Aktualności

04sierpień

Dodane 4 sierpnia 2012 przez Witold Bardziński

Tak jak obiecałem we wcześniejszych aktualnościach zajrzyjmy do nowego Dziennika Ustaw RP z dnia 21 maja 2012 r. Poz. 559 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania.
Jakie zmiany? Wiadomo koszty. Zapłacimy więcej. Uzasadnienie tej podwyżki znajdziemy już w archiwalnym projekcie do w/w Rozporządzenia (pozyskano – pobierz):
„W projekcie przewidziano podwyższenie wysokości opłat za przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa. Z dotychczasowych doświadczeń UTK wynika jednoznacznie, że pracochłonność czynności związanych z przedłużeniem ważności jest niejednokrotnie równa wydaniu tych dokumentów. Również na podstawie dotychczasowych doświadczeń UTK obniżono wysokość opłat za zmianę ww. dokumentów, ze względu na małą pracochłonność.
Projekt przewiduje jednakową wysokość opłaty za wydawanie, przedłużanie ważności, aktualizowanie danych i wydawanie wtórników licencji, ponieważ pracochłonność w tych wszystkich przypadkach jest bardzo zbliżona.