Część 2 – Odpowiedź na pismo od Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego DPN-WDZK.47.11.2022.3.KG z dnia 06 maja 2022 r. Zapraszam.

Dodane 13 czerwca 2022 przez Witold Bardziński

Dostałem parę telefonów od „bocznic” co mają np.. kilku przewoźników ale mają swoje drużyny manewrowe. Jaką mają dać odpowiedź? Zapraszam.

Dla przypomnienia fragment z pisma Prezesa UTK, DPN-WDZK.47.11.2022.3.KG z dnia 06 maja 2022 r.,  który dotyczy bocznic kolejowych:

„7. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi, autoryzowani zarządcy infrastruktury, użytkownicy bocznic kolejowych, operatorzy kolei wąskotorowych oraz podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania certyfikatu lub autoryzacji bezpieczeństwa, uprawnione do prowadzenia działalności na podstawie świadectwa bezpieczeństwa wprowadzą regulacje wewnętrzne w zakresie ograniczenia korzystania z urządzeń multimedialnych niezwiązanych z prowadzeniem ruchu kolejowego przez drużyny pociągowe i personel obsługi posterunków ruchu w czasie pracy, utrudniającym prawidłowy odbiór nadawanych sygnałów akustycznych i komunikatów głosowych oraz ujmą to zagadnienie w programie pouczeń okresowych.”

Jeżeli mamy kilku przewoźników kolejowych wysłałbym do każdego pismo (przykład pisma do Przewoźnika w blogu 3/2022). Dlaczego???

Weźmy przykładowo dzisiaj cena jednego nieuzbrojonego nowego podkładu kolejowego sosna IIB jest w granicach 210 – 230 zł za 1 sztukę!!! Aż strach się, bać jak do tego doliczyć robociznę… a w sumie to przeważnie nie chodzi o jeden ale kilka, kilkadziesiąt, setki sztuk podkładów… … Biorąc to pod uwagę proszę zauważyć ile będzie kosztować nadanie pism do 5 przewoźników i do Zarządcy Linii Kolejowej np. PKP PLK S.A.??? Niech będzie w sumie 20 zetów za 1 list bo i polecony i za potwierdzeniem odbioru (Ważne: wysyłajcie zawsze Państwo Pocztą Polską, szczególnie pisma np. do UTK – wówczas data nadania jest traktowana jako data otrzymania). To mamy w sumie za 6 listów cenę połowy podkładu kolejowego, a jaki spokój… a jak nam nie odpiszą? Trudno… mamy potwierdzenie, że powiadomiliśmy Przewoźnika to jest najważniejsze.

Uważam jednak, że odpiszą. Właśnie niedawno wysłaliśmy takie pismo od jednej z bocznic do Przewoźnika kolejowego (akurat innego jak w przykładzie poniżej, ale też dużego Przewoźnika), dla przypomnienia treść:

PKP Cargo S.A. Sekcja Przewozów i Eksploatacji

(podajemy adres z Umowy między bocznicą a Przewoźnikiem)

W związku z otrzymanym pismem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego DPN-WDZK.47.11.2022.3.KG z dnia 06 maja 2022 r., w celu podjęcia działań przez Użytkownika bocznicy (nazwa naszej bocznicy) w celu wprowadzenia regulacji wewnętrznych w zakresie ograniczenia korzystania z urządzeń multimedialnych niezwiązanych z prowadzeniem ruchu kolejowego przez drużyny pociągowe i personel obsługi posterunków ruchu w czasie pracy, utrudniającym prawidłowy odbiór nadawanych sygnałów akustycznych i komunikatów głosowych oraz ujmą to zagadnienie w programie pouczeń okresowych – zwracamy się do Państwa jako strony Umowy (Umowa bocznicowa nr ????? z późn. zm.) – Przewoźnika kolejowego i obsługującego bocznicę o udzielenie odpowiedzi czy wprowadzono w Państwa Przedsiębiorstwie powyższe zalecenia.

Sprawę prowadzi:

 ???????

I dostaliśmy taką oto odpowiedź:

Miejscowość, 01.06.2022 r.

  ZARZĄDZENIE nr   ?/2022

Dyrektora Zarządzania Bezpieczeństwem

w sprawie: 

korzystania z urządzeń multimedialnych przez drużyny pociągowe, personel obsługi posterunków ruchu oraz pozostałych pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych 

 W związku z wydanym przez Prezesa UTK zaleceniem wynikającym z Raportu PKBWK/02/2022, wprowadzam:

zakaz korzystania w trakcie wykonywania czynności służbowych z urządzeń multimedialnych przez drużyny pociągowe, personel obsługi posterunków ruchu oraz pozostałych pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Zakaz nie dotyczy użytkowania urządzeń w zakresie związanym z prowadzeniem ruchu kolejowego.

Korzystanie z takich urządzeń utrudnia prawidłowy odbiór nadawanych sygnałów akustycznych i komunikatów głosowych oraz powoduje dekoncentrację, negatywnie wpływającą na stan bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Zarządzenie obowiązuje do czasu wprowadzenia zmian w treści obowiązujących instrukcji wewnętrznych.

Dziękuję, Panu Dyrektorowi, za taką szybką i dobrą odpowiedź (życzę dużo Zdrowia), mam nadzieję, że Państwo też otrzymacie niedługo podobne odpowiedzi.

No i dzięki tej odpowiedzi też zyskujemy odpowiedź dla tych bocznic co mają własnych pracowników zatrudnionych przy pracach manewrowych a nawet tych bocznic co mają własne posterunki ruchu, wiadomo stosujemy przez analogię i podpisuje nasz Prezes Zakładu czy nasz Dyrektor. Polecałbym jednak Prezesa niech widzi, jakie „mądre” pismo spłodziliśmy, może da jakąś podwyżkę? Albo premię? I ruszymy kiedyś w podróż np. do Stanów…

Dużo Zdrówka, życzy: Witold Bardziński

Tym razem fotki z Parku Bearizona Wildlife Park.

.