Aktualności

18luty

Transport wewnątrz zakładowy – czy mamy mieć Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy?

Dodane 18 lutego 2018 przez Witold Bardziński

Nie! Zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym Art. 3 ustęp 1 Przepisów ustawy nie stosuje się do  pkt 2: transportu szynowego wykonywanego w ramach wewnątrzzakładowego procesu produkcji, przetwórstwa lub dystrybucji, jednego lub kilku sąsiadujących przedsiębiorstw, w tym na obszarze górniczym – kopalń odkrywkowych, zwałowisk odpadów, zakładów hutniczych i koksowni, w trakcie którego pojazdy w nim uczestniczące nie wyjeżdżają poza obszar przedsiębiorstw lub wyjeżdżają wyłącznie na infrastrukturę prywatną.