Blog Witolda Bardzińskiego – Czy można eksploatować bocznicę bez ważnego Świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy?

Dodane 21 stycznia 2018 przez Witold Bardziński
Szanowni Państwo, niestety są jeszcze takie firmy które nie mają świadectwa bezpieczeństwa i eksploatują bocznicę, pociągi wjeżdżają i wyjeżdżają i taka sytuacja trwa od wielu lat. Niektóre firmy robią to w sposób świadomy, oszczędzając na kosztach i takich firm prawdopodobnie jest znaczna większość. Ja natomiast chciałbym opisać inną sytuację, gdzie użytkownikowi bocznicy „powiedziano”, że tym dokumentem jest świadectwo typu budowli – taki kolejowy „sposób na wnuczka”.

Podkład w takim stanie należy wymienić.

Szanowni Państwo, często pytacie, bo pytają Was wasi Prezesi, Prawnicy, a dlaczego mamy mieć to świadectwo? Gdzie nas obliguje do tego prawo?

Już odpowiadam, ten zapis jest od wielu lat tj. od 28 marca 2003 r., (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789), i już wtedy w art. 17 napisano:

 1. Zarządcy i przewoźnicy kolejowi oraz użytkownicy bocznic kolejowych są zobowiązani spełniać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające:

1) bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;

2) bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;

3) ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

Natomiast w art. 19 ustęp 3 napisano:

 1. Prezes UTK wydaje świadectwo bezpieczeństwa użytkownikowi bocznicy kolejowej, jeżeli przedstawi on:

1) świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;

2) wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej, oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych;

3) świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych;

4) oświadczenie o posiadaniu świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych;

5) oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2;

6) regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona.

No i w art. 66. Ustęp 2, mieliśmy zapis

Za naruszenie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów ust. 1 Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym; ustalając wysokość kary, Prezes UTK uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy.

Ten podkład należy również wymienić, zużycie biologiczne w szczególności jak wyrasta z niego sobie trawka to jest już niedobrze. Proszę zwrócić uwagę pod wkrętami mamy zamontowane pierścienie sprężyste. Dobrze bo wkręty są typu 60A i „przeszły” by nam przez podkład powodując pęknięcia itd.,. szybsze zużycie itp. Ale czy nie lepiej było zamontować od razu przy budowie, wkręty 49A nie potrzebowalibyśmy wtedy tego całego bałaganu.

Dobrze a jak brzmi Ustawa obecnie w ww. punktach:

Art. 17. 1. Zarządcy, przewoźnicy kolejowi, użytkownicy bocznic kolejowych oraz przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze są obowiązani spełniać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające:

1) bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;

2) bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;

3) ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska

(mój wpis – jednym z takich dokumentów zapewniających spełnienie powyższego punktu jest dokument uprawniający użytkownika bocznicy kolejowej do jej eksploatacji – świadectwo bezpieczeństwa).

W art. 19 ustęp 3 zmiany już są:

 1. Prezes UTK wydaje świadectwo bezpieczeństwa użytkownikowi bocznicy kolejowej, jeżeli przedstawi on:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3; ( 1)wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń; 3) oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach;

2) wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury na bocznicy kolejowej albo oświadczenie o stosowaniu przepisów wewnętrznych innego zarządcy;

3) w przypadku eksploatacji własnych pojazdów kolejowych:

a) wykaz przepisów wewnętrznych, określających zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych albo oświadczenie o stosowaniu przepisów wewnętrznych przewoźnika kolejowego,

b) oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4; (w przypadku eksploatowania własnych pojazdów kolejowych: a) oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych, b) oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach).

4) regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona.

Ten podkład został zabudowany „w nowej bocznicy” w roku 2006. Proszę zwrócić uwagę na odciśnięte kształty kamieni to znaczy, że kiedyś był zabudowany odwrotnie. Czy to źle? Nie źle, ale jak byśmy takie podkłady dawali jako staro użyteczne w wymianie pojedynczej. W tym przypadku podkłady staro użyteczne zastosowano przy budowie „nowej” bocznicy w roku 2006, dano nowe szyny, rozjazdy, czyli dając podkłady staro użyteczne zaoszczędzono tak z 1 do 2 % na inwestycji, no i mamy rok 2018 i trzeba będzie „wywalić” w wymianę podkładów kilkaset tysięcy, reasumując – głupia oszczędność.

Reasumując w „nowej” Ustawie mamy zmiany znaczące, nie tylko w ilości przerobionych „papierów” dokumentacji, ale też tych „papierów” wartościowych tzn. naszych pieniędzy, których teraz o wiele więcej zaoszczędzimy. Przede wszystkim nie musimy już (jak to wynikało ze „starej” ustawy) wykonywać dokumentacji własnej dla typów budowli, urządzeń, pojazdów i ponosić kosztów za każde wydane świadectwo typu budowli, urządzeń czy pojazdów (obecnie jeżeli już raz wydano świadectwo na ten typ budowli, urządzeń wystarczy się na niego powołać w wykazie stanowiącym załącznik do wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa). Średnio dawniej koszt samego wydania świadectwa np. na szynę wynosił około 1 000 zł jeżeli mieliśmy typów szyn więcej czy kilka typów rozjazdów, podkłady kolejowe, wykolejnice, dawniej jeszcze kozły oporowe, przejazdy… same wydanie świadectw przekraczało kwotę 10 000 zł, a dokumentację musiał ktoś jeszcze zrobić tak, że tą powyższą kwotę trzeba by było przemnożyć razy 2,5.

Też czas, dawniej Przepisy wewnętrzne zatwierdzał Prezes UTK, dziś już nie – określamy je tylko w wykazie. Tutaj jednak coś za coś, dawniej mogliśmy trochę „popyskować” jak coś się stało i zarzucono by nam niezgodność z przepisami – mogliśmy wtedy powiedzieć, no dobrze ale przepisy zatwierdził Prezes UTK!!! No a teraz??? Niestety, trzeba głowę spuścić i odpowiedzialność za przepisy wziąć „na klatę”, bo teraz przepisy opracowuje (bierze za ich treść pełną odpowiedzialność) i zatwierdza użytkownik bocznicy, czyli już nasz Prezes.

A kara? Kara dalej jest w tej wysokości, bo teraz Pan Prezes może ukarać zgodnie z art. 66 ustęp 2: – za naruszanie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów ust. 1 Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, z uwzględnieniem ust. 2a i 2d.

No i tyle. Moi „koledzy” bardzo często, wszystkie rozmowy i zapisy oferty zaczynają od tych słów: Prezes UTK za brak świadectwa nałoży Wam „karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym”… Szanowni Państwo, spokojnie,  często jestem uczestnikiem spotkań w ramach Akademii UTK, Pan Prezes „uspakaja”, że taką karę jest w stanie nałożyć „gdy zawiodą wszystkie inne środki” dostajemy np. decyzję z terminem usunięcia, czy np. mamy „zamkniętą” bocznicę a dalej ją eksploatujemy a jeszcze (bo wiadomo nieszczęścia chodzą parami) dojdzie do jakiegoś wypadku!!!… żarty się kończą, Pan Prezes może sięgnąć po ten artykuł i „przywalić z grubej rury”.

Szanowni Państwo, zgłosiła się do mnie firma bardziej w kwestii organizacyjnej, przepustowości bocznicy. Był to początek grudnia, więc pytam, czy mają opracowany statut sieci kolejowej? Nie! A w ogóle po co i czy koniecznie potrzeba? Tu walę „z grubej rury” – bez nadania statusu bocznicy, będziecie mieli „bocznicę” nieczynną. Dobra, ustaliliśmy: w pierwszej kolejności nadanie statusu, a dopiero potem rozwiązanie spraw organizacyjnych. Proszę więc o przesłanie skanów dokumentów w tym najważniejszego wymienionego w punkcie pierwszym mojej oferty – decyzji i świadectwa bezpieczeństwa bocznicy. Przychodzi tak około 8 świadectw w tym na kozły oporowe, przejazdy ale nie ma świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy. Rozmawiam z Panem M. (może napiszę z imienia jak uzyskamy świadectwo), że potrzebuję świadectwo bezpieczeństwa bocznicy. Dostaję odpowiedź – to co mamy wszystko panu przesłałem. Inwestor, który dokonywał modernizacji bocznicy dał nam te dokumenty i opracował Regulamin pracy bocznicy (dobrze, że go przynajmniej uzgodnił) powiedział, że to są wszystkie dokumenty i możemy spać spokojnie… dlatego pieniądze dostał.

Sprawdzam jeszcze w wykazie świadectw bezpieczeństwa (dziękuję UTK, że teraz jest fajnie ten wykaz zrobiony, wpisuje „w wyszukiwaniu” nazwę bocznicy i już mi ją wyświetla) w tym przypadku wpisuję nazwę bocznicy – niestety nic nie wyświetla, wpisuję sam adres… cisza… może pod inną nazwą – głucha cisza… sama miejscowość – jest ale nie ta nazwa nie ten adres.

Sprawa jest poważna, dobrze, że Prezes bocznicy też bardzo poważnie podchodzi do sprawy żeby jak najszybciej właściwy wniosek trafił do Prezesa UTK ja też się spiętrzam, żeby było szybko i dobrze… Jaką pomocą mogę służyć Państwu? Zanim zaczniemy budować czy modernizować bocznicę – pamiętajmy potrzebne nam do eksploatacji bocznicy jest świadectwo bezpieczeństwa użytkownika bocznicy!!! Potrzebne są też inne dokumenty dlatego dobrze znać podstawy prawne działalności gdy się „ma” bocznicę kolejową. Poniżej przedstawiam niektóre z wymagań prawnych:

Zauważcie Państwo rowek pomiędzy główką szyny a obrzeżem kątownika  zasypany miałem. Mamy styczeń!? Niech to mocniej złapie mróz i nieszczęście gotowe. Uważajmy na te rowki i oczyszczajmy w sposób aby koło taboru mogło się toczyć bez utrudnień. A jeszcze jedno, przejazd wybudowany z kostki brukowej, teraz będzie tam przeprowadzana wymiana podkładów… na razie zdziwienie, że to takie duże koszty a jeszcze prawdopodobnie po zdjęciu kostki się okaże, że się „rozsypuje” w rękach no i trzeba wymienić. Stąd w przejazdach zalecam płyty przejazdowe betonowe.

 

A tak jeszcze na marginesie i w sekrecie, powiem więcej… niektórzy mają 2 świadectwa na jedną bocznicę i co wtedy???

Dużo zdrówka, życzy: Witold Bardziński

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym ( tekst jednolity Dz.U. 2017 r. 2117.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji ( tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 360 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1476),
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzonego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI 2010. 3.8 z dnia 26 lutego 2010 r.) – (Moja uwaga – za niedługo prawdopodobnie czeka nas zmiana treści obwieszczenia),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 867),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 poz. 369.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 560.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2004 r., nr 212 poz. 2152, ze zm.) – (obowiązuje do października 2018 r. w stosunku do maszynistów),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.),

Na koniec zdjęcie z bocznicy – to żaden fotomontaż mamy 16.01.2018 r., godz. 16:08 i nie jakiś kraj afrykański tylko u Nas w Polsce woj. Wielkopolskie.