Dodane 30 marca 2014 przez Witold Bardziński

 

Szanowni Państwo. Trochę było ciszy „w eterze”, ale nawet informatykowi Panu Markowi należy się trochę zaległego urlopu. Uwaga! Zmiana adresu firmy Tormax, teraz zapraszamy do odwiedzin przy ulicy Toszeckiej 102 w Gliwicach proszę się jednak wcześniej umówić, telefony i e-mail bez zmian. Zmiana cen! Szyny staro użyteczne cena na 1850 zł/1 tona, ale proszę Państwa mówimy tu o szynie z bardzo dobrymi parametrami: maksymalne zużycie równomierne do 2mm, szyna „twarda” rok produkcji po 1986, producent Huta Katowice itd., radzimy wysłać przed zakupem dobrego fachowca. Ceny innych materiałów nowych też lekko w górę. Prośba. Nie telefonujcie Państwo do mnie z pytaniami „a czy ma Pan szyny kolejowe? A po ile?”. Wszystkie pytania proszę kierować na e-mail [email protected] postaram się udzielić odpowiedzi jak najprędzej.

Szanowni Państwo, wracamy do świadectw typu budowli, praktycznie! Zwrócili się ostatnio do mnie pracownicy Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku z Jaworzyny Śląskiej. W ramach wzajemnej współpracy – ja zwiedziłem Muzeum z wspaniałym przewodnikiem Panem Zbigniewem Gryzgotem (nie będę opisywał wrażeń, zachęcam do odwiedzin całymi rodzinami) ja zobowiązałem się natomiast pomóc w złożeniu dokumentów wymaganych do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa bocznicy. W tych aktualnościach skupmy się na jednym z tych dokumentów, wykazie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli (wzór takiego wniosku znajdą Państwo na „stronie” UTK). Na podstawie art. 22f. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. poz. 1594 z dnia 06 grudnia 2013 r.), warunkiem dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i typów urządzeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 14 pkt 2, jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego ich egzemplarza. W naszym przykładzie rozjazdu zwyczajnego S49 – 190 – 1:9 poszukujemy go w wykazie dotychczas wydanych świadectw (strona Urzędu Transportu Kolejowego): http://www.utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/rejestry-zwiazane/312,Wykaz-swiadectw-dopuszczenia-do-eksploatacji.html w wykazie w roku 2004 pod pozycją 93 wydano bezterminowo już takie świadectwo na „nasz rozjazd”. Dla porządku możemy sobie kopię takiego świadectwa wydrukować, korzystając ponownie z uprzejmości UTK na: http://www.utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/rejestry-zwiazane/4095,Elektroniczna-baza-swiadectw-dopuszczenia-typu-do-eksploatacji.html na dole „strony” wybierając dział: świadectwa dopuszczenia typu, wpisując „nasz” numer świadectwa: B/2004/093, klikamy enter i na dole pokazują się nam dane naszego świadectwa, klikając w napis z nr. świadectwa pokaże się nam nasze poszukiwane świadectwo w pełnej okazałości. Podobnie postępujemy z pozostałymi typami budowli. W naszym „wykazie” wpisujemy pod nr B/2004/093 z dn. 15.07.2004r. typ: rozjazd kolejowy zwyczajny Rz typu: Rz-190-1:9.

Chwała i podziękowania Urzędowi Transportu Kolejowego! Tym oto sposobem zaoszczędziliśmy 2 000 zł nie wpłacając ich do Urzędu, a tym samym nie zasilając naszego wciąż „ubogiego” budżetu Państwa.

Żeby nie było tak wesoło, sięgnijmy po wydruk, co tam też jest napisane: rok budowy po 1930 (fajnie, może być). Jazda na wprost do 120 km/h (niedługo będą stawiać radary). Musi być zbudowany z elementów opisanych na str. 2 – prawy lub lewy, szynowo sprężyste lub czopowe, konstrukcja krzyżownicy: szynowo-klockowa lub kuto-zgrzewana lub manganowa, sposób mocowania zwrotnicy… itd., „nasz” rozjazd powinien „wpiąć” się w te warunki, ale wracając na stronę 1 … Poszczególne elementy rozjazdu powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w opracowaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr… dalej norma „Nawierzchnia kolei…” dalej „Wymagania i badania…” dalej „WTWiO”, proszę Państwa „ktoś” (w tym wypadku PKP PLK S.A.), nabyła prawa autorskie do tych publikacji, czy wolno nam korzystać z tych praw nie będąc ich właścicielem?! Tu każdy przypadek jest indywidualny! Dlatego my do każdego z przypadków prosimy o pomoc prawną naszych prawników, żeby nie było tak, że z jednej strony zaoszczędziliśmy 2 000 zł, nie mając wydanego świadectwa dla „naszego” rozjazdu, a z drugiej strony, ”ktoś” sobie przypomni, albo się „dowie” np. za 4 lata, że my korzystamy z praw autorskich – firmy bądź osób, sprawa do sądu i tak jak w przypadku „Bolka i Lolka”, proces i komuś trzeba zapłacić i to nie 2 000zł.
Ale Państwa pocieszyłem! To jeszcze dorzucę, tak żeby nie pisać przed samymi Świętami. Ilość kontroli Urzędu Transportu Kolejowego wzrośnie o ???% !!! Lepiej nie podam, a wiem! Jeszcze ktoś dostanie zawału i będzie na mnie. Lepiej się na zapas nie martwić, lepiej pójść na spacer, dotlenić płuca po tym siedzeniu na „nową” Ustawą o transporcie kolejowym, daremnie poszukując jutrzenki zmian, na lepsze… oby jeszcze zdrówko nie szwankowało, żeby Prezes nie krzyczał „znowu chcecie pieniądze na bocznicę!!!” i w akcie desperacji, zamknął cały ten … !!! Dużo zdrowia, życzy Witold Bardziński