Aktualności

23marzec

Odpowiedź do Prezesa UTK na Pismo dotyczące samokształcenia.

Dodane 23 marca 2020 przez Witold Bardziński

Większość bocznic kolejowych dostała Pismo Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, dotyczące podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie praktyki zastępowania szkoleń (stacjonarnych – formą samokształcenia), w ramach przygotowania zawodowego do egzaminów kwalifikacyjnych, pracowników zatrudnianych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. Co odpowiedzieć? Zapraszam.

08marzec

Pismo Prezesa UTK z dnia 25 lutego 2020 r.

Dodane 8 marca 2020 przez Witold Bardziński

Niektóre z bocznic już otrzymały, niektóre niebawem otrzymają pismo Prezesa UTK o podejmowaniu działań mających na celu „wyeliminowanie praktyki zastępowania szkoleń w ramach przygotowania zawodowego do egzaminów kwalifikacyjnych” co odpowiedzieć?

01marzec

Protokół kontroli UTK.

Dodane 1 marca 2020 przez Witold Bardziński

Po kontroli UTK dostaniemy protokół. Na końcu wpis, że: „kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona mogą, przed podpisaniem protokołu kontroli, zgłosić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole”. Co zrobić?