Aktualności

07styczeń

Przedłużanie Świadectw Bezpieczeństwa Bocznic przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dodane 7 stycznia 2021 przez Witold Bardziński

Tak, Szanowni Państwo w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności Świadectw Bezpieczeństwa Bocznic ulega przedłużeniu do dnia upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. … ale czy na pewno??? Postaram się odpowiedzieć kto może spać spokojnie a też kto powinien obudzić się ze snu i pomimo tego stanu złożyć wniosek. Zapraszam.

05kwiecień

Bocznice kolejowe a koronawirus.

Dodane 5 kwietnia 2020 przez Witold Bardziński

Że ta straszna choroba dotknie nas osobiście swoimi niewidzialnymi kroplami nie wiadomo, oby nie!!! Ale że i tak skromne wydatki na bocznice jeszcze zostaną drastycznie zmniejszone to można przewidzieć już dziś. Postaram się Państwu podpowiedzieć jak to zrobić aby przy mniejszych nakładach finansowych zapewnić bezpieczną eksploatację bocznicy.

23marzec

Odpowiedź do Prezesa UTK na Pismo dotyczące samokształcenia.

Dodane 23 marca 2020 przez Witold Bardziński

Większość bocznic kolejowych dostała Pismo Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, dotyczące podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie praktyki zastępowania szkoleń (stacjonarnych – formą samokształcenia), w ramach przygotowania zawodowego do egzaminów kwalifikacyjnych, pracowników zatrudnianych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. Co odpowiedzieć? Zapraszam.

08marzec

Pismo Prezesa UTK z dnia 25 lutego 2020 r.

Dodane 8 marca 2020 przez Witold Bardziński

Niektóre z bocznic już otrzymały, niektóre niebawem otrzymają pismo Prezesa UTK o podejmowaniu działań mających na celu „wyeliminowanie praktyki zastępowania szkoleń w ramach przygotowania zawodowego do egzaminów kwalifikacyjnych” co odpowiedzieć?

01marzec

Protokół kontroli UTK.

Dodane 1 marca 2020 przez Witold Bardziński

Po kontroli UTK dostaniemy protokół. Na końcu wpis, że: „kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona mogą, przed podpisaniem protokołu kontroli, zgłosić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole”. Co zrobić?