Materiały nawierzchni na 1 km toru klasycznego

Nazwa materiału Typy lub oznaczenie Masa 1 szt. (kg)
Materiały na 1 km toru klasy- cznego z szyn o długości 25 mb.
Podkładów 1720 szt.
Drewniane Betonowe
szt. ton. szt. ton.
Szyny S 49 49,43 2000* 98.86 2000* 98.68
Podkłady drewniane pośrednie I, II 70,5 1640 115.62
Podkłady betonowe ** ** 1640 **
Zespoły podkładów podzłączowych I 141 40 5.64 40 5.64
Podkładki pośrednie żebrowe Pm 49 8,72 3280 28.6
Podkładki pośrednie żebrowe Bl-3 5,32 3280 17.45
Wkręty kolejowe Ø24×135 49A 0,485 13760 6.67 640 0.31
Wkręty kolejowe Ø24 x 180 42R 0,650 6560 4.26
Łapki Łp2 0,635 6880 4.37 6880 4.35
Śruby stopowe M22x65 z nakrętkami Ssb 16-65 0,500 6880 3.44 6880 3.44
Pierścienie sprężyste podwójne Pds25a 0,0793 6728 0.53 13448 1.07
Łubki płaskie Ł49 9,20 160 1.47 160 1.47
Śruby łubkowe M24 x 130 z nakrętką Słb1-130 0,848 320 0.27 320 0.27
Podkładki żebrowe złączowe Pz 49 21,11 80 1.69 80 1.69
Przekładki topolowe prasowane 150/200x124x5 N-I-1/N-1-2/Tp 3280 3280
Przekładki izolacyjne 365x132x5/2 3280
Przekładki topolowe prasowane 460x125x5 N-I-3/Tp 80 80
Opórki przeciwpełzne BPS II 3,86 450 1.74
Śruby M24 – 585 do łączenia podkładów podzłączowych z nakrętkami Spb2-585 2,350 80 0.19 80 0.19
Podkładki pod śruby do łączenia podkładów podzłączowych Pdb 3 0,594 160 0.1 160 0.1

Materiały nawierzchni na 1 kpl. rozjazdu

Materiały Jednostka miary Typ rozjazdu
Ilość miary
Pojedynczy S49; 1:9; R=190 Krzyżowy podwójny S49; 1:9; R=190
Nawierzchnia stalowa rozjazdu t. 9.11 18.54
Podrozjazdnice sosnowe m 191.6 283
Podrozjazdnice sosnowe 8.1 11.3
Śruby do łączenia podkładów szt 14 31
Zwrotnik do rozjazdu szt 1 2
Cegły klinkerowe szt 32 128
Korytka żelbetowe uniwersalne szt 1 32
Słupek ukresowy szt 1 2

* metrów
** masa podkładów:

  • PS-94 (przytwierdzeniem SB-3): 0,318 t
  • PS-83: 0,250 t
  • INBK-3: 0,224 t
  • INBK-4: 0,210 t
  • Bl – 3: 0,210 t