Dodane 10 grudnia 2012 przez Witold Bardziński

Materiały, usługi, kurs toromistrza.

Szanowni Państwo. Na stronie Hurtowni Semafor zaktualizowano ceny. Ceny mogą się różnić bo są podane jako ceny średnie firm zajmujących się handlem materiałami nawierzchni staro użytecznymi czy cen producenckich przy materiałach nowych. Ceny usług w zakładce usługi również zostały zaktualizowane. Kurs toromistrza proszę podawać chętnych lub potwierdzać ich chęć przystąpienia warunki przystąpienia i cena (bez zmian) są opisane w zakładce Kursy. Dla szczegółowego określenia czy kandydat spełnia warunki do jego przystąpienia należy podać posiadane wykształcenie i czasookres pracy jako monter nawierzchni kolejowej, robotnik torowy.

W dniu 15.01.2013r. zbierze się komisja, która ustali czy kandydat spełnia warunki, czy nie, jakie dokumenty musi uzupełnić lub jakie warunki dodatkowo spełnić. Każda z osób lub firm zostanie o decyzji komisji powiadomiona. Proponowany termin rozpoczęcia kursu to 04 luty 2013r. i potrwa kurs do dnia 27 marca 2013r. 28 marca planowany jest egzamin mam nadzieję, że przy Świątecznym stole powiększy się nam grono toromistrzów i to dobrych toromistrzów. Sprawa miejsca kursu jest otwarta zadecydują kandydaci w wyborze miejscowości pomiędzy Sosnowcem, a Gliwicami.

Zgodnie z tradycją najlepszy kursant otrzyma nowy toromierz 2 i 3 miejsce będzie premiowane firmowymi zegarkami. Opóźnienie w rozpoczęciu kursu było wynikiem „pogłosek” o deregulacji tego zawodu (miałem nadzieję jak i chyba duża część z Państwa, że coś się zmieni, pisałem o tym w wcześniejszych aktualnościach) jednak są to tylko na razie pogłoski i w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Trwają prace nad ulepszeniem strony Tormax docelowo w taki sposób, aby ceny były aktualizowane na bieżąco jak również aktualności pojawiały się jeden raz w tygodniu.
Witold Bardziński