Dokumentacja świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

 

Szanowni Państwo.

Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy
Oferujemy Państwu kompleksową usługę polegającą na uzyskaniu (przedłużeniu ważności, dokonaniu zmian) świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej. Dokument ten jest wymagany zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 06 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym Dz. U. z 19 grudnia 2013 poz. 1594).
Wydanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Świadectwa bezpieczeństwa bocznicy następuje po złożeniu właściwie wypełnionego wniosku w którym to zobowiązani jesteśmy załączyć wykaz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, wykaz przepisów wewnętrznych, szereg oświadczeń, akt i dokumentów.
Nasi specjaliści bezpieczeństwa kolejowego są przygotowani do prawidłowego sporządzenia dokumentacji, a współpracująca z nami kancelaria prawna przygotuje kompletny wniosek spełniający warunki formalno – prawne. Na podstawie udzielonego upoważnienia możemy Państwa reprezentować przed Urzędem Transportu Kolejowego. Jeżeli będziecie się Państwo starać o świadectwo bezpieczeństwa, dokonać w nim zmian lub przedłużyć jego ważność proponujemy niezobowiązujące spotkanie u Państwa lub w naszym biurze w Gliwicach.

Z poważaniem:

Witold Bardziński