Regulamin pracy bocznicy kolejowej.

 

Szanowni Państwo.

Oferujemy Państwu usługę polegającą na wykonaniu i uzgodnieniu z Zarządcą linii kolejowej Regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Wykonanie jest zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika.
Aktualny Regulamin pracy bocznicy jest jednym z dokumentów stanowiącym załącznik przy składaniu wniosku o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. (Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 06 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym Dz. U. z 19 grudnia 2013 poz. 1594).

Nasi specjaliści bezpieczeństwa kolejowego są przygotowani do prawidłowego sporządzenia Regulaminu, a współpracująca z nami kancelaria prawna sprawdza pod względem warunków formalno – prawnych. Zapraszamy do naszego biura lub przyjedziemy do Państwa bez zobowiązań.

z poważaniem:
Witold Bardziński