Roboty utrzymania nawierzchni

Lp Nazwa materiału J.m. Ilość Materiał Usługa
nowy staroużyteczny
Wymiana podkładu drewnianego oraz wymiana przytwierdzenia z typu S-42 na S-49
1 Podkład szt. 1 105,00 zł 55,00 zł 65,00 zł
2 Płyta Pm-49 (szt. 2/1 podkład) szt. 1 35,00 zł 22,00 zł 10,00 zł
3 Śruba stopowa z nakrętką (szt. 4/1 podkład) szt. 1 3,20 zł 1,70 zł 0,75 zł
4 Pierścień sprężysty (szt. 4/1 podkład) szt. 1 0,90 zł 0,70 zł 0,35 zł
5 Łapka Łp-2 (szt. 4/1 podkład) szt. 1 3,85 zł 2,30 zł 0,60 zł
6 Wkręt 49A (szt. 8/1 podkład) szt. 1 2,40 zł 1,60 zł 0,85 zł
7 Kołek topolowy – w przypadku pozostawienia podkładu ze zmianą przytwierdzenia z typu S-42 na S-49 (szt. 6/1 podkład) szt. 1 0,45 zł 0,70 zł
8 Wymiana pojedynczej szyny (co najmniej 6m) mb. 1 155,71 zł 88,98 zł 26,50 zł
9 Wiercenie otworu w szynie – usługowe szt. 1 85,00 zł
10 Wiercenie otworu w szynie – zakup szyn w TORMAX szt. 1 30,00 zł
11 Cięcie szyny piłą – usługowe cięcie 1 40,00 zł
12 Cięcie szyny piłą – zakup szyn w TORMAX cięcie 1 25,00 zł
Wymiana podkładu podzłączowego (podwójnego) oraz wymiana nawierzchni z typu S-42 na S-49
1 Podkład drewniany (2szt. na 1 kpl. połączone śrubami) kpl. 1 295,00 zł 155,00 zł 95,00 zł
2 Płyta Pz-49 (szt. 2/1 kpl.) szt. 1 92,00 zł 40,00 zł 25,00 zł
3 Śruba stopowa z nakrętką (szt. 8/1 kpl.) szt. 1 4,50 zł 2,80 zł 0,75 zł
4 Pierścień sprężysty (szt. 8/1 kpl.) szt. 1 0,90 zł 0,70 zł 0,35 zł
5 Łapka Łp-2 (szt. 8/1 kpl.) szt. 1 3,85 zł 2,30 zł 0,60 zł
6 Wkręt 49A (szt. 16/1 kpl.) szt. 1 2,40 zł 1,60 zł 0,85 zł
7 Kołek topolowy (w przypadku wymiany tylko przytwierdzenia z typu S-42 na S-49 przy pozostawieniu podkładów drewnianych) – (szt. 12/1 kpl.) szt. 1 0,45 zł 0,70 zł
Wymiana łubek oraz śrub
1 Wymiana łubki szt. 1 37,00 zł 24,00 zł 15,00 zł
2 Wymiana śruby łubkowej z nakrętką szt. 1 5,50 zł 4,30 zł 4,00 zł
3 Wymiana pierścienia szt. 1 0,99 zł
4 Podbijanie podkładów podzłączowych (zgodnie z technologią również dwóch podkładów sąsiednich) na tłuczniu m3 1,6 27,50 zł
5 Podbijanie pojedynczych podkładów tj. 2mb toru (zgodnie z technologią podbicia również dwóch podkładów sąsiednich) na tłuczniu m3 0,8 24,00 zł
6 Szlifowanie szyn i szyn rozjazdowych mb. 1 30,00 zł
Wymiana pojedynczych podrozjezdnic oraz złączek
1 Podrozjezdnica mb. 1 48,41 zł 35,00 zł
2 Podkładka Pzb-16 szt. 1 39,00 zł 28,00 zł 17,00 zł
3 Pozostałe akcesoria (śruba stopowa z nakrętką, pierścień, łapka, wkręt) jak przy wymianie podkładów
4 Podbijanie pojedynczych podrozjezdnic (zgodnie z technologią podbicia również dwóch podrozjezdnic sąsiednich) na tłuczniu mb. 1 48,41 zł 35,00 zł

 

Budowa i remonty kapitalne bocznic kolejowych

Lp Nazwa materiału J.m. Ilość Materiał Usługa
nowy staroużyteczny
1 Budowa toru kolejowego nawierzchnia S49 na podkładach drewnianych.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0203/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 502/03 – balastowanie toru. W koszt robocizny wliczono pracę sprzętu
mb. 1000 871 600,00 zł 481 200,00 zł
2 Remont toru kolejowego nawierzchnia S49 na podkładach drewnianych.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0203/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 502/03 – balastowanie toru. W koszt robocizny wliczono pracę sprzętu
mb. 1000 561 200,00 zł 481 200,00 zł
3 Budowa rozjazdu zwyczajnego pojedynczego S49 R=190 skos 1:9.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0303/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/04 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe.
kpl. 1 88 350,00 zł 34 840,00 zł
4 Remont rozjazdu zwyczajnego pojedynczego S49 R=190 skos 1:9.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0303/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/04 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe.
kpl. 1 56 580,00 zł 34 840,00 zł
5 Budowa rozjazdu krzyżowego podwójnego S49 R=190 skos 1:9.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0304/03 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/06 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe.
kpl 1 199 040,00 zł 57 950,00 zł
6 Remont rozjazdu krzyżowego podwójnego S49 R=190 skos 1:9.
Opracowano na podstawie KNR 2-37 0304/03 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/06 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe.
kpl 1 138 000,00 zł 57 950,00 zł