Blog Witolda Bardzińskiego -Jak „praktycznie” zrobić Statut Sieci Kolejowej „Bocznicy”?

Dodane 26 listopada 2017 przez Witold Bardziński

Tak Szanowni Państwo czas ucieka do 9 grudnia 2017 roku pozostało kilka dni, a my mamy opracować statut sieci kolejowej. Postaram się pomóc – może nie tak jak kiedyś Adam Słodowy – 2 szpulki od nici, zapałki, 2 kasztany i 3 żołędzie i auto gotowe, ale pokażę na przykładzie jak sobie można poradzić.

Zacznijmy od najważniejszego, bo czas goni a do 9 grudnia 2017 mamy obowiązek nadania naszej bocznicy kolejowej statusu sieci kolejowej. Specjalnie piszę „bocznicy kolejowej”, żeby bardziej doświadczeni koledzy zarządzający liniami kolejowymi takimi np. jak PKP PLK S.A. mogli spokojnie opuścić czytanie tych paru akapitów i dosypiać obchodzony i w piątek (oczywiście po pracy) i w sobotę Dzień Kolejarza. A ponieważ od tego czytania nie napełnię pustych placów na węgiel naszych elektrowni i elektrociepłowni (ten temat „Bitwa o węgiel” w kolejnym blogu, teraz fotki) zaczynam od tematu jak zrobić samodzielnie statut? Czy to trudne zadanie? Czy można go zmieścić na jednej kartce papieru?

Zacznę od końca, powinno się udać zmieścić na jednej kartce papieru, mnie się tak w większości przypadków udaje gdyż tą kartką jest kartka w formacie A3, którą zginam w połowie i na 1 stronie drukuję ładne logo firmy pod logiem piszę STATUT SIECI KOLEJOWEJ I nazwę bocznicy, a na samym dole tej strony miejscowość i datę. Następnie wewnątrz umieszczam tekst, jako przykład podam „moją” Elektrociepłownię Romeo (blog z 12 lutego 2017 r, proszę się nie gniewać, że się odwołuję do Bajek, ale nie chcę „podejść” pod RODO (wchodzi w maju 2018), nie masz statutu – kara, napiszesz coś o kimś, wymienisz jego dane – nawet astronomiczna kara w RODO)

i piszę:

STATUT SIECI KOLEJOWEJ

Zarządca:

Elektrociepłownia „Romeo”

55 – 555 Bajabongo

ul. Księżniczki Juli 123

Wykaz infrastruktury kolejowej objętej statutem:

  1. Infrastruktura podlegająca udostępnianiu:

Brak.

  1. Infrastruktura prywatna:

a: Linie kolejowe:

Brak.

b.Bocznice kolejowe

L.p. Nazwa bocznicy kolejowej Odgałęzienie Nr rozjazdu odgałęziającego Nr toru Dojazd z linii PKP PLK/km linii Rodzaj i nr dokumentu z zakresu bezpieczeństwa Nr wewnętrzny bocznicy Obiekty infrastruktury usługowej usytuowanej na bocznicy Załącznik Nr:
2. Bocznica kolejowa

Elektrociepłownia „Romeo”

55 – 555 Bajabongo

ul. Księżniczki Juli 123

Stacja kolejowa Bajkowa /

km 0.000,01

1 7 nr 1000  Początkowo / Koniuszki Świadectwo bezpieczeństwa nr 000/??/?? Brak Brak 1

(o załączniku napiszę dalej, ale nie musi go być)

3.Infrastruktura nieczynna:

Brak.

4.Inne drogi kolejowe:

Brak.

5. Elementy infrastruktury kolejowej zarządzane przez innego zarządcę:

Brak.

(no i na dole podpis najlepiej zgodnie z KRS)

Koniec.

Koniec? Nie tak szybko, przynajmniej ja drukuję to na ładnym twardym papierze, do tego twarda obwoluta… jeszcze jeden podpis… i do Prezesa.

Nie do Prezesa UTK!!! (nie ma obowiązku wysyłania, czy oczekiwania w kolejce pod drzwiami Pana Prezesa UTK, żeby oddać Statut) do naszego Prezesa zanosimy Statut i Prezes mówi, ale się narobiłeś, nie minie Cię awans i podwyżka!!!

„Tak Panie Prezesie, dziękuję, po prostu nie przyniosłem Panu załącznika do Statutu nad którym siedziałem i też myślałem nad nim w dzień i w nocy aby napisać ta jedną stronę, bo przy okazji wyszło pełno nieprawidłowości. Okazało się, że rozjazd który tak naprawdę utrzymywaliśmy, naprawialiśmy, i ponosiliśmy niemałe koszty, to ten rozjazd nie należał w ogóle do nas! Należał do zarządcy linii kolejowej i tak naprawdę jak bym tego nie zauważył to ten rozjazd byłby w Zarządzie linii kolejowej i naszej bocznicy.

Powychodziło wiele innych spraw, po dokładnym „pomierzeniu” bocznicy będziemy płacili mniej podatków za nieruchomości, też uzupełniliśmy „nasze tory” w mapach ewidencyjnych i zasadniczych naszej gminy, też wyszło to, że eksploatujemy nawierzchnię typu „8” którą nie wpisaliśmy do wniosku starając się o świadectwo bocznicy… Dobra, dobra wiem odpowiedział Prezes mógłbyś się chwalić godzinami jak napracowałeś się nad tą jedną kartką idź Świętuj ten Dzień Kolejarza – zasłużyłeś!

Wracamy więc do porady praktycznej jak umieścić to wszystko co było potrzebne do określenia statusu naszej bocznicy kolejowej w zgodności z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym? Przynajmniej „nasz zespół” wykonywał to zadanie w załączniku do statusu sieci.

Nie będę przytaczał Państwu całości tego opracowania (zajmuje kilkanaście stron), podaję natomiast spis treści:

Lp. Tytuł: Str:
1. Wskazanie w statucie sieci kolejowej, zgodnie z art. 5 ust. 2a  ustawy o transporcie kolejowym: linii kolejowych, bocznic kolejowych oraz innych dróg kolejowych przez niego zarządzanych, a także wskazanie, które z nich stanowią infrastrukturę nieczynną lub prywatną 3
2. Informacja, zgodnie z art. 5 ust. 2a  ustawy o transporcie kolejowym o elementach infrastruktury kolejowej wchodzących w skład linii kolejowej, które są zarządzane przez innego zarządcę. 5
3. Zadania zarządcy infrastruktury kolejowej. 5
4. Współpraca zarządców. 5
5. Prowadzenie ruchu kolejowego. 6
6. Analiza obejmująca prawa i obowiązki podmiotu zarządzającego infrastrukturą kolejową „Elektrociepłowni Romeo” w świetle zmian przepisów wprowadzonych 30 grudnia 2016r. (nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2016 r.). 6
7. Sprawdzenie dokumentacji bocznicy i zawartych umów pod względem obowiązku spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających:

– bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;

– bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;

– ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

6
8. Ocena i kwalifikacja istniejącej infrastruktury kolejowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o transporcie kolejowym. 8
9. Sprawdzenie występowania i analizę porównawczą z zawartymi Umowami i dokumentacją bocznicy występowania usług świadczonych na rzecz przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury i operatorów obiektów infrastruktury usługowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym. 10
10. Przegląd i ocena regulaminu pracy bocznicy, przepisów wewnętrznych, umów dotyczących dysponowania nawierzchnią kolejową, urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego i obiektami związanymi z obsługą pojazdów kolejowych. 12
11. Porównanie w terenie i określenie zgodności dokonanej oceny z zapisami w regulaminie pracy bocznicy, planach schematycznych i przepisach wewnętrznych. 14
12. Określenie elementów infrastruktury kolejowej, które stanowią infrastrukturę prywatną lub nieczynną. 14
13. Sporządzenie na bazie istniejącego planu schematycznego bocznicy, planu z wydzieleniem infrastruktury prywatnej i o ile taka występuje – infrastruktury nieczynnej. 14
14.  Sporządzenie na bazie istniejącego regulaminu pracy bocznicy, tabeli z wydzieleniem infrastruktury prywatnej i o ile taka występuje – infrastruktury nieczynnej. 14
15. Obowiązujące użytkownika bocznicy „Elektrociepłowni Romeo” przepisy i instrukcje w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 16
Załączniki:
Protokół z dokonanego porównania w terenie i określenie zgodności dokonanej oceny z zapisami w regulaminie pracy bocznicy, planach schematycznych i przepisach wewnętrznych. 17
Plan z wydzieleniem infrastruktury prywatnej i o ile taka występuje – infrastruktury nieczynnej – sporządzony na bazie planu schematycznego bocznicy. 18
Wykaz zmian i uzupełnień 19
Kopie dokumentów. 22

Dobrze, powie ktoś, ale Bardziński się napracowałeś? Statut jest „zerżnięty” z aplikacji na stronie UTK, a załącznik sporządziłeś na podstawie zapisów z Ustawy! Tak, Szanowni Państwo, wykorzystałem pracę Urzędu Transportu Kolejowego – Dziękuję! Wykorzystałem zapisy Ustawy – też Dziękuję! Ale w rzeczywistych materiałach „bajek” nie piszę, sprawdzam zapisy Ustawy z „terenem”, sporządzam odpowiedni protokół pod którym się podpisuję, a to już nie opowiadanie bajek.

Mam nadzieję, że ten materiał się Państwu przyda, jak ktoś ma bardziej skomplikowaną sytuację i naprawdę do końca nie wie co zrobić, postaramy się pomóc (e-mail: [email protected] ). Piszę postaramy się, gdyż sam tego wszystkiego nie „wymyślam”. Dziękuję Tobie: Jacku (na co dzień Jacek czym innym się zajmuje, a tak naprawdę „zrobił” najlepszy statut dla „swojej” infrastruktury i oddzielnie dla „swojego” obiektu „usługowego”), Czesławie (jako Dyrektor Zarządza Infrastrukturą Linii Kolejowej – olbrzymia wiedza, którą lubi się dzielić), Panom: Krzysztofowi (choć „młodzieniaszek” w branży, pogratulować wiedzy), Jakubowi (bardzo doświadczonemu z „tytułami” i ogromną wiedzą – dlatego obydwoma rękami podpisałem się pod Jego nominacją do „Lokomotyw Rynku Kolejowego – której to osobowości pozostał laureatem”), no i oczywiście Panu Danielowi prowadzącemu Kancelarię Prawną i wielu innych osobom, które „nękałem” telefonami i moją natrętną osobą.

Nie panikujmy, że zostało parę dni do 9 grudnia 2017 r., pamiętajmy, że zbliżają się Święta i w domu też trzeba pomóc, najważniejsze na 9.12.2017 mieć Statut, nawet tą jedną, jedyną „kartkę papieru”! (Tylko błagam nie piszcie w swym Statucie „Elektrociepłownia Romeo” czy „Bajabongo” i jak ktoś przyjdzie na kontrolę z UTK 10.09 2017 r., o godz 4,45 rano, to nie mówcie, że tak „Bardziński” kazał napisać!).

Pamiętajmy! Spoko! Jak potem wyjdzie, że nie zdążyliśmy sprawdzić sobie wszystkiego, mamy jakiś błędny zapis i nawet coś „wyjdzie” co przeoczyliśmy, pamiętajmy, możemy zawsze zmienić nasz status bocznicy, wykonać nowy statut sieci kolejowej i nie musimy o tym powiadamiać Prezesa UTK.

I tym miłym akcentem kończąc: dużo zdrówka, Wszystkim Kolejarzom: tym „dużym” – Zarządcom Linii Kolejowych i tym „małym”   zarządcom infrastruktury prywatnej, życzy:

Witold Bardziński