Blog Witolda Bardzińskiego – „Zrób to sam” – Regulamin pracy bocznicy kolejowej – część 1.

Dodane 6 maja 2018 przez Witold Bardziński

Dla dużej części z Państwa, po tygodniowym a tak naprawdę 10-cio dniowym wypoczynku (patrz foto) proponuję wziąć się ostro do roboty. Temat jak najbardziej aktualny dla Wszystkich co mają cokolwiek wspólnego z bocznicami kolejowymi – jak opracować Regulamin pracy bocznicy kolejowej. Zapraszam.

Szanowni Państwo, Regulaminem pracy bocznicy kolejowej nie zajmujmy się tylko jak składamy wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej czy o jego przedłużenie. Regulamin pracy bocznicy kolejowej powinien być ciągle aktualny, sprawdza to UTK, podczas każdorazowej kontroli ale również powinien być ciągle aktualny dla zapewnienia bezpieczeństwa na naszej bocznicy. Jako przykład podam Państwu zmianę z 2016 roku „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 poz. 369.)”, wtedy zaczęło obowiązywać prawo zgłaszania poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych w PKBWK i w UTK. Gdyby chodziło tylko o samo zgłaszanie, ale zmiana prawa nakazała nam zmienić sam sposób postępowania w przypadku powstania tych okoliczności. Niektóre bocznice opracowały oddzielne Instrukcje na tą okoliczność, a niektóre dokonały odpowiednich zmian w Regulaminie. Które z tych form są lepsze? Tutaj Państwu nie odpowiem bo zależy to od charakterystyki bocznicy, jej wielkości, czy też np. rodzaju obsługi bocznicy – naszymi pracownikami i taborem, czy obsługi gdy dokonuje jej firma zewnętrzna. Bardzo ważne było i jest, żeby Regulamin zawierał te informacje! Bo wyobraźmy sobie, że dochodzi do wypadku na bocznicy, np., na rozjeździe odgałęziającym bocznicę od torów PKP PLK S.A., gdzie doszło do wykolejenia wagonu z materiałem niebezpiecznym.

My jako „użytkownik bocznicy” spędzamy sobie spokojnie urlop podczas długiego majowego weekendu, nawet nie na Hawajach (przypominam, że nie wolno tam będzie można używać olejków do opalania, bo niszczą faunę i florę morską), ale np. w naszej Wiśle. A w tym czasie na „naszej bocznicy” dyżurny ruchu stacji czyta „nasz Regulamin” w którym nic nie pisze o postępowaniu w razie powstania wypadku, albo jeszcze gorzej ma napisane, że te sprawy prowadzi komisja pod przewodnictwem przedstawiciela zarządcy z którym bocznica jest połączona… Zgodnie z tym, dyżurny ruchu zawiadamia swoich przełożonych, którzy zwołują komisję zgodnie ze „swoją Instrukcją”…

My wracamy wypoczęci i uśmiechnięci 7 maja rano do pracy a na biurku faktura za wstawienie wagonu na tor przez pociąg ratunkowy. Oczywiście uśmiechnięci dzwonimy na telefon wskazany na fakturze, żeby wyjaśnić to całe niepotrzebne zamieszanie… ale wraz z kolejnym i połączeniami mina nam coraz bardziej rzednie… bo okazuje się, że to wina bocznicy ze względu na źle utrzymany rozjazd… oczywiście gdy się dowiadujemy, że to tylko pierwsza faktura bo jeszcze dojdą pomiary wagonu po wykolejeniu, ewentualna naprawa… całe szczęście, że nie doszło do wycieku materiału niebezpiecznego do gruntu czy np. do obok płynącej rzeki, żeby podnieść dramaturgię np. do rzeki Olzy w Cieszynie, a stamtąd na Czeską stronę i mamy aferę międzynarodową!!! No ale „bardziński” jedziesz, niedługo z tymi falami dotrzesz na Hawaje… No dobrze to skończmy tylko na tych stratach, wkolejenie wagonu jego pomiar, czas postoju i czas pracy drużyny manewrowej… takie z 10 000 zł nazbiera się jak nic. No a potem… no a potem… kontrola (nie będę pisał kogo bo wszyscy sami się domyślą, a nie chcę, żeby straszyć jakimiś „smutnymi Panami w czarnych garniturach”, gdyż to się zmienia) ale tak dla „otrzeźwienia” po długim majowym weekendzie zerknijcie sobie Państwo do rozdziału 12 Ustawy o transporcie kolejowym.

Miało być „Zrób to sam” jak w programie Adama Słodowego. No to zacznę właśnie od tego punktu, który mówi nam o aktualnych przepisach obowiązujących na naszej bocznicy. A żeby nie było tak, że wszystko za Państwa zrobi „bardziński”, podaje stan aktualny na grudzień 2017. Czy coś się zmieniło? Po prostu sprawdzamy to tak: wpisujemy tekst np.: Ustawa o transporcie kolejowym… klikamy… zalecam tą wersję z „prawo.sejm.gov.pl” i tam mamy już wszystko: Tekst aktu; tekst ogłoszony; Tekst ujednolicony… Informacje o tekście jednolitym…

Na koniec jeszcze informacja ten poniższy przykład zawiera też tematy związane z przewozem materiałów niebezpiecznych, wiadomo jak Państwa bocznica ich „nie przewozi” to do tych przepisów się nie odwołujemy. No to do roboty – uaktualnijmy nasze regulaminy o Podstawę prawną i cel opracowania regulaminu. Jest czerpać skąd siły, pogoda była dosyć ładna słoneczna no trochę po grzmiało, tak jak ja powyżej… Dużo zdrówka, życzy: Witold Bardziński

Ps. Oczywiście poniższa treść „Regulaminu” jest przykładowa i to Państwo jako użytkownicy bocznicy za nią odpowiadacie! No, chyba, że chcecie tą odpowiedzialność w części zrzucić na barki „bardzińskiego”, to zapraszam do kontaktu.

1.1. Podstawa prawna i cel opracowania Regulaminu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym ( tekst jednolity Dz.U. 2017 r. 2117.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji ( tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 360 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1476),
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzonego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI 2010. 3.8 z dnia 26 lutego 2010 r.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 867),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 poz. 369.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 560.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2004 r., nr 212 poz. 2152, ze zm.) – (obowiązuje do października 2018 r. w stosunku do maszynistów),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1834 z późn. zm.),
 • Przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją:

– Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1355)

– Dyrektywa Komisji 2016/2309/UE z dnia 16 grudnia 2016 r. dostosowująca po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 345 z 20.12.2016, str. 48)

– Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 260 z 30.09.2008, str. 13)

– Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948 i 1954)

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r. poz. 966),

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 508),

 

Cel opracowania Regulaminu:

 

 • celem opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej jest spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających:

– bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;

– bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;

– ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

2) ustalenie zasad i wymagań bezpiecznego prowadzenia ruchu ze stacji obsługującej na bocznicę i odwrotnie, określenie wymogów, co do obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sposobu bezpiecznego wykonywania manewrów na bocznicy, w tym określenie obostrzeń techniczno – ruchowych wynikających z lokalnych warunków miejscowych.