Aktualności

22maj

Dodane 22 maja 2013 przez Witold Bardziński

Szanowni Państwo.

W ostatnich aktualnościach przedstawiałem sytuację gdy kończy się nam ważność Świadectwa bocznicy kolejowej i byliśmy już posiadaczami świadectwa typu budowli. Co zrobić natomiast gdy nasza bocznica została wybudowana po 14.11.1997r., lub po tej „granicznej dacie” dokonaliśmy jej remontu, modernizacji zabudowując budowle na które nie posiadamy i winniśmy uzyskać świadectwo typu. Zacznijmy od następującego przykładu: Bocznica eksploatowana od lat 1960-tych, stara się o uzyskanie Świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. We wniosku o te Świadectwo ma między innymi podać nazwy typu budowli, urządzeń, pojazdu kolejowego i numery uzyskanych świadectw. Wzmiankowana bocznica posiada cztery rozjazdy zwyczajne typu Rz S42, skos 1:9, R = 205. Natomiast w roku 2002 zmodernizowano bocznicę wymieniając jeden z rozjazdów Rz S42-1:9-205 na rozjazd zwyczajny typu Rz S49, skos 1:9, R = 190. Dla tego przykładu należy wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dwoma wnioskami, jednym dla rozjazdu Rz S42-1:9-205 i drugim dla rozjazdu Rz S49-1:9-190. Dla rozjazdu Rz S42-1:9-205 zabudowanego, dopuszczonego i eksploatowanego w torach bocznicy przed 14.11.1997 do w/w wniosku dołączamy:
– opis techniczny lub dokumentację techniczną,
– pozytywna opinię użytkownika z dotychczasowej eksploatacji, uwzględniająca aktualny stan techniczny.
– oświadczenie właściciela bocznicy np. Prezesa, że wnioskowane typy budowli (w naszym przypadku Rz S42-1:9-205 został zabudowany przed 14.11.1997).
– opłata wstępna – w przypadku rozjazdu S42 – 1:9 – 205 = 2 000 zł