Dodane 17 listopada 2010 przez Witold Bardziński

W prowadzonej ostatnio korespondencji chcę zwrócić Państwa uwagę na ciekawy temat. Otóż, jeden z właścicieli bocznic kolejowych zwrócił się do UTK z wnioskiem o wydanie świadectwa typu budowli dla rozjazdu kolejowego. Ponieważ rozjazd nie posiadał tabliczki zawierającej dane o rozjeździe (uległa zniszczeniu) wnioskodawca określił rok produkcji rozjazdu oraz producenta na podstawie opisu wytłoczonego na szynach rozjazdowych. Jako producenta podał Hutę Pokój (oznaczenie HP na szynie) oraz rok produkcji rozjazdu rok oznaczony na szynie. Po pewnym czasie dostał odpowiedź dającą w wątpliwość Hutę Pokój jako producenta rozjazdu.

Faktycznie Huta Pokój nie produkowała nigdy rozjazdów była jedynie dostawcą szyn do ich produkcji.

Obecnie w Polsce mamy trzech producentów rozjazdów:
– Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe w Krakowie Bieżanowie
– „KolTram” Sp. z. o.o. w Zawadzkiem
– Cogifer Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Rozmawiałem telefonicznie z jednym z najbardziej doświadczonych pracowników w branży budowy rozjazdów pytając: Jak można określić producenta rozjazdu gdy nie posiadamy tabliczki znamionowej rozjazdu ani innych dokumentów (aktualne i archiwalne kartoteki rozjazdowe, arkusze środków trwałych) które mogą dać odpowiedź na to pytanie? Otóż nie można, ponieważ wszystkie trzy przedsiębiorstwa produkujące rozjazdy korzystały z tych samych producentów szyn.

Doświadczeni pracownicy infrastruktury kolejowej już często „na oko” potrafią określić rodzaj typowych rozjazdów. Przy rozjazdach nietypowych po dokonaniu ich pomiaru też można określić rodzaj rozjazdu. Natomiast z napisów umieszczonych na szynie możemy się jedynie domyślać (o ile ta część rozjazdu nie była wymieniana) roku produkcji, ale nie są to dane na podstawie których można jednoznacznie określić rok produkcji rozjazdu.

Co więc należy napisać w wierszach wniosku pytających o producenta rozjazdu i rok produkcji. Jak napisałem powyżej nie ma problemu gdy jest czytelna tabliczka znamionowa, przepisujemy z niej potrzebne dane. Gdy jej jest brak należy wpisać dane rzeczywiste np: producent – brak danych, producent nieznany albo dane nieczytelne gdy tabliczka ma napisy nie do odczytania. Tak samo postępujemy z danymi dotyczącymi roku produkcji.

Natomiast w opinii eksploatacyjnej użytkownika (sporządzanej przez osobę posiadającą wymagane ustawowo uprawnienia) możemy napisać, że np., na szynach łącznych rozjazdu jest oznaczenie szyny HP (Huta Pokój) rok produkcji 1975 szyna typu S42.

Jeżeli nie ma wątpliwości co do oznaczenia HP na szynie (Huta Pokój) to trudniej już określić symbol HK czy jest to Huta Królewska, Huta Kościuszko czy Huta Katowice.

Ale o oznaczeniach szyn napiszę w następnych aktualnościach.

Witold Bardziński