się z tym w zupełności i proponuję, żeby zanim Regulamin trafił do uzgodnienia z PLK i zanim przeczyta go nasz „kochany” Prezes (przeważnie Prawnik) trafił pierw pod „strzechy”, żeby był on właśnie jak najbardziej jasny dla pracowników którzy w swej codziennej pracy będą z niego korzystać stąd chyba Jacku, proponuję zrobić zapis, podając:

Bocznica posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Nr 0??/UK/1? z dnia ?? maja 201? r.

Obsługa bocznicy realizowana jest na podstawie umów pomiędzy Tormax Gliwice S.A., a wybranymi licencjonowanymi przewoźnikami w zależności od strategii spółki.

Jeszcze jedna ważna sprawa. A co zrobić jak bocznica nie ma świadectwa bezpieczeństwa bocznicy? Co napisać w Regulaminie? Proponuję miejsca na numer świadectwa czy datę „wykropkować” i czy prędzej złożyć wniosek o Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy!!!

No i „fertig”.

Tak na koniec.

Wszystkie znaki zapytania czy wpis nazw firm są fikcyjne i służą tylko do przykładowego zapisu.

Właśnie trzeba uważać, bo to co najważniejsze, przeważnie pisze się na końcu i małymi literami, a więc:

„bardziński” nie odpowiada za treść Państwa Regulaminów, które „powstaną” na bazie jego blogu. Chyba, że „zaprosicie” – Bardzińskiego do opracowania swojego Regulaminu, tak jak to zrobił wyżej wspomniany Jacek i wtedy punkt po punkcie będzie „robiony” ten Regulamin  tak, żeby służył dobrze pracownikom, był w „prostych” i zrozumiałych zapisach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i taboru!!! I jak już trafi w ręce naszego „kochanego” Prezesa (przeważnie Prawnika) mógł Pan Prezes z czystym sumieniem podpisać fakturę, która umożliwi mi wyjazd na zasłużony urlop…

Tak, że Szanowni Państwo, pogoda słoneczna, nie zawracam głowy więcej, korzystajcie z tej pięknej pogody. Dużo zdrówka, życzy:

Witold Bardziński