Dodane 3 września 2011 przez Witold Bardziński

Wśród wielu pytań wybrałem jedno z dotyczących Świadectwa typu budowli.

„Dzień dobry, chciałbym dowiedzieć się o orientacyjny koszt dokumentacji do uzyskania świadectwa dopuszczenia na wszystkie oferowane przez Państwa typy budowli. Czy jesteście Państwo w posiadaniu wzoru jak powinna wyglądać opinia użytkownika bocznicy z dotychczasowej eksploatacji”.

Z tego zapytania wynika, że jest jakiś wzór i na jego podstawie możemy sobie samodzielnie zrobić taką dokumentację. Niestety tak nie jest. Myśląc o podaniu jakiegoś typowego przykładu w międzyczasie usłyszałem w wiadomościach o katastrofie kolejowej w Zwierzynie. Giną ludzie!!! Pierwsze komunikaty telewizyjne, radiowe, prasowe są dosyć lakoniczne w „Internecie” aż huczy od spekulacji i domysłów. Kto jest winien! Gazeta Lubuska (nr 174 z dnia 28 lipca, a za nią Angora nr 32 z 07.08. 2011) publikują artykuł (T. Niemiecki, P. Kozłowski, Z. Borek): „Siedem wagonów częściowo wypełnionych kruszywem z impetem wjeżdża w dworzec kolejowy. 200 ton rozpędzonego żelastwa i ładunku zmiata z ziemi koziołek oporowy, budynek gospodarczy i wbija się w część mieszkalną stacji. Giną […] Joanna Z, Lech F […] W srodę około godz. 5 nad ranem w gorzowskim szpitalu wojewódzkim umiera trzecia ofiara katastrofy – Sandra N. 18-latka stała z koleżankami na dworcu, gdy niespodziewanie z bocznicy towarowej z firmy Eurovia nadjechały wagony bez lokomotywy. Nie udało się jej uciec…”.
Koziołek oporowy. Może takiej nazwy specjalnie użyli autorzy artykułu, aby podkreślić słabość tej konstrukcji, być może gdyby był w tym miejscu zabudowany właściwy kozioł oporowy do takiej tragedii by nie doszło, być może udało by się uratować ludzi, nawet „jedno życie ludzkie” przecież to Ono jest najważniejsze. Wiadomo, że na podstawie zacytowanego artykułu czy mojej opinii nie można powiedzieć, że winien był kozioł oporowy. Okazuje się, że na tą katastrofę miał wpływ czynnik ludzki, trzech młodych ludzi postanowiło rozładować wagony z kruszywem, bez udziału obsługi pociągu i bez ich wiedzy, w komentarzach padają różne określenia nie będę ich cytował można je znaleźć w Internecie. Trzeba poczekać na wyniki żmudnej pracy prokuratorów i specjalnej komisji powypadkowej, w której pewnie znajdzie się zapis o koźle oporowym mającym stanowić skuteczną zaporę przed nadjeżdżającym pociągiem, dlaczego nie wytrzymał uderzenia? Nikt się nie spodziewał i nie przewidział, że załadowane wagony poprzez nieodpowiedzialne zachowanie mogą uderzyć w budynek dworca i zabić ludzi! Na wykonanych przed katastrofą zdjęciach satelitarnych, możemy sobie wyobrazić drogę, jaką przejechały wagony. Możemy zobaczyć gęstą zieleń w miejscu gdzie był prawdopodobnie zabudowany kozioł oporowy przed katastrofą… jakiego typu był to kozioł? Nie odpowiem Państwu, dowiemy się tego po postępowaniu powyżej wymienionych komisji. Jeżeli ten kozioł miał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, nastąpi wówczas sprawdzenie czy było ono zgodne ze stanem faktycznym w terenie, czy był to kozioł tego samego typu co określony w dokumentacji, czy była właściwa na odpowiedniej długości i wysokości podsypka piaskowa, zostanie sprawdzona konstrukcja kozła, jakość użytych materiałów itd., itp. Co dalej? Na pewno powstaną dalsze obostrzenia dotyczące budowy nowych kozłów oporowych, pracownicy UTK z jeszcze większą uwagą będą się przypatrywać naszej dokumentacji zanim wydadzą pozytywną decyzję. Nie bądźmy źli, że tyle czasu trwa uzgadnianie wszak chodzi o nasze bezpieczeństwo. Tego bezpieczeństwa życzy:

Witold Bardziński

P.s. Nie ze względu na kontrole, które obecnie w większym zakresie mogą dotyczyć budowli jakimi są kozły oporowe, ale ze względu na nasze bezpieczeństwo sprawdźmy ich stan techniczny. W załączeniu opis i rysunki jednych z najbardziej popularnych kozłów oporowych zbudowanych z szyn np., staro użytecznych.

Zapraszamy również do zapoznania się z wymaganiami dotyczącymi uzyskania Świadectwa bezpieczeństwa kolejowego w: Świadectwa bocznic kolejowych.

Szanowni Państwo – 18.07.2011r.

Zapraszam do nowych informacji na stronie: Hurtowni – Semafor i Usług. Ponieważ najczęstszym zadawanym pytaniem są zapytania o ceny, których orientacyjne wielkości dla bocznic podaję na naszej stronie, w obecnych aktualnościach przyjrzyjmy się cenom dużych inwestycji i remontów na kolei.

Określenie ceny dla modernizacji, remontów kapitalnych linii:

1. Kursowanie pociągów towarowych do 70 km/h, osobowych do 120 km/h
Modernizacja i unowocześnienie:
– układów torowych
– mostów w ilości 2 szt.,
– wiaduktów w ilości 2 szt.,
– zlikwidowanie barier dla osób niepełnosprawnych.
Również budowa, rozbudowa oraz modernizację infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa oraz informacji podróżnych:
– budowę urządzeń rogatkowych w ilości 1 szt.,
– samoczynną sygnalizację przejazdową w ilości 15 szt.,
– budowę bezpiecznych przejść oraz przejazdów przez tory w ilości 41 szt.,
– budowę przystanków osobowych ilości 2 szt.,
– urządzenia do informowania podróżnych w ilości 13 szt.,

Koszt 1 km = 3 503 840 zł netto

2. W ramach umowy zostaną przeprowadzone następujące prace:
– Przebudowa i rozbudowa nawierzchni torowej i podtorza,
– Budowa i przebudowa peronów,
– Modernizacja 2 stacji dlai miejscowości około 70 000 mieszkańców,
– Modernizacja mostu na jednej z głównych rzek Polski
– Przebudowa przejazdów i obiektów inżynieryjnych ,
– Przebudowa sieci trakcyjnej i urządzeń elektroenergetyki,
– Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na perony,
– Budowa urządzeń telekomunikacyjnych,
– Rozbudowa i modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Koszt 1 km = 17 873 064,50 zł netto

3. Modernizacja linii przy wymianie podkładów drewnianych na nowe betonowe, wymiana podsypki tłuczniowej, regulacja toru w planie i profilu, przy pozostawieniu szyn.
Koszt 1 km = 1 133 650,34 zł netto w tym:
Naprawę i modernizację linii trakcyjnej dla 1 km = 489 056,32 PLN netto (przesunięcie niektórych słupów w celu otrzymania skrajni, wymiana 5 słupów sieci trakcyjnej i ich naprawa, wymiana izolatorów.
Na naprawę urządzeń SRK przewidziano kwotę = 283 422,34

Razem koszt 1 km = 1 906 129,00 PLN netto

Reasumując powyższe pozycje średnia cena wynosi:
1 km = 7 761 011,17 PLN

Nagrodę za „najstarszą szynę” kolejkę Piko, otrzymał Pan Jarda K. z Brna za szynę: BOCHUM 1931. Gratulujemy. Czekamy na kolejne zdjęcia.

Witold Bardziński