Plany schematyczne bocznicy kolejowej.

 

Szanowni Państwo.

Oferujemy Państwu usługę polegającą na wykonaniu planu schematycznego bocznicy kolejowej będącego załącznikiem Regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Plan jest wykonany zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika.
Aktualny Regulamin pracy bocznicy i stanowiący jego załącznik plan schematyczny jest jednym z dokumentów stanowiącym załącznik przy składaniu wniosku o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. (Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 06 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym Dz. U. z 19 grudnia 2013 poz. 1594).
Plan schematyczny opracowuje zespół specjalistów i na żądanie geodeta uprawniony na podstawie pomiarów oraz aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych. W sprawie omówienia szczegółów naszej oferty zapraszamy do naszego biura lub przyjedziemy do Państwa bez zobowiązań.

z poważaniem:
Witold Bardziński